Fler nyheter
Dagens föreläsare: Gunnar Wetterberg, historiker och författare, Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Robin Rikardsson, samordnare, och Cecilia Birgersson, processledare. Dagens föreläsare: Gunnar Wetterberg, historiker och författare, Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Robin Rikardsson, samordnare, och Cecilia Birgersson, processledare.

30 november 2018

Hur ska vår framtid se ut?

Den 27 november träffades regionala utvecklingsaktörer i Kronoberg för att diskutera aktualiseringen av den regionala utvecklingsstrategin. Uppdraget för dagen var att diskutera de utmaningar och åtgärder som nu vaskas fram och formas till den aktualiserade utvecklingsstrategin 2019.

Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, inledde med att hälsa alla välkomna:

Tack för att ni är här – ni är viktiga för att vi tillsammans ska kunna påverka hur det ser ut här i Kronoberg i framtiden. För vi kan påverka. Vad vi gör tillsammans spelar roll för invånarna i Kronoberg. Vi kan undvika vissa scenarion men också styra mot det vi vill ska hända. Kommunerna är lite små och staten är lite stor: bygger vi starka regioner bygger vi ett starkt Sverige.

Höstforum var ett steg i processen för att aktualisera den regionala utvecklingsstrategin. 

Deltagarna fick möjlighet att diskutera åtgärderna under de fyra prioriteringarna i strategin: attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet, en plats att vilja leva och bo på, en innovativ region & ett brett näringsliv och jämlik hälsa & en god kompetensförsörjning.

Att förutse framtiden

Inför diskussionerna blev deltagarna inspirerade av historikern och författaren Gunnar Wetterberg.

Vad kan vi förutsäga, vad kan vi påverka hur kan vi tänka kring det som ligger framför oss? Problemet är att veta: Vad händer på 10 års sikt. Vi kan veta en del men inte allt. Befolkningsutvecklingen är viktig. Den påverkar både offentlig service, kommunikationsmönster och annat. Barn föds i rena berg och dalbanan: finns det många tjejer i 25-30 årsåldern så kommer det att födas många barn, sa Gunnar, som även har arbetet som ekonom och statistiker på SKL.

Miljön är viktig

Det var exempelvis ingen som kunde förutse att IKEA skulle starta i Älmhult och bli ett stort företag som påverkar så många människors liv. Det viktigaste är därför att skapa förutsättningar så att fantastiska saker kan hända. Digitaliseringen är en sådan förutsättning. Den har exempelvis gjort det väldigt mycket enklare att vara småföretagare. Gunnar lyfte också fram attraktiviteten och miljön. Vi behöver lyfta och förädla de värden som finns här.

Det är viktigt att miljön är bra – att man vill bo någonstans. Man kan ju vara egenföretagare och arbeta var som helst! Bra skolor är en viktig förutsättning för att barnfamiljer ska vilja bo på ett ställe, sa Gunnar.

Att få de nyanlända i arbete är den enskilt viktigaste frågan inför framtiden.

En del av lösningen kan vara att hitta okvalificerade arbetsuppgifterna för att skapa vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och skoltrötta ungdomar. Vi behöver vända en 30-40 år gammal trend att öka kompetenskraven för alla tjänster.

Gruppdiskussioner

Inom prioritering 1 betonades bland annat vikten av att satsa på både stad och land och behovet av att definiera vad attraktivitet är. I prioritering 2 lyftes bland annat att begreppet vardagsmiljöer borde finnas med och vikten av att lyfta ”nya” grupper i dialogen om samhällsutveckling. För prioritering 3  betonades vikten av besöksnäringen och att bredda näringslivet i hela länet, inte kommunvis. Kapitalförsörjning, möjlighet att låna pengar, var ett annat område. Inom prioritering 4 lyftes att stödja arbetsgivare så att de erbjuder bra villkor för kompetensförsörjning.

Relaterade nyheter

Synpunkter på aktualiserad strategi

18 april 2019

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Bredband i 72 procent av Kronobergs hushåll

9 april 2019

I oktober 2018 hade 72 procent av Kronobergs hushåll tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/. Det är en ökning med drygt 5 procent sedan 2017. Snittet för riket är 81 procent. Det vis...

Testcyklister bytte bilen mot elcykel – cyklade nästan 300 mil under fyra veckor

3 april 2019

25 testcyklister bidrog till att minska koldioxidutsläppen i Kronobergs län med 500 kilo under fyra veckor genom att byta ut bilen mot elcykel till och från sitt arbete. – Ibland tänker man att en cyk...