Fler nyheter
Vuxna och småbarn sitter på golvet. Foto: Anna Nordström

25 juli 2018

Historisk befolkningsökning i Kronoberg

Befolkningen i Kronoberg fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. De senaste fem åren har länet haft en högre befolkningstillväxt än riket och befolkningen har ökat i alla länets kommuner. Under 2017 hade Kronobergs län den fjärde högsta befolkningsökningen i riket, endast Uppsala-, Stockholms- och Skåne län hade en högre. Det visar en rapport om befolkningsutvecklingen som Region Kronoberg har gjort.

Till största delen beror befolkningsökningen på att Sverige har haft en historiskt sett hög invandring. Men trots ökningen och att antalet invånare i arbetsför ålder ökar, finns flera demografiska utmaningar:

  • Mellan 2017-2032 förväntas antalet invånare i vårdintensiv ålder, 80+ år, att öka med nästan 50 procent. Samtidigt förväntas försörjningskvoten att öka eftersom invånare i ej arbetsför ålder ökar mer än personer i arbetsför ålder.
  • Sedan år 2000 har de flesta av länets kommuner haft en stabil utveckling, men endast i Växjö har ökningen överstigit riksgenomsnittet. Tingsryd och Uppvidinge har haft en negativ befolkningsutveckling. Kommunerna i länet har således väldigt skilda förutsättningar när det gäller att hantera framtidens välfärd och kompetensförsörjning.
  • Kronoberg har ett mycket lågt inrikes flyttnetto – utflyttningen till andra län är högre än inflyttningen från dem – dessutom är sekundäromflyttningen för utlandsfödda hög. Det betyder att de mindre kommunerna riskerar att tappa de senaste årens befolkningsökning.

Sammantaget leder detta till att välfärdsbehoven ökar och att det finns en risk att det blir svårare att hitta den personal som efterfrågas.

Framtiden

Prognosen för länet visar på en fortsatt befolkningsökning även om tillväxttakten avtar redan under 2018. De senaste tre åren har invånarantalet ökat med i genomsnitt 2 797 personer om året vilket förväntas sjunka till ungefär 1 900 personer de kommande tre åren. Den främsta förklaringen är att invandringen till länet förväntas att minska.

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2017 och befolkningsprognos för 2018-2032, pdf, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Robin Rikardsson

Analys och uppföljning

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 84

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

"Tillväxtposition på topp trots strukturella utmaningar"

17 oktober 2018

Kronoberg är ett produktionslän med en stark entreprenörsanda. Här finns en blandning av små företag och stora världsledande företag som exempelvis Ikea, Nibe, Södra och Fortnox. Bakom Sveriges högsta...