Fler nyheter

11 oktober 2018

Hälso- och sjukvården anpassar organisationen för framtiden

Från och med årsskiftet stärks ledningsstrukturen för sjukhusen för att stå bättre rustad för framtiden. Tre centrum blir ett gemensamt ansvarsområde - sjukhusvård.

Framtiden kommer att innebära ganska stora förändringar av hälso- och sjukvården. Det handlar om att bygga flexibla vårdformer, att vi som vårdgivare måste vara nära kronobergaren både geografiskt, i våra relationer och i vårt sätt att vara tillgängliga. För att vi ska lyckas med det behöver vi arbeta bort organisatoriska stuprör och att främja samarbete på ett bättre sätt än idag, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson.

Att samla all sjukhusvård under en gemensam ledning är ett steg i den riktningen som skapar bättre förutsättningar att utveckla gränsöverskridande samarbeten, bland annat mellan sjukhusen, säger Per-Henrik Nilsson.

Maria Wiltz blir sjukhuschef

Konkret innebär förändringen att en sjukhuschef leder och ansvarar för all sjukhusvård, det vill säga både Lasarettet Ljungby och Centrallasarettet Växjö. Maria Wiltz, som just nu är centrumchef för medicin- och akutcentrum, tillträder i rollen i samband med att den nya organisationen börjar gälla vid årsskiftet.

I sin roll kommer Maria att ha ett nära samarbete med verksamhetschefer på båda sjukhusen. Hon kommer även att ingå i regionens ledningsgrupp och delta i hälso- och sjukvårdsövergripande processer för att bidra i den övergripande utvecklingen av hälso- och sjukvården, säger Per-Henrik Nilsson.

Tanken är även att vi ska tillsätta två biträdande sjukhuschefer som håller ihop de mer vardagsnära frågorna på respektive sjukhusen. Den delen förhandlas just nu i facklig samverkan.

Kontakt

Mathina Mölstad

Kommunikationsstrateg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 65 93

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

Försenad diagnos av grön starr

12 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med grön starr fick sin diagnos fördröjd med cirka en vecka på ett av länets sjukhus.