Fler nyheter

1 mars 2018

Fortsatt minskning av hyrpersonal inom Region Kronoberg

Region Kronobergs arbete med att bli oberoende av hyrpersonal för att bedriva hälso- och sjukvård går vidare. Tidigare har vuxenpsykiatrin blivit hyroberoende nu är akutkliniken nära att lyckas.

Idag presenterar Sveriges kommuner och landsting (SKL) hyroberoendesiffrorna för sista kvartalet 2017. Rapporten visar att förutom Region Kronoberg så minskar ytterligare fem regioner/landsting sina kostnader för hyrpersonal under oktober till och med januari 2017.

Arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal är ett nationellt arbete där regioner och landsting jobbar tillsammans för att förbättra kontinuitet, kvalitet och kanske inte minst för att medarbetarna inom vården ska känna sina kollegor och tillsammans kunna vara med och utveckla vården. I Region Kronoberg står de politiska partierna enade vad gäller vikten av att aktivt arbeta med att minska behovet av hyrpersonal.

Jag är oerhört stolt över att Region Kronoberg faktiskt visat att det går. Att man med målmedvetet arbete kan bryta hyrberoendet i Svensk hälso- och sjukvård. Samtidigt är jag rörd över det stora stöd som medborgare och personal visat oss i kampen, säger  regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Region Kronobergs vuxenpsykiatri var bland de första i landet att bli oberoende av hyrpersonal. Deras arbete har blivit en förebild för arbetet med hyroberoende inom psykiatrin för övriga delar av hälso- och sjukvården i landet.

Inom hälso- och sjukvården anställdes under 2017 totalt 154 sjuksköterskor inom Region Kronoberg. Av dessa var 101 nyanställda och hela 53 sjuksköterskor tidigare medarbetare som valt att komma tillbaka.

Akutkliniken nära hyroberoende

Efter att ha varit beroende av hyrpersonal under lång tid har akutkliniken fyllt sina vakanser. Från mars kommer kliniken i princip att vara hyroberoende, men redan nu har kostnaderna för hyrpersonal minskat med omkring 225 000 kronor per månad.

Vi kan inte gå kort på akuten, säger Carina Pettersson, verksamhetschef för akutkliniken.

Det är ett skäl till att akutkliniken varit beroende av hyrpersonal. I höstas fanns nio vakanser, men sedan vände trenden och spontanansökningar började komma in. Under januari och februari började elva nya sjuksköterskor, vilket innebär att det inte finns några vakanser kvar. Till sommaren när alla nya skolats in kommer akutmottagningen och akutvårdsavdelningen att vara i stort sett fullbemannade.

Det roliga är att vi inte haft någon annons ute, de har hört av sig själva, säger Ulrika von Sivers, avdelningschef för akutvårdsavdelningen.

För inte länge sedan var pratet om akuten i Växjö negativt, men nu satsar kliniken på arbetsmiljön och trivseln. Ett viktigt led i det är att bemanningen på helgerna förstärkts och därigenom ökat tryggheten i vården av patienterna. På akutvårdsavdelningen har antalet vårdplatser minskats vilket ger färre patienter per sjuksköterska.

 Kliniken satsar på arbetsmiljön och trivseln för att behålla anställda och locka nya. Än så länge har arbetet för att bli hyroberoende inte gett någon ekonomisk utdelning för klinikens totala ekonomi. När de nyanställda går bredvid blir personalkostnaden dubbel. Däremot har kostnaden för hyrpersonal minskat med omkring 225 000 kronor i snitt per månad.

Vi märker inte så stor skillnad på ekonomin beroende på att vi inte har hyr. Det beror delvis på att vi täcker det med övertid och personal från resursenheten. Och så har vi valt att bemanna upp, vi kan inte gå kort här. När vi får en stabilare grundbemanning, det är då vi märker skillnad, säger Carina Pettersson.

Länk till SKL:s pressmeddelande om hyroberoendet kvartal fyra 2017

Kontaktpersoner

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Pontus Juhlin

HR-chef, hälso- och sjukvården

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 70 58, 0709-84 43 26

Carina Pettersson

Verksamhetschef akutkliniken

 • Telefon: 0470-58 81 00, 0709-67 30 84

Ulrika Von Sivers

Avdelningschef akutkliniken

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 26 26, 0767-20 76 37

Sandor Eriksson

Verksamhetschef

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 67 37

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...