Fler nyheter

3 augusti 2018

Informationskampanj mot hedersförtryck

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län, en informationskampanj på Småland Airport mot tvångsäktenskap och könsstympning.

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) kartläggning från 2015 upplever nio procent av ungdomarna att de inte får vara tillsammans med den de vill och elva procent att de inte får gifta sig med den de vill.

Den här informationskampanjen är en del av vårt förebyggande arbete mot hedersförtryck, berättar Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg. Kampanjen riktar sig både till föräldrar och till barnet genom olika budskap med fokus på tvångsäktenskap och könsstympning.

Informationskampanjen består av korta meddelanden på svenska och engelska. Meddelandena rullar på TV-skärmar på Småland Airport. Det finns även informationsaffischer på nio språk uppsatta på toaletterna på flygplatsen.

Budskapet i meddelandena är att tvångsäktenskap och könsstympning är olagligt i Sverige, berättar Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg. Vi hoppas kunna bidra till att stärka ungdomar att stå emot hedersförtryck, även om vi vet att det är mycket svårt. Ungdomarna ska också få information om vart de kan vända sig om de behöver hjälp. Även föräldrar som till exempel känner sig osäkra på om de ska låta könsstympa sin dotter kan förhoppningsvis få en putt i rätt riktning av budskapet i informationen.

Medarbetare inom vården har anmälningsplikt om man misstänker att ett barn kommer att utsättas för tvångsäktenskap eller könsstympning.

Ett led i att få ett barn att våga svara jakande när personalen frågar är att de är medvetna om sina rättigheter. Varje pusselbit är viktig, menar Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg.

Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg

Region Kronoberg har som första organisation i Sverige etablerat mänskliga rättigheter som en integrerad del av styrning och ledning genom Policyn för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg (2016). Satsningen på informationskampanjen är en del av arbetet inom ramen för policyn.

Om arbetet mot hedersförtryck

Länsstyrelsen i Östergötlands län har i uppdrag från regeringen att hålla samman arbetet för förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på www.hedersfortryck.se

 Kontaktuppgifter för media:

Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Susann arbetar med mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-84 45 58

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

Hälso- och sjukvården anpassar organisationen för framtiden

11 oktober 2018

Från och med årsskiftet stärks ledningsstrukturen för sjukhusen för att stå bättre rustad för framtiden. Tre centrum blir ett gemensamt ansvarsområde - sjukhusvård.