Fler nyheter

21 november 2018

Glasrikesmiljonen blev avgörande för företaget

Glasrikesmiljonen som sedan 2013 varit ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar, Tillväxtverket, Länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län har nu avslutas. A-plast är ett av de företag som fick ta del av en Glasrikesmiljon.

Det är roligt att se hur våra stödmedel ger resultat och vilken skillnad vi kan göra när vi stöttar länets företag, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Joakim Pohlman (S). 

Att satsa stort är alltid en risk. Möjligheten att söka Glasrikesmiljonen kom i precis rätt tid för A-plast. 2017 beviljades företaget sin miljon.

Att få den här miljonen gav oss mod att våga satsa! Vi visste att vi behövde investera i en ny maskin för att kunna bli konkurrenskraftiga och hålla ett högre tempo. Nu kan vi också minska sårbarheten som fanns när vi tidigare bara hade en maskin, berättar Alexander Blad, VD på A-plast.

Investeringen visade ge flera följdeffekter. I och med den nya maskinen, behövde företaget anställa fler. På fem år har A-plast gått från 17 till 64 anställda

När vi investerade i den nya maskinen blev den befintliga lokalen i Älghult för trång. Vi hade helt enkelt växt ur kostymen. Idag har vi lokaler även i Alstermo. Glasrikesmiljonen har på så sätt gett oss en resa, berättar Alexander.

Det finns en bredd av branscher som sökt till Glasrikesmiljonen. Det har varit många tillverkningsföretag, vilket också går i linje med hur det ser ut i länet i stort. Nu avslutas glasrikesmiljonen. Vi kommer inte att fortsätta i denna form utan skruvar istället ytterligare för att hitta ännu bättre sätt att stötta den mindre företagaren, säger Anders Unger, utvecklingsledare på Region Kronoberg.

VD Alexander Blad visar den nya maskinen. A-plast har en bredd av dagens plaster med ingredienser som till exempel risskal, olivolja och salt.

Mer om Glasrikesmiljonen

Glasrikesmiljonen är en del av Glasrikeuppdraget - ett samverkansprojekt mellan Tillväxtverket, Regionförbundet i Kalmar, Region Kronoberg samt Länsstyrelserna i Kalmar län och Kronoberg. Stödet riktar sig till företag i alla branscher. För att företaget ska kunna kvalificera sig till att söka Glasrikesmiljonen krävs att företaget har färre än 250 anställda, en omsättning om högst 450 miljoner samt en balansomslutning på högst ca 387 miljoner. Det krävs att den totala investeringen uppgår till minst 4-5 miljoner kronor. Investeringsstödet är på en miljon kronor. Det offentliga stödet är på 25% medan företaget själva står för 75%.

Mer om A-plast

A-Plast AB:s affärsidé är att tillverka och sälja produkter som är producerade i plast, antingen genom tillverkningstekniken formsprutning eller genom extrudering. Företaget grundades 1992, ägs och drivs av Alexander Blad och Hans Bergersäter. A-plast har under de senaste åren ökat sin omsättning markant och är nu uppe i 100 miljoner.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 73

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...