Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

23 januari 2019

Första mötet med nya politiker om Kronobergs utveckling

Den 17-18 januari genomförde Region Kronoberg de årliga regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Fokus denna gång var en uppdaterad regional utvecklingsstrategi och tre gemensamma utmaningar.

Syftet med regiondagarna är att tillsammans arbeta mer medvetet för att utveckla Kronoberg.

Kronoberg hade den högsta jobbtillväxten i Sverige under 2017 enligt SCB. Det visar att länet har stora möjligheter att utvecklas framåt, möjligheter som vi vill ta tillvara i både region och kommuner. Alla kommuner är unika och har unika förutsättningar, därför krävs det att hela länet samarbetar och arbetar tillsammans, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Utöver kommunstyrelsepresidier, presidier i Region Kronobergs nämnder och beredningar och ledamöterna i regionstyrelsen, deltog även representanter från Region Kronobergs bolag och statliga myndigheter.

Torsdagen den 17/1 diskuterades aktualiseringen av den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. Strategin ska skickas ut på remiss i februari.

Fredagen den 18/1 fick deltagarna veta mer om samhällsplanering i framtiden, god och nära vård i samverkan och hur vi kan främja fler innovationer i Kronoberg. 

Under regiondagarna presenterades insatser som gjorts under 2018 för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin.

Relaterade nyheter

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...

Biblioteken på landsbygden blir kreativa mötesplatser

1 februari 2019

Projektet Kreativa rum syftar till att få boende på landsbygden att hitta tillbaka till sina bibliotek. Under våren och hösten 2018 har Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Hemslöjden i Kronobe...