Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

13 april 2018

Goda resultat för primärvården och rehabiliteringen i länet

Primärvården i länet får goda resultat i den nationella patientenkäten. Ytterligare ett glädjande besked är att regionens rehabilitering får ett mycket gott resultat av patienterna.

Vi har under lång tid haft brist på läkare i allmänmedicin, vilket påverkar primärvårdens tillgänglighet. När vi nu också fasar ut hyrläkare har tillgängligheten på våra vårdcentraler påverkats ytterligare. Därför är det mycket glädjande att våra vårdcentraler får förhållandevis goda betyg från våra patienter, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson.

Offentligt drivna vårdcentraler i Region Kronoberg har bättre resultat än snittet i Sverige på alla områden både för läkar- och sjuksköterskebesök. Jämfört med mätningen som gjordes 2015 har det till och med blivit viss förbättring, bland annat är patienterna mer nöjda med delaktighet/involvering.

Bäst resultat får de mindre, välbemannade vårdcentralerna. Lite sämre resultat får de vårdcentraler som har bristande bemanning och mycket hyrpersonal.

Vårdcentralerna har behövt ställa om och arbeta på nya sätt när det fattats läkare. Samtliga kompetenser på vårdcentralerna används nu på ett bättre sätt, vilket kan vara en av anledningarna till de goda resultaten.

Bland annat har vi infört bedömningsmottagningar, där patienterna kommer på ett besök till en sjuksköterska med syfte att bedömas och få rätt behandling eller, om det behövs, får de komma till rätt profession. Det kan vara till en läkare, men också till en fysioterapeut, psykosocial resurs, eller annan kompetens, säger Lena Nazzal, chef för primärvårds- och rehabcentrum.

Region Kronobergs rehabilitering inom primärvård och öppen specialiserad somatisk vård får mycket goda betyg i patientenkäten.

Jag är glad och stolt över att våra patienter är nöjda med den vård de får på Region Kronobergs vårdcentraler och inom rehabiliteringen. Vi har därtill förbättrat resultatet inom flera områden, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S).

Lena Nazzal tillägger:

De goda resultaten känns bra för det fortsatta arbetet med att erbjuda rätt kompetens. Det är bra både för oss att använda resurserna effektivt och för patienten som kommer till rätt profession direkt.

Bakgrund, nationell patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. Genom återkommande undersökningar har kunskap kontinuerligt inhämtats.

Nationell patientenkät, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Lena Andersson Nazzal

Centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00

Relaterade nyheter

Försenad cancerdiagnos

19 april 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick en försenad diagnos på ett av länets sjukhus.

Primus Kim och Årets handledare utsedda!

16 april 2018

Idag arrangerades ”handledarens dag” för femte året i rad av Vård- och omsorgscollege på Växjö Konserthus. Två utmärkelser delades ut till vård och omsorgspersonal: ”Primus Kim” och ”Årets handledare”...

Barn som bevittnat våld mot en förälder behöver få komma till tals

16 april 2018

Barn har enligt barnkonventionen rätt att komma till tals i frågor som berör dem. Men särskilt de små barnen hörs sällan i forskning. Karin Pernebo har i sin forskning bland annat låtit barn mellan fy...

Tidig kontakt med arbetsplatsen vid akut ryggsmärta – framgångsrikt koncept i primärvården

11 april 2018

En tidig kontakt med arbetsgivaren har positiva effekter för patientens arbetsförmåga vid smärta i nacke och rygg. Det visar Charlotte Post Sennehed i sin avhandling vid Lunds universitet.