Fler nyheter

12 mars 2018

Ny ansökningsblankett för förstudier

För sökanden som vill söka medfinansiering till förstudieprojekt inom regional utveckling finns nu en särskild blankett!

Projektkontoret lanserar ny blankett specifikt utformad för förstudieprojekt. Den nya blanketten är en delvis förenklad variant av våra ”vanliga” blanketter, och anpassad för just förstudieutformning, blanketten underlättar även handläggning och uppföljning, men utan att göra avkall på de krav som fortsatt finns i den statliga förordningen gällande projektmedel. 

Projektkontoret har under åren som gått konstaterat att våra  ansökningsblanketter generellt fungerat bra men varit en utmaning för vissa sökanden som önskar medel till förstudier samt för de handläggare som handlagt just dessa ansökningar. Där har de vanliga blanketterna inte varit optimala; bland annat har matrisbilagan många gånger inte haft relevans vid utveckling av förstudieprojekt. 

Projektkontoret har även konstaterat att en bra projektportfölj bör bestå av stora flerårsprojekt men även kortare förstudier, där vissa av dessa har som syfte att mynna ut i genomförandeprojekt och/eller beständiga insatser kopplade till Gröna Kronoberg.

Förhoppningen är att fler förstudier som skrivs i de nya förstudieblanketterna resulterar i enklare hantering för sökande och underlättar för Region Kronoberg att följa upp mätbara resultat. 

Mer information om våra medel och blanketter samt kontaktuppgifter

Ansök om regionala utvecklingsmedel

Blanketter

Relaterade nyheter

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

21 juni 2018

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

12 juni 2018

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats...

Vi gör Kronoberg grönare

5 juni 2018

Vi är inne i Antropocen. Den tidsålder där vi människor är den största systempåverkande faktorn på klotet. En skrämmande tanke eftersom den påverkan inte är riktad eller önskad, utan snarare en bieffe...