Fler nyheter

6 juli 2017

Hälsocafé och hälsoskola för nyanlända – för ökad hälsomedvetenhet och välbefinnande

Region Kronobergs vårdcentral i Lessebo satsar på att öka kunskaperna om hälsa och egenvård bland nyanlända personer som besöker vårdcentralen. De valde att starta hälsoskola och hälsocafé för nyanlända – koncept som visade sig bli lyckade.

Hösten 2016 startades hälsoskola i Lessebo kommun. Målet med hälsoskola är att genom dialog ge deltagarna kunskap för att stärka sin egen hälsa och ge dem en inblick i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Hälsoskolan blev uppskattad bland deltagarna och snart startades också ett hälsocafé – en mötesplats där kvinnor träffas varje vecka.

På hälsocaféerna pratar vi om egenvård och hur man kan ta hand om sig på bästa sätt. Vi pratar om allt gällande knopp och kropp och utövar någon slags fysisk aktivitet och avslappningsövning vid varje tillfälle. Att skratta ihop och röra på sig är viktigt om vi ska hålla oss friska. Deltagarna får lära sig att hitta sina egna sätt för att uppnå den upplevda hälsan, berättar Carina Stork, hälsoutvecklare på Vårdcentralen Lessebo.

För närvarande är det bara kvinnliga deltagare på hälsocaféerna men till hösten startar även en grupp med män. Till hösten kommer också hälsoskola att fortsätta hållas för såväl män som kvinnor på olika ställen i Lessebo kommun.

Samarbete gjorde hälsocafé möjligt

Lessebo kommun upplåter Miljöverkstaden i natursköna omgivningar i Strömbergshyttan för att hälsocaféet skulle kunna hållas där, och i Arbetsförmedlingens integrationsplaner för nyanlända ingår det idag att delta på hälsocafé.

Vi upplever att hälsocafé och hälsoskola är väldigt omtyckta. Det sprider sig och fler vill och har behov av att delta, vilket är jätteroligt! Man blir aldrig färdiglärd gällande sin hälsa. När det gäller nyanlända så har de väldigt liten kunskap om sin egen hälsa och egenvård, säger Carina Stork.

Resultat från satsningen

Målet är att den upplevda hälsan ska öka, att fler ska lära sig om sin egen hälsa och hur de kan tillämpa egenvård, exempelvis vid förkylning eller migrän. En långsiktig effekt hoppas man blir att vårdkön till vårdcentralen minskar.

Vi upplever att det skett många positiva effekter hos deltagarna, såsom större medvetenhet om fördelarna med fysisk aktivitet, ökad kunskap om den egna kroppen och kost. Förbättringar ger bättre levnadsvanor och mindre sjukdom, säger Carina Stork.

Carina Stork

Hälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0478-79 49 46, 0767-20 77 38

Relaterade nyheter

Region Kronobergs plan för en säker förlossningsvård under sommarperioden

20 juli 2017

Läget i förlossningsvården är ansträngd under sommaren och därför har Region Kronoberg planerat flera åtgärder för att blivande föräldrar ska få en trygg och säker förlossning.

Undersköterskan – en viktig person på lasarettets äldreenhet

20 juli 2017

I det personliga mötet med gamla och sjuka patienter på medicinavdelningen MSÄ-enheten på lasarettet i Ljungby, har undersköterskan en viktig roll. Undersköterskan är den som arbetar närmast den äldre...

Satsning på servicevärdar ger mer patientfokus

18 juli 2017

För att underlätta det vardagliga arbetet för vårdpersonalen har Region Kronoberg infört en ny roll, servicevärdar.

Nationell satsning utvecklar cancervården

12 juli 2017

Arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp inom cancervården har pågått i snart två år. I början handlade det mycket om att få igång arbetet och förbereda olika system. Nu börjar även konkreta...