Fler nyheter

28 november 2019

Inkludering och mångfaldsarbete prisas

Region Kronobergs folkhälsostipendium 2019 tilldelades tre föreningar som arbetar aktivt med att främja inkludering och mångfald.

Bakre raden från vänster: Lina Karlsson (Ljungby gillar olika)
Frida Karlsson (Ljungby gillar olika) 
Ola Hansson (Ljungby gillar olika)
Sara Lennqvist (Öster i samhället)
Freja Richardsson (Öster i samhället)
Främre raden från vänster:
Eva-Lena Kjellsson (Neuro Kronobergs Rullegrupp)
Jennie Hedrén Hasselros (Neuro Kronobergs Rullegrupp)

Folkhälsoberedningen vill årligen uppmuntra till nyskapande och inspirerande insatser och aktiviteter som på ett positivt sätt utvecklar folkhälsan i Kronobergs län. Jämlik hälsa och social hållbarhet är viktiga folkhälsomål säger Eva R Ericsson, ordförande i folkhälsoberedningen.

I år uppmärksammar vi civilsamhället i länet, där inkludering och mångfaldsarbete är viktiga byggstenar. Årets tre stipendiater gör ett fantastiskt arbete med att visa på möjligheter att utvecklas tillsammans i ett socialt sammanhang säger Eva.
Stipendierna delades ut på regionfullmäktiges sammanträde den 27 november.

Vinnarna 2019 är

Öster i samhället 

Med fotbollen som verktyg främjar Öster i samhället inkludering och mångfald. Föreningen har lyckats skapa en mötesplats för ungdomar från flera orter i länet. Via mentorskap formas ungdomar till framtida ledare inom föreningslivet, en viktig arena för att främja hälsa och välmående.

Neuro Kronobergs Rullegrupp

Via Rullegruppen har Neuro Kronoberg fått igång träningsmotivationen och rörelseglädjen hos sina medlemmar. Med sitt aktiva arbete är de även en inspiration för andra föreningar inom Parasport Småland. Både barn och vuxna som annars har en begränsad möjlighet till idrottsutövande blir via Rullegruppen inkluderade till ett aktivt liv.

Ljungby gillar olika 

En förening som på kort tid berört många. Genom samtal och dialog verkar de för att skapa ett mer öppet, tryggt och inkluderande samhällsklimat. Ljungby gillar olika är ett utmärkt exempel på civilsamhällets förmåga att skapa engagemang i frågor som berör.