Fler nyheter

16 februari 2017

Fortsatt högt förtroende för vården i Kronoberg

När 2016 års resultat från Hälso- och sjukvårdsbarometerns mätningar idag presenterats finns Region Kronoberg återigen bland de regioner och landsting som får högst omdöme av de tillfrågade.

En majoritet av invånarna i Sverige anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver, så också i Kronoberg. Störst förtroende i länet får 1177 Vårdguidens råd om hälsa och vård via telefon. Där placerar sig Region Kronoberg på en 3:e plats bland Sveriges 21 regioner och landsting. Vårdcentralerna i Kronoberg får även de bland det högsta förtroendet i landet och placerar sig på en fjärde plats.

Det är otroligt glädjande att vår primärvårdsverksamhet får ett så gott omdöme av våra patienter, säger Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande. Det känns även bra att vi kommer att satsa ytterligare resurser för att stärka läkarkontinuiteten och minska hyrläkarberoendet när det gäller allmänläkare, genom de satsningar som nu är beslutade.

Totalt har de tillfrågade ett högt förtroende för länets hälso- och sjukvård. Region Kronobergs resultat är betydligt bättre än riksresultatet. Länets sjukhus hamnar på en 6:e plats när förtroendet rankas.

Att ranka vård har i sig inget egenvärde men det kan vara ett stöd för oss att veta vilka andra regioner och landsting som får bra resultat som vi kan dra lärdom av, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson. Vi har många medarbetare inom Region Kronobergs hälso- och sjukvård som har all anledning att vara stolta över det arbete de gör för länets invånare.

Fakta

Målet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Närmare 1 000 invånare i Kronoberg har svarat på 2016 års Hälso- och sjukvårdsbarometer.

Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats utifrån tidigare Vårdbarometern och har från och med 2016 ett nytt upplägg med en mixad datainsamlingsmetod. Syftet med förändringen är att få ett mer modernt insamlingssätt som bidrar till en ökad tillförlitlighet genom att få bättre representativitet i olika befolkningsgrupper. Förändringarna i metod och frågeformulär har medfört att resultatjämförelser med tidigare års Vårdbarometern inte genomförs.

Ta del av Hälso- och sjukvårdsbarometern

För mer information

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Relaterade nyheter

Region Kronoberg medverkar på Seniormässan

22 februari 2017

Ett av Region Kronobergs uppdrag är att främja en god hälsa och förebygga ohälsa hos befolkningen i länet. På olika sätt och på olika arenor vill vi möta människor - och målgruppen äldre möter vi blan...

Regionstyrelsen vill begränsa vinster i välfärden

21 februari 2017

I remissvaret till Välfärdsutredningens förslag kring "Ordning och reda i välfärden" ställer sig Regionstyrelsen positiv till en begränsning av vinster i välfärden. Det var dock en oenig regionsstyrel...

Försenad diagnos av bröstcancer

17 februari 2017

Region Kronoberg har anmält en händelse kring en fördröjd bröstcancerdiagnos enligt Lex Maria.

Försenad handläggning av lungtumör

17 februari 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient som vårdats på ett av länets sjukhus.