Fler nyheter

29 oktober 2019

Han blir projektchef för nytt akutsjukhus i Växjö

Den 1 januari 2020 tillträder Stefan Lundin som projektchef för nytt akutsjukhus i Växjö. Stefan är civilingenjör inom väg och vatten och kommer närmast från Hifab AB där han har jobbat som senior projektledare för höglandssjukhuset i Eksjö.

Vi är väldigt glada över att ha anställt en projektchef och nu kan köra igång projektet på allvar. Stefan Lundin är kunnig och kompetent med mycket erfarenhet som vi kommer att få nytta av i projektet, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

Projektchefens uppdrag är att ha det sammanhållande ansvaret för projektet samt leda projektledningskontoret bestående av resurser i form av ekonomi, uppföljning, utredning, administrativt stöd samt projektledare för respektive delprojekt.

Sjukhus är komplexa och teknikintensiva byggnader och synsättet kring hur man anpassar byggnader efter vårdens behov intresserar mig. Nu ser jag mycket fram emot att få jobba med ett sjukhusbygge på hemmaplan, säger Stefan Lundin.

Om nytt akutsjukhus i Växjö

Region Kronoberg investerar i ett nytt akutsjukhus i Växjö strax väster om stadskärnan, i stadsdelen Räppe. Redan inom en tioårsperiod kan invånare och medarbetare erbjudas ett sjukhus som är bättre anpassat till behoven och som har den flexibilitet som krävs för framtiden.

Första steget i projektet innebär att analysera vårdbehovet för att sedan kunna tydliggöra målbilden för det nya sjukhuset, det vill säga vad sjukhuset ska erbjuda. Målbilden styr sedan hur lokalerna utformas. Första spadtaget planeras ske i januari 2023.

Läs mer om det nya sjukhuset.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Stefan Lundin

tillträdande projektchef

  • Telefon: 0703-53 76 59

Relaterade nyheter

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

20 december 2019

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare m...

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

20 december 2019

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rappor...