Fler nyheter

8 januari 2019

Förstärkt vårdgaranti i hela Sverige

Från den 1 januari gäller en förstärkt vårdgaranti i hela Sverige. Vårdgarantin reglerar hur länge patienter ska få vänta på att få kontakt med vården och få den vård de behöver.

Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar.

Den medicinska bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården, till exempel läkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller psykolog och kan genomföras genom distansbesök via telefon, distansbesök via video eller genom fysiskt besök. 

Förstärkt vårdgaranti inom primärvården genomförs för att patienter som vänder sig dit med medicinska behov som kan tillgodoses av andra yrkesgrupper än läkare, kan få adekvat hjälp snabbare och på rätt vårdnivå.

De nya tidsgränserna för vårdgarantin, 0-3-90-90, innebär att man som patient ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar (samma dag patienten tar kontakt)
  • Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal i primärvården inom 3 dagar
  • Få ett första besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
  • Efter beslut, få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar

Relaterade nyheter

Fel i anestesiutrustning gör att Region Kronoberg flyttar ett antal operationer under vecka fyra

18 januari 2019

Region Kronoberg kommer under vecka fyra senarelägga ett antal planerade operationer på grund av ett fel i en viktig komponent, i några av de anestesiarbetsstationer som används i samband med operatio...

Fler vaccinerar sig mot influensa

17 januari 2019

I flera år har andelen kronobergare 65 år eller över som vaccinerar sig mot säsongsinfluensan legat stabilt på omkring 57 procent under hela säsongen. Under vaccinationstiden november-december 2018 ha...

Missad insulintillförsel anmäls enligt Lex Maria

16 januari 2019

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria. Den anmälda händelsen inträffade i november 2018 och gäller en händelse där en patient med diabetes inte fick nödvändig insulinbehandling i sa...

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronoberg...