Fler nyheter

14 januari 2020

Funderar du på att söka projektmedel?

Vet du att Region Kronoberg har ett projektkontor där du kan få stöttning i projektutveckling? Tack vare kontakten med Region Kronoberg har till exempel Linnéuniversitetet nyligen beviljats 188 996 euro för ett stort EU-projekt som syftar till att minska hushållens miljöbelastning.

Det finns ofta många frågetecken kring projektfinansiering och projektansökningar. Region Kronoberg har ett projektkontor som kan hjälpa till att räta ut dina frågetecken. Syftet med kontoret är att informera om finansieringsmöjligheterna och att öka andelen använda politiska styrmedel för utvecklingsarbetet i regionen. Under ett år håller Region Kronoberg även ett flertal informationsträffar tillsammans med finansiärer om hur du som organisation kan söka EU-medel.

Funderar du på att ansöka om medel rekommenderar vi att du går på informationsträffarna vi organiserar för inspiration och för att träffa andra utvecklingsaktörer. Ta gärna en kontakt med oss på projektkontoret för en första diskussion. På så sätt kan vi hjälpa till att utveckla eventuella projektidéer tillsammans med er. Vi får en indikation om hur väl idén stämmer överens med regionens behov och finansiärernas insatsområden. Vi stöttar i hur du tar idén vidare, säger Josefine Wilhelmsson, projektutvecklare på Region Kronoberg.

Läs mer om projektmedel

Läs mer och anmäl dig till nästa informationsträff

Stronghouse – projekt i Kronoberg

Region Kronobergs projektkontor kan även hjälpa dig med att hitta partners och förmedla kontakter till existerande projektpartnerskap som söker partners från Kronoberg. Ett färskt exempel på det är när det existerande partnerskapet under ledning av Drenthe Provinsen, Nederländerna, sökte partnerskap från Sverige.

Jag som regional kontakt fick information om projektet och scannade av vilka aktörer i Kronoberg som skulle kunna vara relevanta att söka. En förfrågan gick ut där Linnéuniversitetet visade intresse, berättar Agata Kosno Uhlhorn, Region Kronoberg.

Projektet Sustainable housing for strong communities (Stronghouse) är det första projektet från Kronoberg som beviljats medel från Nordsjöprogrammet (Interreg North Sea Region). De stödåtgärder för husägare som finns idag är begränsade. De är för spridda och otillräckliga. Stronghouse ska därför anpassa och omarbeta dessa åtgärder. Åtgärderna ska sedan tillsammans stötta husägare i deras resa från ett första intresse, till planering, finansiering och energieffektivisering genom renovering.

Det är en stor glädje att projektet beviljats och att finansiären ser ett värde i projektidén. Det kompletterar våra pågående projekt om one-stop-shop-affärsmodell, för energirenovering av småhus finansierade av EU (Lnu.se/innovate) och Familjen Kamprads Stiftelse (Lnu.se/onestopshop), berättar Krushna Mahapatra, professor Sustainable Built Environment Research, Linnéuniversitetet.

Detta innovativa fokus på hushållsägarens problem ska minska "fotavtrycket" från 15.000 bostäder, generera investeringar om 100 miljoner euro och minska koldioxiden med 50 kiloton.

Kontakt

Josefine Wilhelmsson

Projektutvecklare

ERUF och ESF

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 32 00

Relaterade nyheter

Coronavirusets effekter för näringslivet i Kronoberg

31 mars 2020

Många företag har det tufft just nu, och det kan vara svårt att få en överblick av allt som händer under coronakrisen. Därför hjälper Business Region Kronoberg företagare med en daglig lägesuppdaterin...

Världens största glaskonferens ställs in

12 mars 2020

Sedan lång tid tillbaka har man planerat för GAS2020 i det småländska Glasriket. Arrangör är föreningen Glass Art Association med säte i USA i samarbete med den svenska projektägaren och Glasbruken.

Regional satsning på hållbar konsumtion och produktion

10 mars 2020

Hållbara transporter i besöksnäringen och mer lokalproducerad mat. Det är två saker som Region Kronoberg ska åstadkomma med stöd av Tillväxtverket fram till år 2022.

Näringslivspolitik = kompetensförsörjning

18 februari 2020

Näringslivspolitik är idag alltmer synonymt med kompetensförsörjning. Det visar Sydsvenska handelskammarens rapport ”Så utvecklas sydöstra Sverige – en studie av näringslivets tillväxt och produktivit...