Fler nyheter

9 maj 2018

Fullsatt när Europaforum hölls i Alvesta

Den 9 maj samlades 135 personer på Rådmannen i Alvesta för att delta i Europaforum Småland Blekinge Halland. Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar och vid dagens forum togs aktuella frågor upp i lokalt, regionalt och europeiskt perspektiv. Medverkade gjorde politiker, näringslivsrepresentanter, forskare och sakkunniga.

Europaforum arrangeras av Småland Blekinge Halland South Swedens medlemsorganisationer. Som värdar för 2018 års Europaforum stod Region Kronoberg.

Att mötas i detta forum har blivit en framgångsrik tradition där vi kan sprida kunskap, dela erfarenheter och påverka EU i Bryssel, säger Anna Fransson, regionstyrelsens ordförande i Kronoberg.

Ämnen som diskuterades under dagen var bland annat hur företag påverkas av förändringarna inom EU, hur verksamheter kan utvecklas med hjälp av det europeiska samarbetet och vilken roll Småland Blekinge Halland har i Europa. Programpunkterna varierade i sin form men det var hela tiden fokus på dialog mellan medverkare på scen och deltagare.

Några nedslag från dagen

Johan Wester, flitigt anlitad programledare och moderator, ledde oss genom dagen.

 

Linda Reinholdsson, Småland Blekinge Halland South Sweden pratade om vår roll i Europa. Hon introducerade oss i förändringarna som sker i EU, bland annat Brexit, och hur det kan komma att påverka oss.

 

En av paneldiskussionerna var med medverkande från Kungsbacka kommun, ESF-rådet, Region Kronoberg, Umbrella-projektet, Linnéuniversitetet och näringslivet. Här diskuterades det kring hur verksamheter kan utvecklas med hjälp av det europeiska samarbetet.

 

Henrik Brodin från Södra talade tillsammans med sydsvenska Handelskammarens Stephan Mühechler om hur företag påverkas av förändringarna inom EU. Samtalsledare var Ola Agermark från Alvesta kommun.

 Om Europaforum

Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar vilket öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter på både lokal och regional nivå. Det handlar till exempel om nya villkor för EU-finansiering och behov av samverkan för att klara kompetensförsörjningen. 

Europaforum arrangeras av medlemsorganisationerna i Småland Blekinge Halland South Sweden:

 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Region Blekinge
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Landstinget i Blekinge län
 • Landstinget i Kalmar län
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Jönköping University
 • Linnéuniversitetet

Europaforum startades för att visa att man kan diskutera EU även utanför de stora arenorna. Forumets syfte är att skapa en diskussion om Europas utveckling och minska avståndet mellan beslutsfattare och medborgare.

Europaforum riktar sig till representanter från näringsliv, kommuner, regioner, studenter och övriga medborgare som är intresserade av EU-frågor.

Kontakt

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Agata Kosno Uhlhorn

Samordnare

EU Interreg Contact Point

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 70

Relaterade nyheter

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

5 juli 2018

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internation...

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

27 juni 2018

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

25 juni 2018

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video...