Fler nyheter

19 mars 2020

Ingen avgift vid sen avbokning

Region Kronoberg tar tillfälligt bort avgiften för sena avbokningar till besök i vården. Det gäller patienter med förkylnings- eller influensasymtom, och syftet är att minska smittspridningen i vården. Har man förkylnings- eller influensaliknande symtom ska man inte besöka vården om det inte är nödvändigt.

Nu gör vi det möjligt för patienter att boka av eller boka om sin tid med kort varsel. Det kan man göra via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa mottagningen.

 Om man däremot varken hör av sig eller kommer till sitt besök får man fortfarande betala. Det är viktigt att boka av så att någon annan kan få tiden.

Detta är en av de åtgärder vi gör för att minska smittorisken i vården. Vi hoppas att det underlättar för personer med förkylningssymtom att stanna hemma och komma vid ett senare tillfälle, säger Martin Myrskog, regiondirektör och tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Men om man verkligen behöver det ska man förstås komma på sin bokade tid.

 

Kontakt: Vårdstöd tel 0470 589650

Relaterade nyheter

Fimpa och förbättra ditt hälsoläge

7 april 2020

Det är många som vill sluta röka nu. Att sluta röka är en av de mest kraftfulla åtgärder du som rökare kan göra själv för att öka motståndskraften mot sjukdomar och minska risken för komplikationer vi...

Region Kronoberg stöttar kulturen i coronatider och för framtiden

6 april 2020

Kultursektorn har drabbats hårt till följd av coronapandemin. För att stötta kulturorganisationer och främja de kulturella och kreativa näringarnas fortlevnad i länet har Region Kronoberg beslutat om...

Fullmäktige fattar beslut om digitala möten

6 april 2020

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i minskad omfattning. På dagordningen står ett enda ärende – att tillåta nämnder och styrelser att sammanträda digitalt.

Första dödsfallet i covid-19 i länet

6 april 2020

En äldre person med konstaterad covid-19 har avlidit. Personen vårdades på ett särskilt boende och var inte inneliggande på sjukhus.