Fler nyheter

8 augusti 2017

Hög kvalitet hos rehabiliteringskliniken

Rehabiliteringskliniken i Region Kronoberg erhöll för andra gången tre års ackreditering av CARF, en internationell organisation för granskning av kvalitet, resultat och kostnadseffektivitet av vården.

Ackreditering av CARF är en kvalitetsstämpel. För att erhålla ackrediteringen granskas kliniken utifrån krav som ska uppfylla hög kvalitet, ge goda resultat och vara kostnadseffektivt. Hela verksamheten omfattas av granskningen – allt från behandlingar av patient, personcentrerat förhållningssätt, information- och utbildningsmaterial till patienter, anställda och andra intressenter, administration,  fysisk och psykisk miljö, patientsäkerhet, arbetsmiljö, rutiner, policys, med mera.

Ackrediteringen visar att vi har ambitionen att kontinuerligt förbättra kvaliteten på rehabiliteringen för att patienterna ska vara nöjda med erhållen vård och att det ska ske kostnadseffektivt, säger Yvonne Hellsten, verksamhetschef för rehabiliteringskliniken.

Det är andra gången som rehabiliteringskliniken ackrediteras av CARF. Första gången var 2014, och rehabiliteringskliniken kommer fortsatt arbeta hårt för ständiga förbättringar.

Vi stämmer kontinuerligt av mot verktyget CARF-standards, som är ett verktyg för ständig förbättring av verksamheten. Därefter granskas vi igen när ackrediteringen går ut år 2020, säger Yvonne Hellsten.

Bakgrund, CARF (Commission on Accreditiation of Rehabilitation Facilities)

CARF är en internationell icke vinstdrivande organisation med mycket lång erfarenhet (sedan 1966) och ackrediterar verksamheter i många världsdelar. De har standards framtagna specifikt för rehabilitering inom många olika områden. Standards är framtagna av kliniskt verksamma, patienter och intressenter. 

För mer information, kontakta:

Vicki Malmberg

Arbetsterapeut

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-59 22 33

Relaterade nyheter

Jobben finns – men inte rätt kompetens

21 augusti 2017

Det finns en matchningsproblematik i Kronobergs län: människor söker arbete men de har inte den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Matchningen är sämst inom hälso- sjukvård och sociala yrken,...

Patienterna vill ha webbtidbok

16 augusti 2017

Nu har också folktandvården och ungdomsmottagningarna webbtidbok. Det innebär att mottagningarna lägger ut tider på nätet och där kan patienterna själva boka genom att logga in på 1177.se.

Växjö viktigt nav i kampen mot resistenta bakterier

1 augusti 2017

Utvecklingen av antibiotikaresistens ser inte ut att plana ut, snarare tvärtom, de motståndskraftiga bakterierna ökar istället. På mikrobiologen i Växjö styrs världens ledande system för antbiotikares...

Region Kronobergs plan för en säker förlossningsvård under sommarperioden

20 juli 2017

Läget i förlossningsvården är ansträngd under sommaren och därför har Region Kronoberg planerat flera åtgärder för att blivande föräldrar ska få en trygg och säker förlossning.