Fler nyheter

12 juni 2018

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats under perioden 2014-2018.

Under perioden beviljades totalt 12 företag en miljon kronor var i stöd. Dessa företag var:

 • Royal Design AB, Orrefors
 • Örsjö Belysning AB, Nybro
 • AMB Industri AB, Broakulla
 • Börjes Logistik och Spedition AB, Nybro
 • Ädelträ, AB, Norrhult
 • Lintex Nordic Group AB, Nybro
 • EBV Plåt AB, Emmaboda
 • Ess-Enn Timber AB, Skruv
 • Lessebo Paper AB, Lessebo
 • Strehög AB, Emmaboda
 • Bribo Mekaniska AB, Nybro
 • Swereco Fastighets AB, Lenhovda

Totalt investerade de 12 företagen mer än 100 miljoner kronor i samband med Glasrikesmiljonsstödet. De efterföljande åren investerades ytterligare minst 71 miljoner kronor. Under 2018-2019 uppger företagen att de planerar investeringar för minst 70 miljoner kronor. Den samlade omsättningen för de tolv företagen uppgick 2013 till 827,5 miljoner kronor och ökade till 1 731,9 miljoner kronor 2016.

Företagen själva uppger att stödet har haft en stimulerande effekt på investeringsbeslutet. Det har gjort att investeringar har kunnat genomföras samt tidigareläggas. Man har också upplevt att diskussioner med långivare har underlättats.

Om Glasrikesmiljonen

Glasrikesmiljonen är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket, länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, Regionförbundet i Kalmar och Region Kronoberg för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket. Projektet har pågått mellan 2014-2018 och syftet har varit att bidra till ökad förnyelse och konkurrenskraft i näringslivet i de fyra Glasrikeskommunerna.

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 73

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

"Tillväxtposition på topp trots strukturella utmaningar"

17 oktober 2018

Kronoberg är ett produktionslän med en stark entreprenörsanda. Här finns en blandning av små företag och stora världsledande företag som exempelvis Ikea, Nibe, Södra och Fortnox. Bakom Sveriges högsta...