Fler nyheter

12 mars 2018

Ny ansökningsblankett för förstudier

För sökanden som vill söka medfinansiering till förstudieprojekt inom regional utveckling finns nu en särskild blankett!

Projektkontoret lanserar ny blankett specifikt utformad för förstudieprojekt. Den nya blanketten är en delvis förenklad variant av våra ”vanliga” blanketter, och anpassad för just förstudieutformning, blanketten underlättar även handläggning och uppföljning, men utan att göra avkall på de krav som fortsatt finns i den statliga förordningen gällande projektmedel. 

Projektkontoret har under åren som gått konstaterat att våra  ansökningsblanketter generellt fungerat bra men varit en utmaning för vissa sökanden som önskar medel till förstudier samt för de handläggare som handlagt just dessa ansökningar. Där har de vanliga blanketterna inte varit optimala; bland annat har matrisbilagan många gånger inte haft relevans vid utveckling av förstudieprojekt. 

Projektkontoret har även konstaterat att en bra projektportfölj bör bestå av stora flerårsprojekt men även kortare förstudier, där vissa av dessa har som syfte att mynna ut i genomförandeprojekt och/eller beständiga insatser kopplade till Gröna Kronoberg.

Förhoppningen är att fler förstudier som skrivs i de nya förstudieblanketterna resulterar i enklare hantering för sökande och underlättar för Region Kronoberg att följa upp mätbara resultat. 

Mer information om våra medel och blanketter samt kontaktuppgifter

Ansök om regionala utvecklingsmedel

Blanketter

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Kronobergs arbetsplatser får hjälp med att resa grönare

21 maj 2018

Utmaningarna för att minska vår klimatpåverkan är många och våra resor står för en femtedel av vårt koldioxidutsläpp. Därför satsar Region Kronoberg och Energikontor Sydost på att hjälpa Kronobergs ar...

Ny regional syn på stöd till Kronobergs landsbygd

16 maj 2018

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att arbeta vidare med ett Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län till 2020. Region Kronoberg har sedan 2016 arbetat för att stödet ska nå...

Fullsatt när Europaforum hölls i Alvesta

9 maj 2018

Den 9 maj samlades 135 personer på Rådmannen i Alvesta för att delta i Europaforum Småland Blekinge Halland. Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar och vid dagens forum togs a...