Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

18 april 2019

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

En stor utmaning för offentlig sektor är att leverera välfärdstjänster som är i takt med den tekniska utvecklingen, motsvarar kraven från befolkningen och är resurseffektiva. Därför behövs nya innovativa arbetssätt i hela välfärden: i hälso- och sjukvård, omsorg, skola, kollektivtrafik, landsbygdsutveckling med mera.

Välfärden behöver på olika sätt formas om för att klara framtidens utmaningar. Samhällets medborgare tydligare involveras i planeringen och dagens arbetssätt utmanas, säger Lone Larsen, utvecklingsledare på folkhälsa & social utveckling och processledare för ”Verklighetslabbet”.

I Kronoberg finns en väletablerad samverkansstruktur mellan offentliga aktörer och Linnéuniversitetet. Men för att utveckla nya innovationer behövs även en samverkan med aktörer från näringsliv och civilsamhälle.

Regionalt intresse för välfärdsinnovation

En judoklubb som lärde äldre att ramla, en simhall med få besökare som fick söka svaret i lokaltrafikens tidtabeller och en kommun som presenterade sina familjehem bättre för att öka tryggheten. Det var några av de exempel på innovation i välfärden som presenterades på en konferens den 12 april 2019. Då samlades över 80 personer från offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle för att prata om välfärdsinnovation och tjänstedesign.

Vi behöver diskutera vår välfärd, som innebär hur väl vi tar hand om befolkningen, oavsett vem du är och hur du lever ditt liv. Ingen av oss äger framtiden – vi måste skapa den tillsammans, inledde utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén.

Föreläsarna under dagen kom bland annat från ExperioLab i Region Värmland och Innovationsguiden på Sveriges kommuner och landsting. Morten Hyllegaard, grundare av utvecklingsbyrån BETA i Köpenhamn, pratade om hur välfärden kan bli bättre med nya metoder.

Välfärden är inte en tjänst från kommunen utan något vi skapar tillsammans i lokalsamhället. Flera danska kommuner har kommit långt i att utveckla välfärden genom helt nya former för samverkan med brukare och invånare. Nästan tre av fyra danska kommuner ber nu medborgare om hjälp och inspiration när de fattar beslut inom alla politikområden, allt från stadsutveckling till äldrepolitik för barn och ungdomar, sa Morten.

För att nå framgång menade Morten att man behöver: utgå ifrån det som fungerar för medborgaren, öppna upp för medborgare som vill vara aktiva och bidra, hitta samarbeten och partnerskap, sätta människors relationer i fokus (relationer håller oss friska) och öppna upp för digital transformation.

Det är så lätt att fastna i en expertkultur och göra antaganden om vad vår målgrupp vill ha. Vi vill väl och tror vi vet vad som är bäst. Men när vi kollar med medborgarna kan det hända att vi behöver göra något helt annat, sa Ulrika Lundell, Innovationsguiden.

Till verklighetslabbet

Relaterade nyheter

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

15 juli 2019

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av...

Kulturrådet fördelar pengar till utveckling av kultur i Kronoberg

11 juli 2019

Statens kulturråd har beviljat ett flertal projektansökningar från Kronoberg. Bidragen går till utvecklingsarbeten för bland annat satsningarna Medborgarscen, Muntligt berättande och ett gemensamt pro...

Scensommar i hela Kronoberg

10 juli 2019

Just nu pågår Scensommar i hela Kronoberg. Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får nämligen invånare och besökare i år möjlighet att uppleva kultur runt om i...

Från sommarpraktikant till läkarassistent - drömmen är att bli akutläkare

9 juli 2019

Olivia Alm, 24 år började sin resa som sommarpraktikant i Region Kronoberg till att idag sommarjobba som läkarassistent på Lasarettet Ljungby.