Fler nyheter
Dagens föreläsare: Gunnar Wetterberg, historiker och författare, Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Robin Rikardsson, samordnare, och Cecilia Birgersson, processledare. Dagens föreläsare: Gunnar Wetterberg, historiker och författare, Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Robin Rikardsson, samordnare, och Cecilia Birgersson, processledare.

30 november 2018

Hur ska vår framtid se ut?

Den 27 november träffades regionala utvecklingsaktörer i Kronoberg för att diskutera aktualiseringen av den regionala utvecklingsstrategin. Uppdraget för dagen var att diskutera de utmaningar och åtgärder som nu vaskas fram och formas till den aktualiserade utvecklingsstrategin 2019.

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, inledde med att hälsa alla välkomna:

Tack för att ni är här – ni är viktiga för att vi tillsammans ska kunna påverka hur det ser ut här i Kronoberg i framtiden. För vi kan påverka. Vad vi gör tillsammans spelar roll för invånarna i Kronoberg. Vi kan undvika vissa scenarion men också styra mot det vi vill ska hända. Kommunerna är lite små och staten är lite stor: bygger vi starka regioner bygger vi ett starkt Sverige.

Höstforum var ett steg i processen för att aktualisera den regionala utvecklingsstrategin. 

Deltagarna fick möjlighet att diskutera åtgärderna under de fyra prioriteringarna i strategin: attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet, en plats att vilja leva och bo på, en innovativ region & ett brett näringsliv och jämlik hälsa & en god kompetensförsörjning.

Att förutse framtiden

Inför diskussionerna blev deltagarna inspirerade av historikern och författaren Gunnar Wetterberg.

Vad kan vi förutsäga, vad kan vi påverka hur kan vi tänka kring det som ligger framför oss? Problemet är att veta: Vad händer på 10 års sikt. Vi kan veta en del men inte allt. Befolkningsutvecklingen är viktig. Den påverkar både offentlig service, kommunikationsmönster och annat. Barn föds i rena berg och dalbanan: finns det många tjejer i 25-30 årsåldern så kommer det att födas många barn, sa Gunnar, som även har arbetet som ekonom och statistiker på SKL.

Miljön är viktig

Det var exempelvis ingen som kunde förutse att IKEA skulle starta i Älmhult och bli ett stort företag som påverkar så många människors liv. Det viktigaste är därför att skapa förutsättningar så att fantastiska saker kan hända. Digitaliseringen är en sådan förutsättning. Den har exempelvis gjort det väldigt mycket enklare att vara småföretagare. Gunnar lyfte också fram attraktiviteten och miljön. Vi behöver lyfta och förädla de värden som finns här.

Det är viktigt att miljön är bra – att man vill bo någonstans. Man kan ju vara egenföretagare och arbeta var som helst! Bra skolor är en viktig förutsättning för att barnfamiljer ska vilja bo på ett ställe, sa Gunnar.

Att få de nyanlända i arbete är den enskilt viktigaste frågan inför framtiden.

En del av lösningen kan vara att hitta okvalificerade arbetsuppgifterna för att skapa vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och skoltrötta ungdomar. Vi behöver vända en 30-40 år gammal trend att öka kompetenskraven för alla tjänster.

Gruppdiskussioner

Inom prioritering 1 betonades bland annat vikten av att satsa på både stad och land och behovet av att definiera vad attraktivitet är. I prioritering 2 lyftes bland annat att begreppet vardagsmiljöer borde finnas med och vikten av att lyfta ”nya” grupper i dialogen om samhällsutveckling. För prioritering 3  betonades vikten av besöksnäringen och att bredda näringslivet i hela länet, inte kommunvis. Kapitalförsörjning, möjlighet att låna pengar, var ett annat område. Inom prioritering 4 lyftes att stödja arbetsgivare så att de erbjuder bra villkor för kompetensförsörjning.

Relaterade nyheter

Magnus Hellgren ska samordna de regionala strategierna för trä och skog

10 december 2018

2011 respektive 2017 antogs en regional trästrategi och skogsstrategi som beslutats av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Arbetet har engagerat många där totalt 12 olika organisationer...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

6 december 2018

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Sagolika Småland

5 december 2018

Den gångna veckan har vi nåtts av ett fantastiskt besked. Sagobygden är upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett stort erkännande. Sveriges första utnämning och Nordens andra. Det immateriella kultura...