Fler nyheter

8 januari 2019

Förstärkt vårdgaranti i hela Sverige

Från den 1 januari gäller en förstärkt vårdgaranti i hela Sverige. Vårdgarantin reglerar hur länge patienter ska få vänta på att få kontakt med vården och få den vård de behöver.

Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Den medicinska bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården, till exempel läkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller psykolog och kan genomföras genom distansbesök via telefon, distansbesök via video eller genom fysiskt besök. 

Förstärkt vårdgaranti inom primärvården genomförs för att patienter som vänder sig dit med medicinska behov som kan tillgodoses av andra yrkesgrupper än läkare, kan få adekvat hjälp snabbare och på rätt vårdnivå.

De nya tidsgränserna för vårdgarantin, 0-3-90-90, innebär att man som patient ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag patienten tar kontakt)
  • Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar
  • Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  • Efter beslut, få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar

Relaterade nyheter

Specialisttandvårdens nya lokaler invigda

22 maj 2019

Under onsdagen invigdes specialisttandvårdens nya lokaler på Centrallasarettet Växjö. Med fler behandlingsrum och ny teknik ska verksamheten skapa bättre patientflöde och erbjuda snabbare behandlingar...

Försenad diagnos av cancer

22 maj 2019

Region Kronoberg anmäler en händelse som skulle kunnat medföra en allvarlig skada enligt Lex Maria.

Hur mår länets barn och ungdomar?

21 maj 2019

Barn och ungdomar upplever att de känner sig ensamma i betydligt större utsträckning jämfört 2003. Det visar en enkätundersökning som Region Kronoberg har gjort i alla länets skolor.

Försenad diagnos av hjärtinfarkt

16 maj 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med inflammation av gallblåsan fick en hjärtinfarkt på ett av länets sjukhus.