Fler nyheter

19 december 2019

Höjd avgift för uteblivna besök i vården

Från och med den 1 januari 2020 dubbleras avgiften som patienten behöver betala om hen inte kommer till sitt bokade besök hos Region Kronoberg. Men det finns hjälp att få för att slippa den onödiga kostnaden.

Drygt 30 000 patienter uteblev eller bokade av sina besök i vården försent under 2019.

Uteblivna besök och sena återbud är en onödig kostnad för vården. Därför uppmanar vi alla att boka av sin tid om man inte kan komma, då ger man också möjligheten till en annan patient att få tiden. Det innebär att vårdköerna blir kortare, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Regionfullmäktige tog i november beslut om att avgifterna för uteblivna besök i vården ska dubbleras. Det innebär att nya kostnader från och med 2020 kommer vara 300 kronor för ett uteblivet läkarbesök i primärvården, 600 kronor för ett uteblivet läkarbesök i länssjukvården och 200 kronor för ett uteblivet besök hos övrig vårdpersonal.

Påminnelse till sitt bokade besök

Som hjälp för patienten att komma ihåg sitt besök finns sedan tidigare möjligheten att få en påminnelse om den bokade tiden, både på vårdcentral, sjukhus och inom tandvården. Patienten kan be vårdpersonalen att aktivera den här tjänsten när man är på besök i vården. Man kan även få en avisering när recept skickas från vården till apoteket, för att slippa ringa eller gå till apoteket i onödan.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Dan Petersson

Ekonomichef för hälso- och sjukvården

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 54

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.