Fler nyheter
Från vänster: Föreningen Tonträffen, Växjö Rödakorskrets och Bengt Karlsson
Från vänster: Föreningen Tonträffen, Växjö Rödakorskrets och Bengt Karlsson

27 november 2018

Hälsofrämjare i Kronoberg prisas

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2018 på 40 000 kr tilldelades tre initiativtagare som anordnar aktiviteter som främjar hälsa och social gemenskap hos äldre.

Stipendierna delades ut på regionfullmäktiges sammanträde den 27 november.

Att äldre personer i vårt län behåller en god hälsa är viktigt för folkhälsan i stort. Därför ville vi i år lyfta fram olika aktörer inom civilsamhället som arbetar för att främja äldres hälsa och välmående. Årets tre stipendiater gör på olika sätt ett fantastiskt arbete för denna målgrupp, säger Michael Öberg, ordförande i folkhälsoberedningen.

Folkhälsostipendier 2018

Tonträffen

Tonträffen är en kör av seniorer som sjunger visor, schlager och andliga sånger. Medlemmarna är mellan 69-94 år, både män och kvinnor, hälften över 80 år. Körövningarna hålls i Teleborgskyrkan. Körövningarna inleds med uppvärmningsgympa och ryggmassage vilket bidrar till en hälsosam social gemenskap. Tonträffen genomför uppskattade framträdanden på äldreboenden runt om i länet och även på andra ställen.

Folkhälsoberedningens motivering: ”Med musiken som redskap sprider Tonträffen glädje och gemenskap, både bland medlemmarna och till dem som de möter runt om i länet. På ett förstklassigt sätt inspirerar de äldre till en musikalisk glädje, skratt och engagemang. Musiken förenar och främjar social gemenskap och förbättrad hälsa.”

Växjö Rödakorskrets sociala verksamhet

Röda korsets värdar på akuten är ett stöd för att lugna patienter och anhöriga vid långa väntetider och oro. De gör en stor insats för äldre, dementa och oroliga patienter. De är med under hela besöket, finns vid deras sida för att lugna och stötta. Värdarna följer även med äldre till tandläkaren, på läkarbesök, shoppingturer eller andra sociala aktiviteter.

 Folkhälsoberedningens motivering: ”Växjö Rödakorskrets volontärer är ovärderliga inspiratörer för många människor, särskilt äldre som redan befinner sig i en svår situation när de besöker lasarettet i Växjö. Volontärerna finns tillhands och ger stöttning till de som behöver. De har en självklar plats som vardagshjältar för sitt engagemang för social gemenskap och hälsa.”

Bengt Carlsson

Bengt är distriktssäkerhetsombud i en grupp som har ett uppdrag från MSB. Han informerar pensionärsföreningar om säkerhet i hemmet. Bengt arbetar också med projekten: ”Bättre tänka efter före”, ”Äldre i trafiken” och ”Håll dig på benen”.

Utöver det är Bengt en eldsjäl inom flera pensionärsorganisationer där han planerar och organiserar utflykter och aktiviteter i Ljungby och Växjö.

Folkhälsoberedningens motivering: ”Med ett stort ideellt engagemang är Bengt Carlsson en riktig eldsjäl. Genom sin delaktighet i olika projekt och förebyggande aktiviteter, inspirerar han till en förbättrad hälsa och en bättre vardag för äldre personer i länet.

Kontakt

Michael Öberg (MP)

Gruppledare Miljöpartiet

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0476-133 19, 0731-52 02 44
Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

Emma ansvarar för länsgemensamt folkhälsoarbete.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41

Relaterade nyheter

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

6 december 2018

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Hudmottagningen får nya lokaler i Dockan

5 december 2018

Onsdag den 5 december invigdes hudmottagningens nya lokaler i Dockan-huset. Lokalerna har totalrenoverats och anpassats för hudmottagningens verksamhet.

Sagolika Småland

5 december 2018

Den gångna veckan har vi nåtts av ett fantastiskt besked. Sagobygden är upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett stort erkännande. Sveriges första utnämning och Nordens andra. Det immateriella kultura...