Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

24 januari 2018

Framtidsspaning på årets Regiondagar

I januari genomfördes de årliga Regiondagarna i Kosta – en samlingsplats för länets offentliga utvecklingsaktörer. Fokus denna gång var beredskap inför framtiden och att diskutera framtidstrender och scenarier.

Totalt deltog ca 80 personer på Regiondagarna  som inleddes av regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Det känns jättebra att så många har kunnat komma hit i dag. Det är viktigt att vi kommer samman för att se vad vi har framför oss och vad vi har för utmaningar som vi måste lösa tillsammans, sa Anna Fransson.

Meg Nömgård, Berättarnätet Kronoberg, förde först deltagarna 30 år tillbaka i tiden för att ge perspektiv på vad som förändras och vad som är konstant. Robin Rikardsson, analytiker på regional utveckling, berättade om nuläget och den närmaste framtiden i Kronoberg utifrån årets Uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet i Kronobergs län 2017. Efter en föreläsning om megatrenderna i världen fick sedan deltagarna själva diskutera hur de tror att framtiden ser ut inom de fyra prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Hur kommer vår miljö, hälsa, delaktighet, innovation och våra platser och utbildningar se ut om 30 år?

Regiondirektör Martin Myrskog lyfte fram att vi behöver ny kunskap men framförallt föra en dialog om framtiden. Därför deltar Region Kronoberg i det nationella Framsynsarbetet 2050 för regioner.
Många saker pekar åt rätt håll, sysselsättningsgraden ökar för tredje året i rad. Fyra av länets kommuner ligger över rikssnittet när det gäller sysselsättning. Vad är då våra utmaningar? 30 % av företagen uppger att bristen på kompetens är den viktigaste orsaken till att man inte växer. År 2023 behöver vi ytterligare 230 000 personer som ska arbeta inom vård och omsorg. För att klara detta behöver vi hitta nya sätt att tänka och ta vara på teknikutvecklingen.

Inbjudna till Regiondagarna är kommunstyrelsepresidier och förvaltningschefer från kommunerna i Kronobergs län, presidier i Region Kronobergs nämnder och beredningar, ordinarie ledamöter i regionstyrelsen, representanter från bolag ägda av Region Kronoberg och statliga myndigheter.

Läs minnesanteckningar och ta del av presentationerna på Gröna Kronoberg

Bilder från regiondagarna 2018

Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.
Bilden saknar en alternativtext.

Relaterade nyheter

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

21 juni 2018

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

12 juni 2018

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats...

Vi gör Kronoberg grönare

5 juni 2018

Vi är inne i Antropocen. Den tidsålder där vi människor är den största systempåverkande faktorn på klotet. En skrämmande tanke eftersom den påverkan inte är riktad eller önskad, utan snarare en bieffe...