Fler nyheter

21 maj 2019

Hur mår länets barn och ungdomar?

Barn och ungdomar upplever att de känner sig ensamma i betydligt större utsträckning jämfört 2003. Det visar en enkätundersökning som Region Kronoberg har gjort i alla länets skolor.

För att få en bild av hur Kronobergs barn och ungdomar mår samt hur deras levnadsvanor ser ut genomförs en enkätundersökning vart tredje år i alla länets skolor. Detta har gjorts sedan 2003 och hösten 2018 genomfördes den sjätte undersökningen till länets elever i årskurs 5, 8 och andra året på gymnasiet; cirka 7 000 elever med en svarsfrekvens på 83 procent. Vid en länskonferens under förmiddagen idag presenterades resultatet från den senaste undersökningen.

Bland annat visar resultatet att barn och ungdomar upplever att de känner sig ensamma i betydligt större utsträckning i dag jämfört med den första undersökningen 2003. Resultatet visar även att andelen som upplever att de har en god allmän hälsa har minskat över tid. Särskilt tydligt är detta bland flickor i årskurs 8 och andra året på gymnasiet. Det är en oroande utveckling, tycker Ingrid Edvardsson Aurin och Emma Johansson som är ansvariga för undersökningen.

Resultatet av undersökningen ligger till grund för det fortsatta arbetet kring barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. Det är också ett sätt för målgruppen att själva får uttrycka sig och ge sin bild av hur de faktiskt mår. Region Kronoberg kommer att arbeta vidare med en fördjupad studie kring ungdomar psykiska hälsa, samt ta fram ett pedagogiskt material som länets skolor kan använda sig av i diskussioner kring hälsa med elever och deras föräldrar.

På konferensen deltog ca 150 personer som på något sätt möter barn och ungdomar i sitt dagliga arbete, samt tjänstepersoner och förtroendevalda inom länets kommuner och Region Kronoberg.
Undersökningen har genomförts av folkhälsa och social utveckling, Region Kronoberg.

Resultat och mer information, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Ingrid Edvardsson Aurin

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 31
Emma Johansson

Emma Johansson

Folkhälsoutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 41

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av tonsillcancer

18 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient först efter 4,5 månad fick en korrekt diagnos på ett av länets sjukhus.

Region Kronoberg utökar driftsbidrag för att satsa på unga entreprenörer

18 juli 2019

Den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg har beslutat att öka sina årliga driftsbidrag till Ung företagsamhet (UF) till 450 000 kronor per år. Detta för att UF ska ha möjlighet att utöver g...

Försenad diagnos anmäls enligt Lex Maria

16 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av tjocktarmscancer.

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

15 juli 2019

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av...