Fler nyheter

12 juni 2018

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats under perioden 2014-2018.

Under perioden beviljades totalt 12 företag en miljon kronor var i stöd. Dessa företag var:

 • Royal Design AB, Orrefors
 • Örsjö Belysning AB, Nybro
 • AMB Industri AB, Broakulla
 • Börjes Logistik och Spedition AB, Nybro
 • Ädelträ, AB, Norrhult
 • Lintex Nordic Group AB, Nybro
 • EBV Plåt AB, Emmaboda
 • Ess-Enn Timber AB, Skruv
 • Lessebo Paper AB, Lessebo
 • Strehög AB, Emmaboda
 • Bribo Mekaniska AB, Nybro
 • Swereco Fastighets AB, Lenhovda

Totalt investerade de 12 företagen mer än 100 miljoner kronor i samband med Glasrikesmiljonsstödet. De efterföljande åren investerades ytterligare minst 71 miljoner kronor. Under 2018-2019 uppger företagen att de planerar investeringar för minst 70 miljoner kronor. Den samlade omsättningen för de tolv företagen uppgick 2013 till 827,5 miljoner kronor och ökade till 1 731,9 miljoner kronor 2016.

Företagen själva uppger att stödet har haft en stimulerande effekt på investeringsbeslutet. Det har gjort att investeringar har kunnat genomföras samt tidigareläggas. Man har också upplevt att diskussioner med långivare har underlättats.

Om Glasrikesmiljonen

Glasrikesmiljonen är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket, länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, Regionförbundet i Kalmar och Region Kronoberg för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket. Projektet har pågått mellan 2014-2018 och syftet har varit att bidra till ökad förnyelse och konkurrenskraft i näringslivet i de fyra Glasrikeskommunerna.

Kontakt

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 73

Relaterade nyheter

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Öppet hus för sjuksköterskor

15 augusti 2018

Vill du vara med där det händer, och göra skillnad, varje dag. Är du snart nyexaminerad sjuksköterska? Eller erfaren och söker ny karriär? Välkommen på öppet hus i Region Kronoberg.

Mobil läkare ger patientnära vård

9 augusti 2018

Enligt Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården "Närmare kronobergaren" ska vården vara nära och samordnad. Ett led i arbetet med utvecklingsstrategin är den mobila läkaren, som...

Informationskampanj mot hedersförtryck

3 augusti 2018

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans...