Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

18 april 2019

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

En stor utmaning för offentlig sektor är att leverera välfärdstjänster som är i takt med den tekniska utvecklingen, motsvarar kraven från befolkningen och är resurseffektiva. Därför behövs nya innovativa arbetssätt i hela välfärden: i hälso- och sjukvård, omsorg, skola, kollektivtrafik, landsbygdsutveckling med mera.

Välfärden behöver på olika sätt formas om för att klara framtidens utmaningar. Samhällets medborgare tydligare involveras i planeringen och dagens arbetssätt utmanas, säger Lone Larsen, utvecklingsledare på folkhälsa & social utveckling och processledare för ”Verklighetslabbet”.

I Kronoberg finns en väletablerad samverkansstruktur mellan offentliga aktörer och Linnéuniversitetet. Men för att utveckla nya innovationer behövs även en samverkan med aktörer från näringsliv och civilsamhälle.

Regionalt intresse för välfärdsinnovation

En judoklubb som lärde äldre att ramla, en simhall med få besökare som fick söka svaret i lokaltrafikens tidtabeller och en kommun som presenterade sina familjehem bättre för att öka tryggheten. Det var några av de exempel på innovation i välfärden som presenterades på en konferens den 12 april 2019. Då samlades över 80 personer från offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle för att prata om välfärdsinnovation och tjänstedesign.

Vi behöver diskutera vår välfärd, som innebär hur väl vi tar hand om befolkningen, oavsett vem du är och hur du lever ditt liv. Ingen av oss äger framtiden – vi måste skapa den tillsammans, inledde utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén.

Föreläsarna under dagen kom bland annat från ExperioLab i Region Värmland och Innovationsguiden på Sveriges kommuner och landsting. Morten Hyllegaard, grundare av utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn, pratade om hur välfärden kan bli bättre med nya metoder.

Välfärden är inte en tjänst från kommunen utan något vi skapar tillsammans i lokalsamhället. Flera danska kommuner har kommit långt i att utveckla välfärden genom helt nya former för samverkan med brukare och invånare. Nästan tre av fyra danska kommuner ber nu medborgare om hjälp och inspiration när de fattar beslut inom alla politikområden, allt från stadsutveckling till äldrepolitik för barn och ungdomar, sa Morten.

För att nå framgång menade Morten att man behöver: utgå ifrån det som fungerar för medborgaren, öppna upp för medborgare som vill vara aktiva och bidra, hitta samarbeten och partnerskap, sätta människors relationer i fokus (relationer håller oss friska) och öppna upp för digital transformation.

Det är så lätt att fastna i en expertkultur och göra antaganden om vad vår målgrupp vill ha. Vi vill väl och tror vi vet vad som är bäst. Men när vi kollar med medborgarna kan det hända att vi behöver göra något helt annat, sa Ulrika Lundell, Innovationsguiden.

Till verklighetslabbet

Relaterade nyheter

Barnens bästa ska gälla i Kronoberg

18 september 2019

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, b...

Region Kronoberg startar inspirationsföreläsningar för blivande föräldrar

18 september 2019

Efter att den tidigare föräldrautbildningen på grund av resursbrist delvis ersatts av omfattande information på 1177.se, erbjuder Region Kronoberg nu blivande föräldrar i Kronoberg möjligheten att var...

Barnhabiliteringen får nya lokaler

17 september 2019

Den 17 september fattade regionstyrelsen beslut om att flytta barnhabiliteringen i Växjö till nya lokaler. I det första steget blir det en temporär lösning i form av Solvändan på Högstorp. Samtidigt s...

Företag som vill bli gröna efterlyses

16 september 2019

Samverkansprojektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län efterlyser nu företag och organisationer som vill bli mer hållbara och cirkulära. Projektet erbjuder föreläsningar, workshops och kostnadsfri utb...