Fler nyheter

12 juni 2018

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats under perioden 2014-2018.

Under perioden beviljades totalt 12 företag en miljon kronor var i stöd. Dessa företag var:

 • Royal Design AB, Orrefors
 • Örsjö Belysning AB, Nybro
 • AMB Industri AB, Broakulla
 • Börjes Logistik och Spedition AB, Nybro
 • Ädelträ, AB, Norrhult
 • Lintex Nordic Group AB, Nybro
 • EBV Plåt AB, Emmaboda
 • Ess-Enn Timber AB, Skruv
 • Lessebo Paper AB, Lessebo
 • Strehög AB, Emmaboda
 • Bribo Mekaniska AB, Nybro
 • Swereco Fastighets AB, Lenhovda

Totalt investerade de 12 företagen mer än 100 miljoner kronor i samband med Glasrikesmiljonsstödet. De efterföljande åren investerades ytterligare minst 71 miljoner kronor. Under 2018-2019 uppger företagen att de planerar investeringar för minst 70 miljoner kronor. Den samlade omsättningen för de tolv företagen uppgick 2013 till 827,5 miljoner kronor och ökade till 1 731,9 miljoner kronor 2016.

Företagen själva uppger att stödet har haft en stimulerande effekt på investeringsbeslutet. Det har gjort att investeringar har kunnat genomföras samt tidigareläggas. Man har också upplevt att diskussioner med långivare har underlättats.

Om Glasrikesmiljonen

Glasrikesmiljonen är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket, länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, Regionförbundet i Kalmar och Region Kronoberg för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket. Projektet har pågått mellan 2014-2018 och syftet har varit att bidra till ökad förnyelse och konkurrenskraft i näringslivet i de fyra Glasrikeskommunerna.

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 73

Relaterade nyheter

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

21 juni 2018

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Fördröjda åtgärder vid allvarlig händelse

15 juni 2018

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria, då ett barn med allvarlig näsblödning fick vänta onödigt länge på rätt behandling.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Vi gör Kronoberg grönare

5 juni 2018

Vi är inne i Antropocen. Den tidsålder där vi människor är den största systempåverkande faktorn på klotet. En skrämmande tanke eftersom den påverkan inte är riktad eller önskad, utan snarare en bieffe...