Fler nyheter

27 juni 2018

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Vi var dock nere på 5 % i snitt under 2017 i våra egna mätningar, där vi skiljer på trycksår vi kan förebygga respektive de trycksår som patienten redan har när den kommer till oss, säger sårsamordnare Britt-Louise Andersson.

Varje månad utförs en punktprevalensmätning på samtliga inneliggande patienter. Risk för trycksår bedöms, hudinspektion och journalgranskning genomförs. Resultat presenteras avdelningsvis på webben. Ett nätverk av framför allt undersköterskor, som hålls samman och utbildas av samordnare, driver förbättringsarbeten för trycksårsprevention tillsammans med avdelningschef och kollegor på sin hemavdelning.

Det är mitt jobb att samordna det här arbetet och utbilda all personal, säger Britt-Louise Andersson, men vi hade aldrig förbättrat oss så här mycket om inte nätverket funnits samt att alla fått utbildning och varit så engagerade på vårdavdelningarna.

Arbetet belönades med Region Kronobergs kvalitetspris 2016.

Länk till data från SKL (välj Kronoberg)

Kontaktperson

Britt-Louise Andersson

Sårsamordnare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 82 64, 0767-20 74 78

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...