Fler nyheter

18 september 2018

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.

Under tisdag eftermiddag genomfördes ett stabsmöte där såväl vårdplatser som personalläge analyserats.

Vi har ett stort inflöde på våra sjukhus och många sjuka patienter som kräver inläggning. Just nu räcker inte våra vårdplatser till. Vi jobbar med att se vilka patienter som kan skrivas ut och hur vi kan omfördela resurserna på sjukhuset, samarbeta med övriga hälso- och sjukvården samt kommunerna, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Inga planerade operationer har ställts in. Personal frigörs för att kunna bemanna vårdavdelningar genom att tillfälligt förändra verksamheter där det är möjligt. Situationen omvärderas kontinuerligt.

Uppdatering onsdag 19 september

Stabsläget kvarstår och vi fortsätter att följa läget. Situationen är under kontroll men ansträngd. Nytt stabsmöte sker torsdag den 20 september.

Fakta stabsläge

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom sjukvården och innebär att nyckelbefattningar inom den särskilda krisledningen följer utvecklingen, samlar in information och är beredda att vidta nödvändiga åtgärder.

Kontakt

Maria Wiltz

Centrumchef för akut- och medicincentrum

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

Försenad diagnos av grön starr

12 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med grön starr fick sin diagnos fördröjd med cirka en vecka på ett av länets sjukhus.