Fler nyheter

9 maj 2018

Fullsatt när Europaforum hölls i Alvesta

Den 9 maj samlades 135 personer på Rådmannen i Alvesta för att delta i Europaforum Småland Blekinge Halland. Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar och vid dagens forum togs aktuella frågor upp i lokalt, regionalt och europeiskt perspektiv. Medverkade gjorde politiker, näringslivsrepresentanter, forskare och sakkunniga.

Europaforum arrangeras av Småland Blekinge Halland South Swedens medlemsorganisationer. Som värdar för 2018 års Europaforum stod Region Kronoberg.

Att mötas i detta forum har blivit en framgångsrik tradition där vi kan sprida kunskap, dela erfarenheter och påverka EU i Bryssel, säger Anna Fransson, regionstyrelsens ordförande i Kronoberg.

Ämnen som diskuterades under dagen var bland annat hur företag påverkas av förändringarna inom EU, hur verksamheter kan utvecklas med hjälp av det europeiska samarbetet och vilken roll Småland Blekinge Halland har i Europa. Programpunkterna varierade i sin form men det var hela tiden fokus på dialog mellan medverkare på scen och deltagare.

Några nedslag från dagen

Johan Wester, flitigt anlitad programledare och moderator, ledde oss genom dagen.

 

Linda Reinholdsson, Småland Blekinge Halland South Sweden pratade om vår roll i Europa. Hon introducerade oss i förändringarna som sker i EU, bland annat Brexit, och hur det kan komma att påverka oss.

 

En av paneldiskussionerna var med medverkande från Kungsbacka kommun, ESF-rådet, Region Kronoberg, Umbrella-projektet, Linnéuniversitetet och näringslivet. Här diskuterades det kring hur verksamheter kan utvecklas med hjälp av det europeiska samarbetet.

 

Henrik Brodin från Södra talade tillsammans med sydsvenska Handelskammarens Stephan Mühechler om hur företag påverkas av förändringarna inom EU. Samtalsledare var Ola Agermark från Alvesta kommun.

 Om Europaforum

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå. Det handlar till exempel om nya villkor för EU-finansiering och behov av samverkan för att klara kompetensförsörjningen. 

Europaforum arrangeras av medlemsorganisationerna i Småland Blekinge Halland South Sweden:

 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Region Blekinge
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Landstinget i Blekinge län
 • Landstinget i Kalmar län
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Jönköping University
 • Linnéuniversitetet

Europaforum startades för att visa att man kan diskutera EU även utanför de stora arenorna. Forumets syfte är att skapa en diskussion om Europas utveckling och minska avståndet mellan beslutsfattare och medborgare.

Europaforum riktar sig till representanter från näringsliv, kommuner, regioner, studenter och övriga medborgare som är intresserade av EU-frågor.

Kontakt

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Agata Kosno Uhlhorn

Samordnare

EU Interreg Contact Point

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 70

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.