Fler nyheter

9 april 2019

Förstudie klar i utredningen av ett nytt sjukhus i Växjö

Vid regionstyreslens arbetsutskott den 9 april presenterades förstudien som jämför alternativen att bygga ett nytt sjukhus utanför stadskärnan i Växjö med att fortsätta planerad om- och tillbyggnation av befintligt lasarett i Växjö. Förstudien kommer vara underlag för fortsatt inriktningsbeslut i regionfullmäktige i slutet av maj.

Förstudien ger oss ett bra underlag inför beslut om fortsättning, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

I förstudien görs en ekonomisk jämförelse av de två alternativen under tidsperioden 2019 till 2050. Resultatet visar att ett nytt sjukhus på ny plats utanför stadskärnan skulle kosta 4.9 miljarder kronor, inklusive tomt, och att fortsatt om- och tillbyggnation av nuvarande sjukhus skulle kosta 5.5 miljarder kronor.

Den slutliga kostnaden för de båda alternativen kommer att landa ganska nära varandra. Kostnaderna kommer däremot att uppstå vid olika tidpunkter. Vad som är tydligt är att vi kommer att behöva göra investeringar för att möta framtidens vårdbehov, oavsett vilket alternativ vi väljer att gå vidare med, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Intresse för tomt i Räppe

Den tomt som presenteras som alternativ för ett nytt sjukhus i förstudien ligger i stadsdelen Räppe i västra delen av Växjö tätort, cirka 9 minuter med bil från Centrallasarett i Växjö.

Vi har utgått från ett antal kriterier som vi anser vara viktiga när vi värderat olika tomtalternativ. Förutom att ha tillgång till mellan 12 och 15 hektar mark, så har närhet till stora vägar och till spårbunden trafik, och möjligheten att kunna påbörja byggarbete inom tre till fyra år varit viktigt. Denna tomt var det alternativ som uppfyllde kriterierna förklarar regiondirektör Martin Myrskog.

På tomten finns idag en fotbollsplan, den så kallade Räppevallen, samt en före detta stärkelsefabrik och en före detta butikslokal.

Vi har stämt av med markägarna och det finns ett tydligt intresse från Växjö kommun och den privata aktör som äger en del av marken att sälja till oss, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Beslut om fortsatt inriktning

I samband med ett extrainsatt regionfullmäktige i slutet av maj tas fortsatt inriktningsbeslut. Om inriktningen blir att fortsätta planera för ett nytt sjukhus innebär nästa steg bland annat att sätta samman en projektorganisation för arbetet och att tydliggöra målbilden för det nya sjukhuset – det vill säga vad det nya sjukhuset ska erbjuda. Ett nästa steg innebär också att gå vidare med markundersökningar av tomten i Räppe.

Om beslutet blir att vara kvar på nuvarande sjukhusområde fortsätter arbetet enligt tidigare plan, vilket innebär att påbörja bygget av det så kallade L-huset.

Mer om förstudien

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Främmande material i luftvägarna misstolkades som KOL

21 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en hän-delse där en patient i samband med ett besök hos tandläkare fick ner avtrycksmassa (siliconmaterial) i luftvägarna.

Försenad diagnos av tonsillcancer

18 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient först efter 4,5 månad fick en korrekt diagnos på ett av länets sjukhus.

Försenad diagnos anmäls enligt Lex Maria

16 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av tjocktarmscancer.

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

15 juli 2019

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av...