Fler nyheter

17 juli 2019

God krisberedskap i Region Kronoberg under sommaren

Under sommarmånaderna trappar många organisationer ned sin aktivitet. Det gäller dock inte krisberedskapen inom Region Kronoberg, där gäller samma rutiner som under resten av året.

Region Kronoberg har en ständig krisberedskap för att kunna hantera en eventuell allvarlig händelse. Det kan till exempel handla om ett driftavbrott eller en allvarlig medicinsk händelse. Region Kronobergs beredskap är god och väletablerade rutiner finns även under sommaren. Två funktioner inom Region Kronoberg har beredskap dygnet runt: tjänsteman i beredskap (TiB) och kommunikatör i beredskap (KiB). Uppdraget som TiB fördelas på ett antal personer med medicinsk bakgrund. Dessa personer har en särskild utbildning för uppdraget.

Vid en händelse larmas oftast TiB först för att avgöra om händelsen behöver hanteras på något särskilt sätt hos Region Kronoberg, berättar Leonard Isaksson, beredskapsstrateg vid Region Kronoberg. Många gånger handlar det om att TiB får information för kännedom. Men ibland behöver vi vidta åtgärder.

Åtgärder vid en allvarlig händelse kan vara av olika slag. Det är TiB som avgör hur ärendet ska hanteras initialt – det kan handla om att bevaka händelsen, att informera vissa berörda eller att gå upp i beredskapsläge*. Vanligt är att information behöver spridas till medarbetare eller allmänhet. Därför finns alltid en kommunikatör i beredskap.

KiB har ett tätt samarbete med TiB vid en allvarlig händelse, berättar Mathilda Eriksson vid kommunikationsavdelningen. Som KiB analyserar man läget och bedömer vad som behöver kommuniceras, till vem och när. Det är viktigt att den interna och den externa kommunikationen går hand i hand.

Tjänsteman i beredskap kan vid behov sammankalla särskild krisledning, en grupp som fattar regionövergripande beslut under regiondirektörens (eller den person som agerar med dennes mandat) ledning. Utöver den krisberedskap som finns inom Region Kronoberg sker även samverkan i hela Kronobergs län under namnet Krissamverkan Kronoberg. Där samlas länets aktörer under ledning av Länsstyrelsen för att arbeta tillsammans före, under och efter en kris i samhället.

*Beredskapslägen:

Stabsläge aktiveras där man kan misstänka eller bekräfta att en allvarlig händelse har inträffat och där omfattningen är oklar. Krisledningen håller sig informerad om händelseutvecklingen.

Förstärkningsläge aktiveras när tillgänglig kapacitet kommer att bli otillräcklig, men där begränsad resursförstärkning kan förväntas räcka. Innebär att krisledningen vidtar åtgärder för punktförstärkning av viktiga funktioner.

Katastrofläge aktiveras vid händelser där de resurser som krävs överstiger tillgänglig kapacitet. Innebär att krisledningen tar alla nödvändiga resurser som krävs i anspråk. Det kan bli aktuellt med begränsningar/prioritering av verksamheten.

Kontakt

Beredskapsstrateg, Leonard Isaksson, 0470-58 71 64

Kommunikatör, Mathilda Eriksson, 0470-58 85 56

Relaterade nyheter

Främmande material i luftvägarna misstolkades som KOL

21 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en hän-delse där en patient i samband med ett besök hos tandläkare fick ner avtrycksmassa (siliconmaterial) i luftvägarna.

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

29 juli 2019

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet at...