Fler nyheter

21 maj 2019

Hur mår länets barn och ungdomar?

Barn och ungdomar upplever att de känner sig ensamma i betydligt större utsträckning jämfört 2003. Det visar en enkätundersökning som Region Kronoberg har gjort i alla länets skolor.

För att få en bild av hur Kronobergs barn och ungdomar mår samt hur deras levnadsvanor ser ut genomförs en enkätundersökning vart tredje år i alla länets skolor. Detta har gjorts sedan 2003 och hösten 2018 genomfördes den sjätte undersökningen till länets elever i årskurs 5, 8 och andra året på gymnasiet; cirka 7 000 elever med en svarsfrekvens på 83 procent. Vid en länskonferens under förmiddagen idag presenterades resultatet från den senaste undersökningen.

Bland annat visar resultatet att barn och ungdomar upplever att de känner sig ensamma i betydligt större utsträckning i dag jämfört med den första undersökningen 2003. Resultatet visar även att andelen som upplever att de har en god allmän hälsa har minskat över tid. Särskilt tydligt är detta bland flickor i årskurs 8 och andra året på gymnasiet. Det är en oroande utveckling, tycker Ingrid Edvardsson Aurin och Emma Johansson som är ansvariga för undersökningen.

Resultatet av undersökningen ligger till grund för det fortsatta arbetet kring barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. Det är också ett sätt för målgruppen att själva får uttrycka sig och ge sin bild av hur de faktiskt mår. Region Kronoberg kommer att arbeta vidare med en fördjupad studie kring ungdomar psykiska hälsa, samt ta fram ett pedagogiskt material som länets skolor kan använda sig av i diskussioner kring hälsa med elever och deras föräldrar.

På konferensen deltog ca 150 personer som på något sätt möter barn och ungdomar i sitt dagliga arbete, samt tjänstepersoner och förtroendevalda inom länets kommuner och Region Kronoberg.
Undersökningen har genomförts av folkhälsa och social utveckling, Region Kronoberg.

Resultat och mer information, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ingrid Edvardsson Aurin

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 31
Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41

Relaterade nyheter

Så kan vi minska antalet suicid

13 september 2019

Hur kan vi minska suiciden i samhället? Idag är vi för tysta – vi måste våga fråga! Och det finns hjälp att få för den som mår dåligt. Det var budskapet på internationella suicidpreventiva dagen den 1...

Ljungbys kirurgiplacering får toppbetyg av AT-läkarna

12 september 2019

I SYLF:s (Sveriges Yngre Läkares Förening) årliga AT-ranking får kirurgiplaceringen på Ljungby lasarett högst betyg i hela landet.

Digital tobaksavvänjning ska hjälpa fler

10 september 2019

Region Kronoberg har under lång tid erbjudit patienter tobaksavvänjning i grupp. Nu erbjuder Primärvårdens hälsoenhet behandlingen också digitalt, där patienten går igenom avvänjningen via sin mobil e...

Fler oklarheter när syrgasbehandlad patient åkte hem från sjukhus anmäls enligt Lex Maria

9 september 2019

Region Kronoberg anmäler en allvarlig händelse då en patient med syrgasbehandling, efter hemtransport från sjukhus fick cirkulationsstillestånd och avled.