Fler nyheter

14 maj 2019

Hon blir ny kommunikationsdirektör för Region Kronoberg

En ny kommunikationsdirektör för Region Kronoberg har utsetts. Det blir den tillförordnade kommunikationsdirektören Kristina Jordevik som tar över efter Maria Granath.

Kristina Jordevik började arbeta på kommunikationsavdelningen i dåvarande Landstinget Kronoberg för tio år sedan, och har de senaste två åren arbetat som kommunikationschef på avdelningen. Hon tillträder tjänsten som ny kommunikationsdirektör den 14 maj.

Region Kronoberg har ett otroligt viktigt och meningsfullt uppdrag och gör skillnad i människors liv. Det är en organisation jag tycker mycket om att jobba i, men också en organisation som ställer höga krav på professionell kommunikation. Vi har 6 000 medarbetare och 200 000 invånare i Kronoberg som har rätt till information om vad vi gör och varför, och möjlighet att vara delaktiga. Därför känns jobbet som kommunikationsdirektör väldigt spännande och roligt, säger Kristina Jordevik.

Region Kronobergs kommunikationsavdelnings uppdrag är att vara ett kommunikationsstöd till hela organisationen. De 15 medarbetarna har en bred kompetens inom kommunikationsområdet och arbetar med både intern och extern kommunikation. Avdelningen ansvarar för såväl strategiska som operativa kommunikationsuppdrag, i allt från planering av effektiva och professionella kommunikationsinsatser, till utveckling och förvaltning av övergripande kommunikationskanaler.

 

Kontakt

Kristina Jordevik

Kommunikationsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 69 61, 0709-67 30 35