Fler nyheter

19 december 2019

Höjd avgift för uteblivna besök i vården

Från och med den 1 januari 2020 dubbleras avgiften som patienten behöver betala om hen inte kommer till sitt bokade besök hos Region Kronoberg. Men det finns hjälp att få för att slippa den onödiga kostnaden.

Drygt 30 000 patienter uteblev eller bokade av sina besök i vården försent under 2019.

Uteblivna besök och sena återbud är en onödig kostnad för vården. Därför uppmanar vi alla att boka av sin tid om man inte kan komma, då ger man också möjligheten till en annan patient att få tiden. Det innebär att vårdköerna blir kortare, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Regionfullmäktige tog i november beslut om att avgifterna för uteblivna besök i vården ska dubbleras. Det innebär att nya kostnader från och med 2020 kommer vara 300 kronor för ett uteblivet läkarbesök i primärvården, 600 kronor för ett uteblivet läkarbesök i länssjukvården och 200 kronor för ett uteblivet besök hos övrig vårdpersonal.

Påminnelse till sitt bokade besök

Som hjälp för patienten att komma ihåg sitt besök finns sedan tidigare möjligheten att få en påminnelse om den bokade tiden, både på vårdcentral, sjukhus och inom tandvården. Patienten kan be vårdpersonalen att aktivera den här tjänsten när man är på besök i vården. Man kan även få en avisering när recept skickas från vården till apoteket, för att slippa ringa eller gå till apoteket i onödan.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Dan Petersson

Ekonomichef för hälso- och sjukvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 54

Relaterade nyheter

Tandvårdsklinik i Växjö erbjuder drop in

27 januari 2020

Nu kan invånare i Kronoberg gå till tandläkaren på drop in. Varje fredag mellan klockan 7.30-10 går det att besöka Folktandvården Västerbron i Växjö utan att ha bokat tid.

Workshop med sjukhuschefer om Växjös nya sjukhus

24 januari 2020

Den 16 januari samlades chefer i sjukhusvården och en del stödfunktioner för att prata framtidens sjukhusvård och det nya sjukhuset. Dagen gav flera insikter och perspektiv som är värdefulla i det for...

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...