Fler nyheter

21 januari 2019

Inspirerande informationsdag om socialfondsmedel

Idag anordnade Region Kronoberg en informationsdag om projektmedel från Europeiska socialfonden (ESF). Inbjudan gick brett ut till de som kunde tänkas var intresserade av att söka och veta mer om socialfondsmedel. Deltagarna var från ideella organisationer, kommuner och Länsstyrelsen i Kronoberg.

Målet med dagen var att deltagarna skulle få med sig ett samlat informationspaket. Arbetsförmedlingen bidrog med en presentation om nuläget på arbetsmarknaden medan svenska ESF-rådet berättade om vilka insatser som kan finansieras av socialfonden och aktuella utlysningar. 

Ett socialfondsprojekt, integrationsprojektet Kompetensförstärkning i realtid (KIR), berättade om sina erfarenheter och hur det är att driva ett ESF-projekt. 

Nätverket SIP berättade om sin roll i samhället och hur de samverkar. 

Dagen avslutade med en mer personlig konsultation för de som önskade. Där fanns det möjlighet att bolla sin projektidé med Region Kronobergs projektutvecklare Josefine Wilhelmsson och ESF-rådet.

Projektutvecklare Josefine Wilhelmsson, Region Kronoberg.

Här kan du läsa mer om ESF, övriga EU-program och aktuella utlysningar

Relaterade nyheter

Synpunkter på aktualiserad strategi

18 april 2019

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Bredband i 72 procent av Kronobergs hushåll

9 april 2019

I oktober 2018 hade 72 procent av Kronobergs hushåll tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/. Det är en ökning med drygt 5 procent sedan 2017. Snittet för riket är 81 procent. Det vis...

Testcyklister bytte bilen mot elcykel – cyklade nästan 300 mil under fyra veckor

3 april 2019

25 testcyklister bidrog till att minska koldioxidutsläppen i Kronobergs län med 500 kilo under fyra veckor genom att byta ut bilen mot elcykel till och från sitt arbete. – Ibland tänker man att en cyk...