Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

23 januari 2019

Första mötet med nya politiker om Kronobergs utveckling

Den 17-18 januari genomförde Region Kronoberg de årliga regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Fokus denna gång var en uppdaterad regional utvecklingsstrategi och tre gemensamma utmaningar.

Syftet med regiondagarna är att tillsammans arbeta mer medvetet för att utveckla Kronoberg.

Kronoberg hade den högsta jobbtillväxten i Sverige under 2017 enligt SCB. Det visar att länet har stora möjligheter att utvecklas framåt, möjligheter som vi vill ta tillvara i både region och kommuner. Alla kommuner är unika och har unika förutsättningar, därför krävs det att hela länet samarbetar och arbetar tillsammans, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Utöver kommunstyrelsepresidier, presidier i Region Kronobergs nämnder och beredningar och ledamöterna i regionstyrelsen, deltog även representanter från Region Kronobergs bolag och statliga myndigheter.

Torsdagen den 17/1 diskuterades aktualiseringen av den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. Strategin ska skickas ut på remiss i februari.

Fredagen den 18/1 fick deltagarna veta mer om samhällsplanering i framtiden, god och nära vård i samverkan och hur vi kan främja fler innovationer i Kronoberg. 

Under regiondagarna presenterades insatser som gjorts under 2018 för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin.

Relaterade nyheter

Synpunkter på aktualiserad strategi

18 april 2019

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Bredband i 72 procent av Kronobergs hushåll

9 april 2019

I oktober 2018 hade 72 procent av Kronobergs hushåll tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/. Det är en ökning med drygt 5 procent sedan 2017. Snittet för riket är 81 procent. Det vis...

Testcyklister bytte bilen mot elcykel – cyklade nästan 300 mil under fyra veckor

3 april 2019

25 testcyklister bidrog till att minska koldioxidutsläppen i Kronobergs län med 500 kilo under fyra veckor genom att byta ut bilen mot elcykel till och från sitt arbete. – Ibland tänker man att en cyk...