Fler nyheter

11 oktober 2018

Hälso- och sjukvården anpassar organisationen för framtiden

Från och med årsskiftet stärks ledningsstrukturen för sjukhusen för att stå bättre rustad för framtiden. Tre centrum blir ett gemensamt ansvarsområde - sjukhusvård.

Framtiden kommer att innebära ganska stora förändringar av hälso- och sjukvården. Det handlar om att bygga flexibla vårdformer, att vi som vårdgivare måste vara nära kronobergaren både geografiskt, i våra relationer och i vårt sätt att vara tillgängliga. För att vi ska lyckas med det behöver vi arbeta bort organisatoriska stuprör och att främja samarbete på ett bättre sätt än idag, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.

Att samla all sjukhusvård under en gemensam ledning är ett steg i den riktningen som skapar bättre förutsättningar att utveckla gränsöverskridande samarbeten, bland annat mellan sjukhusen, säger Per-Henrik Nilsson.

Maria Wiltz blir sjukhuschef

Konkret innebär förändringen att en sjukhuschef leder och ansvarar för all sjukhusvård, det vill säga både Lasarettet Ljungby och Centrallasarettet Växjö. Maria Wiltz, som just nu är centrumchef för medicin- och akutcentrum, tillträder i rollen i samband med att den nya organisationen börjar gälla vid årsskiftet.

I sin roll kommer Maria att ha ett nära samarbete med verksamhetschefer på båda sjukhusen. Hon kommer även att ingå i regionens ledningsgrupp och delta i hälso- och sjukvårdsövergripande processer för att bidra i den övergripande utvecklingen av hälso- och sjukvården, säger Per-Henrik Nilsson.

Tanken är även att vi ska tillsätta två biträdande sjukhuschefer som håller ihop de mer vardagsnära frågorna på respektive sjukhusen. Den delen förhandlas just nu i facklig samverkan.

Kontakt

Mathina Mölstad

Kommunikationsstrateg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 93

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...