Fler nyheter

27 februari 2020

Hit ska utjämningspengarna gå – beslut i regionfullmäktige

Vid regionfullmäktiges sammanträde under onsdagen fattades beslut om en tilläggsbudget på 178 miljoner kronor. Pengarna kommer bland annat satsas på ett förbättrat resultatmål.

De 178 miljoner kronorna har tillkommit på grund av ett förändrat kostnadsutjämningssystem mellan regioner samt ökade statsbidrag.

Vid sammanträdet beslutades det om en tilläggsbudget enligt Alliansens förslag, vilket bland annat innebär en lönesatsning på särskilt yrkesskickliga, en riktad satsning till primärvården, medel för tarmcancerscreening, pengar till ambulansen i Ljungby och medel till sms-livräddning.

En stor del av pengarna används för att ändra det budgeterade resultatmålet.

  Vi tycker att det är viktigt att vi ser långsiktigt på vår ekonomi. Skatteintäkterna viker och vi måste anpassa vår kostym efter det, säger Mikael Johansson (M), ordförande i regionstyrelsen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas eget förslag till tilläggsbudget.

Ob-ersättning debatterades

Trots att den tillfälligt höjda ob-ersättningen inte var uppe för beslut vid regionfullmäktige så debatterades frågan vid flera tillfällen. Vid allmänhetens frågestund lämnade Jenny Sjöström från fackförbundet Kommunal över en lista med 2448 namnunderskrifter. Fackförbundet vill att även deras medlemmar, som undersköterskor och vårdare, ska få ta del av det nya ob-tillägget. Frågan lyftes också när tilläggsbudgeten debatterades, då det i Socialdemokraternas förslag till tilläggsbudget ingick ett utökat ob-tillägg.

Regionfullmäktige beslutade även om ramförändringar i budgeten för 2020. 31,2 miljoner flyttades från hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen avseende kostnader för Vårdval BUP. 4,8 miljoner flyttades från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden för digitaliseringsinsatser kopplade till digitaliseringsanslaget på 10 miljoner kronor.

Regionfullmäktiges sammanträden direktsänds på webben och i Öppna kanalen. Du kan även se sammanträdet i efterhand.

Webb-tv från regionfullmäktige

Relaterade nyheter

100 har anmält intresse för att jobba extra i Region Kronoberg

3 april 2020

Över 100 personer har anmält intresse för att jobba extra inom vården i Region Kronoberg. Majoriteten av de som anmält intresse har sjukvårdsutbildning.

Snabbare betalning till mindre leverantörer

3 april 2020

För att hjälpa mindre lokala företag och samhällskritiska leverantörer har Region Kronoberg beslutat att godkänna kortare betalningstider än normalt gällande 30 dagar.

Ökning av antalet videobesök inom vården

2 april 2020

Region Kronoberg erbjuder sina patienter videobesök som ett alternativ då fysiska vårdmöten inte är möjliga. Erbjudandet har gått hem hos invånarna: På kort tid har videobesöken ökat rejält.

Kraftsamling för att tillverka skyddsutrustning

2 april 2020

Runtom pågår just nu tillverkning av skyddsvisir, som är en bristvara, för användning i vården. 3D-skrivare går varma och gamla overhead-papper kommer till användning.