Fler nyheter

21 januari 2019

Inspirerande informationsdag om socialfondsmedel

Idag anordnade Region Kronoberg en informationsdag om projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF). Inbjudan gick brett ut till de som kunde tänkas var intresserade av att söka och veta mer om socialfondsmedel. Deltagarna var från ideella organisationer, kommuner och Länsstyrelsen i Kronoberg.

Målet med dagen var att deltagarna skulle få med sig ett samlat informationspaket. Arbetsförmedlingen bidrog med en presentation om nuläget på arbetsmarknaden medan svenska ESF-rådet berättade om vilka insatser som kan finansieras av socialfonden och aktuella utlysningar. 

Ett socialfondsprojekt, integrationsprojektet Kompetensförstärkning i realtid (KIR), berättade om sina erfarenheter och hur det är att driva ett ESF-projekt. 

Nätverket SIP berättade om sin roll i samhället och hur de samverkar. 

Dagen avslutade med en mer personlig konsultation för de som önskade. Där fanns det möjlighet att bolla sin projektidé med Region Kronobergs projektutvecklare Josefine Wilhelmsson och ESF-rådet.

Projektutvecklare Josefine Wilhelmsson, Region Kronoberg.

Här kan du läsa mer om ESF, övriga EU-program och aktuella utlysningar

Relaterade nyheter

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...

Biblioteken på landsbygden blir kreativa mötesplatser

1 februari 2019

Projektet Kreativa rum syftar till att få boende på landsbygden att hitta tillbaka till sina bibliotek. Under våren och hösten 2018 har Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Hemslöjden i Kronobe...