Fler nyheter

8 januari 2019

Förstärkt vårdgaranti i hela Sverige

Från den 1 januari gäller en förstärkt vårdgaranti i hela Sverige. Vårdgarantin reglerar hur länge patienter ska få vänta på att få kontakt med vården och få den vård de behöver.

Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Den medicinska bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården, till exempel läkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller psykolog och kan genomföras genom distansbesök via telefon, distansbesök via video eller genom fysiskt besök. 

Förstärkt vårdgaranti inom primärvården genomförs för att patienter som vänder sig dit med medicinska behov som kan tillgodoses av andra yrkesgrupper än läkare, kan få adekvat hjälp snabbare och på rätt vårdnivå.

De nya tidsgränserna för vårdgarantin, 0-3-90-90, innebär att man som patient ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag patienten tar kontakt)
  • Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar
  • Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  • Efter beslut, få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar

Relaterade nyheter

Stabsläget på sjukhusen är nu avslutat

14 mars 2019

Vårdplatsläget på båda sjukhusen har stabiliserats och därför har stabsläget upphört.

Försenad diagnos av allvarlig infektion

11 mars 2019

Region Kronoberg kommer att Lex Maria anmäla en händelse där en patient med infektion i ryggen fick sin utredning, diagnos och behandling fördröjd på ett av länets sjukhus.

Sjukhusen i stabsläge på grund av ansträngt vårdplatsläge

11 mars 2019

På grund av ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö har sjukhusvården klockan 13.40 den 11 mars 2019 höjt sin beredskap till ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskap...

De tilldelas pris för sin cancerträning

28 februari 2019

Sjukgymnasterna Anna Gradeen, Sofie Andersson och Anna Bergman på lasarettsrehab i Växjö tilldelas Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2019 för sitt projekt "Cancer + träning = sant". Priset, en summa på...