Fler nyheter
Från vänster: Föreningen Tonträffen, Växjö Rödakorskrets och Bengt Karlsson
Från vänster: Föreningen Tonträffen, Växjö Rödakorskrets och Bengt Karlsson

27 november 2018

Hälsofrämjare i Kronoberg prisas

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2018 på 40 000 kr tilldelades tre initiativtagare som anordnar aktiviteter som främjar hälsa och social gemenskap hos äldre.

Stipendierna delades ut på regionfullmäktiges sammanträde den 27 november.

Att äldre personer i vårt län behåller en god hälsa är viktigt för folkhälsan i stort. Därför ville vi i år lyfta fram olika aktörer inom civilsamhället som arbetar för att främja äldres hälsa och välmående. Årets tre stipendiater gör på olika sätt ett fantastiskt arbete för denna målgrupp, säger Michael Öberg, ordförande i folkhälsoberedningen.

Folkhälsostipendier 2018

Tonträffen

Tonträffen är en kör av seniorer som sjunger visor, schlager och andliga sånger. Medlemmarna är mellan 69-94 år, både män och kvinnor, hälften över 80 år. Körövningarna hålls i Teleborgskyrkan. Körövningarna inleds med uppvärmningsgympa och ryggmassage vilket bidrar till en hälsosam social gemenskap. Tonträffen genomför uppskattade framträdanden på äldreboenden runt om i länet och även på andra ställen.

Folkhälsoberedningens motivering: ”Med musiken som redskap sprider Tonträffen glädje och gemenskap, både bland medlemmarna och till dem som de möter runt om i länet. På ett förstklassigt sätt inspirerar de äldre till en musikalisk glädje, skratt och engagemang. Musiken förenar och främjar social gemenskap och förbättrad hälsa.”

Växjö Rödakorskrets sociala verksamhet

Röda korsets värdar på akuten är ett stöd för att lugna patienter och anhöriga vid långa väntetider och oro. De gör en stor insats för äldre, dementa och oroliga patienter. De är med under hela besöket, finns vid deras sida för att lugna och stötta. Värdarna följer även med äldre till tandläkaren, på läkarbesök, shoppingturer eller andra sociala aktiviteter.

 Folkhälsoberedningens motivering: ”Växjö Rödakorskrets volontärer är ovärderliga inspiratörer för många människor, särskilt äldre som redan befinner sig i en svår situation när de besöker lasarettet i Växjö. Volontärerna finns tillhands och ger stöttning till de som behöver. De har en självklar plats som vardagshjältar för sitt engagemang för social gemenskap och hälsa.”

Bengt Carlsson

Bengt är distriktssäkerhetsombud i en grupp som har ett uppdrag från MSB. Han informerar pensionärsföreningar om säkerhet i hemmet. Bengt arbetar också med projekten: ”Bättre tänka efter före”, ”Äldre i trafiken” och ”Håll dig på benen”.

Utöver det är Bengt en eldsjäl inom flera pensionärsorganisationer där han planerar och organiserar utflykter och aktiviteter i Ljungby och Växjö.

Folkhälsoberedningens motivering: ”Med ett stort ideellt engagemang är Bengt Carlsson en riktig eldsjäl. Genom sin delaktighet i olika projekt och förebyggande aktiviteter, inspirerar han till en förbättrad hälsa och en bättre vardag för äldre personer i länet.

Kontakt

Michael Öberg (MP)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0476-133 19, 0731-52 02 44
Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...