Fler nyheter

17 februari 2020

Glädje över ett samlat hjärta

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en samlad hjärtsektion, som nu blir verklighet.

När vi samlar vår hjärtvård på det här sättet arbetar vi både personcentrerat för patientens bästa och i enlighet med hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi ”Närmare kronobergaren”. Jag vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt hjälpt oss att förverkliga denna dröm, säger Thomas Aronsson.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M) klippte bandet.

Vi blir mer effektiva när vi kan samla verksamheten. Mottagningen har nu fått ett bättre patientflöde och sociala ytor för personalen, vilket också är betydelsefullt. Bara för att vi bygger ett nytt sjukhus kan vi inte tvärnita. Vi måste lösa de brister som finns, säger Roland Gustbée.

Flytten inkluderar mottagningarna för arytmi, AK (antikoagulation), pacemaker, hjärtsvikt, hjärtrehab och ordinarie hjärtmottagning.

Sjuksköterskorna Åsa Gladh Marcusson och Malin Wallentin ser bara fördelar med flytten.

Det blir bättre både för patienten och oss personal när vi samlar våra mottagningar. Nu får vi också möjlighet att utveckla vår dagvård. Patienten kan till exempel vänta kvar på rummet och behöver inte bli utskickad till väntrummet i väntan på nästa undersökning, berättar sjuksköterska Åsa Gladh Marcusson

Nu är vi också placerade närmare medicinavdelning 1. Det underlättar samarbetet ytterligare, berättar sjuksköterska Malin Wallentin.

Relaterade nyheter

Fimpa och förbättra ditt hälsoläge

7 april 2020

Det är många som vill sluta röka nu. Att sluta röka är en av de mest kraftfulla åtgärder du som rökare kan göra själv för att öka motståndskraften mot sjukdomar och minska risken för komplikationer vi...

100 har anmält intresse för att jobba extra i Region Kronoberg

3 april 2020

Över 100 personer har anmält intresse för att jobba extra inom vården i Region Kronoberg. Majoriteten av de som anmält intresse har sjukvårdsutbildning.

Ökning av antalet videobesök inom vården

2 april 2020

Region Kronoberg erbjuder sina patienter videobesök som ett alternativ då fysiska vårdmöten inte är möjliga. Erbjudandet har gått hem hos invånarna: På kort tid har videobesöken ökat rejält.

Kraftsamling för att tillverka skyddsutrustning

2 april 2020

Runtom pågår just nu tillverkning av skyddsvisir, som är en bristvara, för användning i vården. 3D-skrivare går varma och gamla overhead-papper kommer till användning.