Fler nyheter

11 oktober 2018

Hälso- och sjukvården anpassar organisationen för framtiden

Från och med årsskiftet stärks ledningsstrukturen för sjukhusen för att stå bättre rustad för framtiden. Tre centrum blir ett gemensamt ansvarsområde - sjukhusvård.

Framtiden kommer att innebära ganska stora förändringar av hälso- och sjukvården. Det handlar om att bygga flexibla vårdformer, att vi som vårdgivare måste vara nära kronobergaren både geografiskt, i våra relationer och i vårt sätt att vara tillgängliga. För att vi ska lyckas med det behöver vi arbeta bort organisatoriska stuprör och att främja samarbete på ett bättre sätt än idag, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.

Att samla all sjukhusvård under en gemensam ledning är ett steg i den riktningen som skapar bättre förutsättningar att utveckla gränsöverskridande samarbeten, bland annat mellan sjukhusen, säger Per-Henrik Nilsson.

Maria Wiltz blir sjukhuschef

Konkret innebär förändringen att en sjukhuschef leder och ansvarar för all sjukhusvård, det vill säga både Lasarettet Ljungby och Centrallasarettet Växjö. Maria Wiltz, som just nu är centrumchef för medicin- och akutcentrum, tillträder i rollen i samband med att den nya organisationen börjar gälla vid årsskiftet.

I sin roll kommer Maria att ha ett nära samarbete med verksamhetschefer på båda sjukhusen. Hon kommer även att ingå i regionens ledningsgrupp och delta i hälso- och sjukvårdsövergripande processer för att bidra i den övergripande utvecklingen av hälso- och sjukvården, säger Per-Henrik Nilsson.

Tanken är även att vi ska tillsätta två biträdande sjukhuschefer som håller ihop de mer vardagsnära frågorna på respektive sjukhusen. Den delen förhandlas just nu i facklig samverkan.

Kontakt

Mathina Mölstad

Kommunikationsstrateg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 93

Relaterade nyheter

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

6 december 2018

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Hudmottagningen får nya lokaler i Dockan

5 december 2018

Onsdag den 5 december invigdes hudmottagningens nya lokaler i Dockan-huset. Lokalerna har totalrenoverats och anpassats för hudmottagningens verksamhet.