Fler nyheter

9 april 2019

Förstudie klar i utredningen av ett nytt sjukhus i Växjö

Vid regionstyreslens arbetsutskott den 9 april presenterades förstudien som jämför alternativen att bygga ett nytt sjukhus utanför stadskärnan i Växjö med att fortsätta planerad om- och tillbyggnation av befintligt lasarett i Växjö. Förstudien kommer vara underlag för fortsatt inriktningsbeslut i regionfullmäktige i slutet av maj.

Förstudien ger oss ett bra underlag inför beslut om fortsättning, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

I förstudien görs en ekonomisk jämförelse av de två alternativen under tidsperioden 2019 till 2050. Resultatet visar att ett nytt sjukhus på ny plats utanför stadskärnan skulle kosta 4.9 miljarder kronor, inklusive tomt, och att fortsatt om- och tillbyggnation av nuvarande sjukhus skulle kosta 5.5 miljarder kronor.

Den slutliga kostnaden för de båda alternativen kommer att landa ganska nära varandra. Kostnaderna kommer däremot att uppstå vid olika tidpunkter. Vad som är tydligt är att vi kommer att behöva göra investeringar för att möta framtidens vårdbehov, oavsett vilket alternativ vi väljer att gå vidare med, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Intresse för tomt i Räppe

Den tomt som presenteras som alternativ för ett nytt sjukhus i förstudien ligger i stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort, cirka 9 minuter med bil från Centrallasarett i Växjö.

Vi har utgått från ett antal kriterier som vi anser vara viktiga när vi värderat olika tomtalternativ. Förutom att ha tillgång till mellan 12 och 15 hektar mark, så har närhet till stora vägar och till spårbunden trafik, och möjligheten att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år varit viktigt. Denna tomt var det alternativ som uppfyllde kriterierna förklarar regiondirektör Martin Myrskog.

På tomten finns idag en fotbollsplan, den så kallade Räppevallen, samt en före detta stärkelsefabrik och en före detta butikslokal.

Vi har stämt av med markägarna och det finns ett tydligt intresse från Växjö kommun och den privata aktör som äger en del av marken att sälja till oss, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Beslut om fortsatt inriktning

I samband med ett extrainsatt regionfullmäktige i slutet av maj tas fortsatt inriktningsbeslut. Om inriktningen blir att fortsätta planera för ett nytt sjukhus innebär nästa steg bland annat att sätta samman en projektorganisation för arbetet och att tydliggöra målbilden för det nya sjukhuset – det vill säga vad det nya sjukhuset ska erbjuda. Ett nästa steg innebär också att gå vidare med markundersökningar av tomten i Räppe.

Om beslutet blir att vara kvar på nuvarande sjukhusområde fortsätter arbetet enligt tidigare plan, vilket innebär att påbörja bygget av det så kallade L-huset.

Mer om förstudien

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av cirkulationsstörning i tarmen anmäls enligt Lex Maria

14 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med påverkad cirkulation till tarmen missbedömdes på ett av länets sjukhus.

Hög dos morfin anmäls enligt Lex Maria

5 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick 10 gånger högre dos än ordinerat på ett av länets sjukhus.

Försenad diagnos av cancer

27 maj 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse med en patient där sjukvården upptäckte anemi (blodbrist) men den utreds inte adekvat och cancerdiagnosen blev då fördröjd.

Specialisttandvårdens nya lokaler invigda

22 maj 2019

Under onsdagen invigdes specialisttandvårdens nya lokaler på Centrallasarettet Växjö. Med fler behandlingsrum och ny teknik ska verksamheten skapa bättre patientflöde och erbjuda snabbare behandlingar...