Fler nyheter

2 mars 2018

Handslag för ökad delaktighet i EU

Fredagen den 2 mars 2018 tar EU-minister Ann Linde och Småland Blekinge Halland South Sweden i hand på att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring beslut som fattas på EU-nivå.

Som representant för hela Småland Blekinge Halland genomför Robert Olesen (S), 1:e vice ordförande i Region Kronobergs regionstyrelse handslaget med EU-minister Ann Linde klockan 11.55 i Gislaveds kommunhus.

EU påverkar vår vardag i stor utsträckning. Därför är det viktigt att stärka kunskapen, engagemanget och framförallt delaktigheten kring beslut som fattas på EU-nivå, säger Robert Olesen (S).

EU-handslaget sker som ett resultat av utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10). Utredningen visade att EU-kunskapen i samhället är låg, kanalerna för delaktighet i EU:s beslutsprocess måste förbättras och att informationen om EU måste bli tydligare. Regeringen vill nu samarbeta med centrala aktörer för att öka kunskapen och skapa bättre möjligheter för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut.

Handslaget innebär att medlemmarna i Småland Blekinge Halland South Sweden åtar sig att genomföra följande insatser och aktiviteter framöver.

 Delaktighet/insyn

 • Utveckla rutiner för påverkansarbete i EU-frågor
 • Fördela ansvar i medlemsorganisationerna för ett ökat deltagande i europeiska samarbeten
 • Öka finansieringen från EU inom prioriterade områden

 Information

 • Nyttja och samarbeta mer med existerande arenor för information om EU
 • Se över hur medlemmarna i Småland, Blekinges och Hallands Brysselkontor sprider information om EU

 Kunskap

 • Arbeta för att höja kunskapen om EU hos politiker och tjänstepersoner genom utbildningar och nyhetsbrev

EU-handslagets innehåll och innebörd kommer att uppmärksammas vid Europaforum Småland Blekinge Halland som genomförs i Alvesta 9 maj.

 Medlemsorganisationerna i Småland Blekinge Halland South Sweden är:

 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Region Blekinge
 • Region Halland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kronoberg
 • Landstinget i Blekinge län
 • Landstinget i Kalmar län
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Jönköping University
 • Linnéuniversitetet

Kontakt

Robert Olesen (S)

Robert Olesen (S)

1:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert är även ledamot i regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ordförande i regionstyrelsens personalutskott, ledamot i pensionärsrådet samt ersättare i samverkansnä...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 76 15

Agata Kosno Uhlhorn

Samordnare

EU Interreg Contact Point

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 70

Relaterade nyheter

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

5 juli 2018

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internation...

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

27 juni 2018

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

25 juni 2018

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video...