Fler nyheter

29 maj 2019

Historiskt beslut i Region Kronoberg – vi bygger nytt sjukhus i Växjö!

Vid regionfullmäktige den 29 maj beslutade en enig politik att investera i ett nytt sjukhus i Växjö strax utanför stadskärnan, i stadsdelen Räppe. Planeringsarbetet inleds omgående och det nya sjukhuset beräknas stå klart år 2027.

I dag har vi fattat ett historiskt och mycket viktigt beslut för invånarna i Kronoberg. Genom att bygga ett helt nytt sjukhus från grunden har vi en unik möjlighet att utforma sjukhusverksamheten med den flexibilitet som krävs för framtiden, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om- och till i flera omgångar. Eftersom möjligheterna är starkt begränsade att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden och då konsekvenserna skulle bli påtagliga för både patienter, medarbetare och regionens ekonomi, väljer Region Kronoberg att istället bygga ett helt nytt sjukhus.

Det här känns så klart oerhört spännande. Samtidigt känner jag en stor ödmjukhet inför uppdraget och ett stort ansvar. Detta är en viktig byggsten i den framtida hälso- och sjukvården för kronobergarna. Därför känns det också viktigt att det blir lätt för alla invånare att följa hur bygget fortskrider, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Den nära vården vägleder

En bärande del i Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, och även i utvecklingen nationellt, handlar om att stärka den nära vården – att mer sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen, till exempel på vårdcentraler och i hemmiljö. Detta blir en viktig förutsättning som kommer att påverka utformningen av det nya sjukhuset. 

Den nära vården är en viktig utgångspunkt som vi kommer att väga in när vi fattar beslut om sjukhusets innehåll och lokaler. Det är också viktigt att vi säkerställer att den fortsatta fastighetsutvecklingsplanen för vårdcentralerna följer samma riktning, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Så fortsätter arbetet

På kommande regionfullmäktige den 18-19 juni fattas beslut om styrande planeringsprinciper, projektorganisation och preliminär tidsplan.

Arbetet fortsätter sedan med att bland annat planera det nya sjukhusets totalyta och innehåll, samt för kommande markarbeten och infrastruktursatsningar. Det första spadtaget väntas sker i januari 2023 och sjukhuset beräknas stå klart år 2027.

Förstudie inför beslut om nytt sjukhus

Mer information

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Försenad cancerdiagnos anmäls enligt Lex Maria

14 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse när en patient fick sin tarmcancerdiagnos försenad.

Märta Wallinius utnämnd till docent

11 oktober 2019

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnäm...

EU-miljoner till arbete för etablering

10 oktober 2019

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

10 oktober 2019

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.