Fler nyheter

14 januari 2020

Funderar du på att söka projektmedel?

Vet du att Region Kronoberg har ett projektkontor där du kan få stöttning i projektutveckling? Tack vare kontakten med Region Kronoberg har till exempel Linnéuniversitetet nyligen beviljats 188 996 euro för ett stort EU-projekt som syftar till att minska hushållens miljöbelastning.

Det finns ofta många frågetecken kring projektfinansiering och projektansökningar. Region Kronoberg har ett projektkontor som kan hjälpa till att räta ut dina frågetecken. Syftet med kontoret är att informera om finansieringsmöjligheterna och att öka andelen använda politiska styrmedel för utvecklingsarbetet i regionen. Under ett år håller Region Kronoberg även ett flertal informationsträffar tillsammans med finansiärer om hur du som organisation kan söka EU-medel.

Funderar du på att ansöka om medel rekommenderar vi att du går på informationsträffarna vi organiserar för inspiration och för att träffa andra utvecklingsaktörer. Ta gärna en kontakt med oss på projektkontoret för en första diskussion. På så sätt kan vi hjälpa till att utveckla eventuella projektidéer tillsammans med er. Vi får en indikation om hur väl idén stämmer överens med regionens behov och finansiärernas insatsområden. Vi stöttar i hur du tar idén vidare, säger Josefine Wilhelmsson, projektutvecklare på Region Kronoberg.

Läs mer om projektmedel

Läs mer och anmäl dig till nästa informationsträff

Stronghouse – projekt i Kronoberg

Region Kronobergs projektkontor kan även hjälpa dig med att hitta partners och förmedla kontakter till existerande projektpartnerskap som söker partners från Kronoberg. Ett färskt exempel på det är när det existerande partnerskapet under ledning av Drenthe Provinsen, Nederländerna, sökte partnerskap från Sverige.

Jag som regional kontakt fick information om projektet och scannade av vilka aktörer i Kronoberg som skulle kunna vara relevanta att söka. En förfrågan gick ut där Linnéuniversitetet visade intresse, berättar Agata Kosno Uhlhorn, Region Kronoberg.

Projektet Sustainable housing for strong communities (Stronghouse) är det första projektet från Kronoberg som beviljats medel från Nordsjöprogrammet (Interreg North Sea Region). De stödåtgärder för husägare som finns idag är begränsade. De är för spridda och otillräckliga. Stronghouse ska därför anpassa och omarbeta dessa åtgärder. Åtgärderna ska sedan tillsammans stötta husägare i deras resa från ett första intresse, till planering, finansiering och energieffektivisering genom renovering.

Det är en stor glädje att projektet beviljats och att finansiären ser ett värde i projektidén. Det kompletterar våra pågående projekt om one-stop-shop-affärsmodell, för energirenovering av småhus finansierade av EU (Lnu.se/innovate) och Familjen Kamprads Stiftelse (Lnu.se/onestopshop), berättar Krushna Mahapatra, professor Sustainable Built Environment Research, Linnéuniversitetet.

Detta innovativa fokus på hushållsägarens problem ska minska "fotavtrycket" från 15.000 bostäder, generera investeringar om 100 miljoner euro och minska koldioxiden med 50 kiloton.

Kontakt

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

ERUF och ESF

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 00

Relaterade nyheter

Informationsträff om projektmedel från Europeiska socialfonden

8 januari 2020

Vill du höra mer om hur du kan söka medel från Socialfonden? Den 22 januari kommer Svenska ESF-rådet till Växjö och berättar om deras nuvarande utlysning samt ger tips om saker du bör tänka på när du...

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

20 december 2019

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare m...

Nytt verktyg för att säkerställa hållbara insatser

12 december 2019

Det är självklart att vi ska arbeta på ett sätt som bidrar till folkhälsa, god ekonomi, jämställdhet och utan miljöpåverkan. Men, det sker inte av sig självt. Regional utveckling har färdigställt ett...

EU-miljoner till skog och ledarskap i Kronoberg

6 december 2019

Fem projekt med verksamhet i Kronoberg får dela på totalt 32 340 219 från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 5-6 december.