Fler nyheter

12 mars 2018

Ny ansökningsblankett för förstudier

För sökanden som vill söka medfinansiering till förstudieprojekt inom regional utveckling finns nu en särskild blankett!

Projektkontoret lanserar ny blankett specifikt utformad för förstudieprojekt. Den nya blanketten är en delvis förenklad variant av våra ”vanliga” blanketter, och anpassad för just förstudieutformning, blanketten underlättar även handläggning och uppföljning, men utan att göra avkall på de krav som fortsatt finns i den statliga förordningen gällande projektmedel. 

Projektkontoret har under åren som gått konstaterat att våra  ansökningsblanketter generellt fungerat bra men varit en utmaning för vissa sökanden som önskar medel till förstudier samt för de handläggare som handlagt just dessa ansökningar. Där har de vanliga blanketterna inte varit optimala; bland annat har matrisbilagan många gånger inte haft relevans vid utveckling av förstudieprojekt. 

Projektkontoret har även konstaterat att en bra projektportfölj bör bestå av stora flerårsprojekt men även kortare förstudier, där vissa av dessa har som syfte att mynna ut i genomförandeprojekt och/eller beständiga insatser kopplade till Gröna Kronoberg.

Förhoppningen är att fler förstudier som skrivs i de nya förstudieblanketterna resulterar i enklare hantering för sökande och underlättar för Region Kronoberg att följa upp mätbara resultat. 

Mer information om våra medel och blanketter samt kontaktuppgifter

Ansök om regionala utvecklingsmedel

Blanketter

Relaterade nyheter

7 miljoner till regionala projekt för tillväxt

21 mars 2018

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd beslutade idag att ge regionala 1:1-medel till projekt om ungas intresse för teknik, cirkulär ekonomi och hållbarhet i översiktsplaneringen.

Nytt samarbete med Nobelmuseet i Kronoberg

20 mars 2018

Mot nya höjder är stolta över att utställningen Experiment visas i Kronoberg till hösten inom ramen för ett nytt samarbete med Nobelmuseet.

Småländskt samarbete om nytt konstnärsresidens

14 mars 2018

För första gången skickar de småländska länen gemensamt konstnärer till Minnesota för ett konstnärligt utbyte. Residensutväxlingen sker mellan Kultivera i Tranås och The Soap Factory i Minneapolis, US...

Europasamarbete kring smarta byar

6 mars 2018

Allt kan utvecklas genom erfarenhetsutbyte och goda exempel. Det har det europeiska landsbygdsnätverket ENRD tagit fasta på. I nätverket finns Aline Kärrbäck, representant från Region Kronoberg. Nätve...