Fler nyheter

18 september 2018

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.

Under tisdag eftermiddag genomfördes ett stabsmöte där såväl vårdplatser som personalläge analyserats.

Vi har ett stort inflöde på våra sjukhus och många sjuka patienter som kräver inläggning. Just nu räcker inte våra vårdplatser till. Vi jobbar med att se vilka patienter som kan skrivas ut och hur vi kan omfördela resurserna på sjukhuset, samarbeta med övriga hälso- och sjukvården samt kommunerna, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Inga planerade operationer har ställts in. Personal frigörs för att kunna bemanna vårdavdelningar genom att tillfälligt förändra verksamheter där det är möjligt. Situationen omvärderas kontinuerligt.

Uppdatering onsdag 19 september

Stabsläget kvarstår och vi fortsätter att följa läget. Situationen är under kontroll men ansträngd. Nytt stabsmöte sker torsdag den 20 september.

Fakta stabsläge

Stabsläge är det lägsta beredskapsläget inom sjukvården och innebär att nyckelbefattningar inom den särskilda krisledningen följer utvecklingen, samlar in information och är beredda att vidta nödvändiga åtgärder.

Kontakt

Maria Wiltz

Sjukhuschef Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 04, 0709-84 47 67

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...