Fler nyheter

27 juni 2018

Hårt tryck för att komma till bukt med trycksår

Från bottennoteringen på 18 % trycksår i januari 2016 har det hänt en hel del. I maj 2018 noterades 3,5 % trycksår, vilket var det bästa resultatet någonsin.

Vi var dock nere på 5 % i snitt under 2017 i våra egna mätningar, där vi skiljer på trycksår vi kan förebygga respektive de trycksår som patienten redan har när den kommer till oss, säger sårsamordnare Britt-Louise Andersson.

Varje månad utförs en punktprevalensmätning på samtliga inneliggande patienter. Risk för trycksår bedöms, hudinspektion och journalgranskning genomförs. Resultat presenteras avdelningsvis på webben. Ett nätverk av framför allt undersköterskor, som hålls samman och utbildas av samordnare, driver förbättringsarbeten för trycksårsprevention tillsammans med avdelningschef och kollegor på sin hemavdelning.

Det är mitt jobb att samordna det här arbetet och utbilda all personal, säger Britt-Louise Andersson, men vi hade aldrig förbättrat oss så här mycket om inte nätverket funnits samt att alla fått utbildning och varit så engagerade på vårdavdelningarna.

Arbetet belönades med Region Kronobergs kvalitetspris 2016.

Länk till data från SKL (välj Kronoberg)

Kontaktperson

Britt-Louise Andersson

Sårsamordnare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 82 64, 0767-20 74 78

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.