Fler nyheter

18 september 2018

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.

Under tisdag eftermiddag genomfördes ett stabsmöte där såväl vårdplatser som personalläge analyserats.

Vi har ett stort inflöde på våra sjukhus och många sjuka patienter som kräver inläggning. Just nu räcker inte våra vårdplatser till. Vi jobbar med att se vilka patienter som kan skrivas ut och hur vi kan omfördela resurserna på sjukhuset, samarbeta med övriga hälso- och sjukvården samt kommunerna, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Inga planerade operationer har ställts in. Personal frigörs för att kunna bemanna vårdavdelningar genom att tillfälligt förändra verksamheter där det är möjligt. Situationen omvärderas kontinuerligt.

Uppdatering onsdag 19 september

Stabsläget kvarstår och vi fortsätter att följa läget. Situationen är under kontroll men ansträngd. Nytt stabsmöte sker torsdag den 20 september.

Fakta stabsläge

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom sjukvården och innebär att nyckelbefattningar inom den särskilda krisledningen följer utvecklingen, samlar in information och är beredda att vidta nödvändiga åtgärder.

Kontakt

Maria Wiltz

Centrumchef för akut- och medicincentrum

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Relaterade nyheter

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

6 december 2018

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Hudmottagningen får nya lokaler i Dockan

5 december 2018

Onsdag den 5 december invigdes hudmottagningens nya lokaler i Dockan-huset. Lokalerna har totalrenoverats och anpassats för hudmottagningens verksamhet.