Fler nyheter

3 augusti 2018

Informationskampanj mot hedersförtryck

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län, en informationskampanj på Småland Airport mot tvångsäktenskap och könsstympning.

Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) kartläggning från 2015 upplever nio procent av ungdomarna att de inte får vara tillsammans med den de vill och elva procent att de inte får gifta sig med den de vill.

Den här informationskampanjen är en del av vårt förebyggande arbete mot hedersförtryck, berättar Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg. Kampanjen riktar sig både till föräldrar och till barnet genom olika budskap med fokus på tvångsäktenskap och könsstympning.

Informationskampanjen består av korta meddelanden på svenska och engelska. Meddelandena rullar på TV-skärmar på Småland Airport. Det finns även informationsaffischer på nio språk uppsatta på toaletterna på flygplatsen.

Budskapet i meddelandena är att tvångsäktenskap och könsstympning är olagligt i Sverige, berättar Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg. Vi hoppas kunna bidra till att stärka ungdomar att stå emot hedersförtryck, även om vi vet att det är mycket svårt. Ungdomarna ska också få information om vart de kan vända sig om de behöver hjälp. Även föräldrar som till exempel känner sig osäkra på om de ska låta könsstympa sin dotter kan förhoppningsvis få en putt i rätt riktning av budskapet i informationen.

Medarbetare inom vården har anmälningsplikt om man misstänker att ett barn kommer att utsättas för tvångsäktenskap eller könsstympning.

Ett led i att få ett barn att våga svara jakande när personalen frågar är att de är medvetna om sina rättigheter. Varje pusselbit är viktig, menar Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg.

Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg

Region Kronoberg har som första organisation i Sverige etablerat mänskliga rättigheter som en integrerad del av styrning och ledning genom Policyn för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg (2016). Satsningen på informationskampanjen är en del av arbetet inom ramen för policyn.

Om arbetet mot hedersförtryck

Länsstyrelsen i Östergötlands län har i uppdrag från regeringen att hålla samman arbetet för förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på www.hedersfortryck.se

 Kontaktuppgifter för media:

Susann Swärd

Människorätts- och barnrättsstrateg

Susann arbetar med mänskliga rättigheter och barnets rättigheter.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 31, 0709-84 45 58

Relaterade nyheter

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

6 december 2018

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Hudmottagningen får nya lokaler i Dockan

5 december 2018

Onsdag den 5 december invigdes hudmottagningens nya lokaler i Dockan-huset. Lokalerna har totalrenoverats och anpassats för hudmottagningens verksamhet.