Fler nyheter

18 juni 2019

Internationell glaskonferens till Glasriket 2020

Nu står det klart att Glass Art Society (GAS) kommer att förlägga sin stora internationella glaskonferens i Sverige och i Glasriket nästa år.

Det är självklart roligt att kunna välkomna Glass Art Society till Region Kronoberg och till Region Kalmar län och vårt svenska Glasrike, säger Mikael Johansson (M) regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg. Det blir ett fantastiskt tillfälle att på plats kunna visa upp den moderna svenska glastillverkningen i dess traditionella och historiska miljö.

Under konferensen som genomförs den 20-23 maj 2020 kommer ett stor antal besökare att få tillfälle att se flera olika platser och glashyttor.

Genom att vi har lyckats att erbjuda GAS möjligheten att förlägga sin internationella glaskonferens hos oss, hoppas vi på att kunna stärka Glasriket på både kort och lång sikt. Det är också ett bra tillfälle att stärka den regionala besöksnäringen, säger Anders Henriksson (S), regionstyrelsens ordförande Region Kalmar län.

Under förra veckan (12-14 juni) befann sig en delegation från Glass Art Society på plats och besökte några av de många platser, där olika programpunkter kommer att genomföras nästa år. Detta var en uppföljning av besöket som skedde i början av året. Gruppen var mycket imponerad över vad den såg i Glasriket och var enig om dess stora potential för konferensen. Denna beräknas locka minst 1 500 deltagare från hela världen.

Delegationen fäste sig speciellt vid de många aktörerna inom svenskt glas och vid hur glaset åter är på frammarsch i Sverige. Glasriket är utan tvekan ett uppmuntrande exempel för resten av världen på hur man kan resa sig ur en krisperiod.

Centrum för aktiviteterna blir Kosta men även andra glasbruk och hyttor kommer att spela en viktig roll under konferensdagarna. Deltagarna kommer huvudsakligen att bo i Kosta, Växjö och Kalmar, där mer än tusen rum redan är förbokade. Oavsett platsen för boendet kommer alla att kunna nå programpunkter på olika platser tack vare ett väl planerat bussystem.

Under onsdagen och torsdagen förra veckan genomfördes planeringsmöten på Kulturparken Småland/Sveriges glasmuseum. Styrelsen hade tagit emot över 180 förslag på utställningar, uppvisningar av glastekniker, föreläsningar med mera från en rad olika intressenter i och omkring Glasriket. Kompletteringar från ytterligare aktörer kommer att ske inom kort. Även om konferensen kommer att tilldra sig i det småländska Glasriket är det meningen att utövare från hela Sverige och från andra länder ska ha möjlighet att visa upp sig.

Temat för hela konferensen blir Re:Generation – Innovation through tradition. Därmed betonas att såväl traditionella och nya glastekniker som unga hantverkare och konstnärer blir viktiga för den framtida utvecklingen inom svenskt glas. Då Sverige är ledande kring miljöaspekter på glas kommer också hållbar utveckling att betonas.

Konferensen möjliggörs i samarbete mellan Region Kronoberg och Region Kalmar län under samordning av Destination Småland. Avtal mellan Glass Art Society, Region Kalmar län och Region Kronoberg är tänkt att tecknas inom kort.

 

För mer information

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande Region Kronoberg

Tel: 0767 - 20 79 96

E-post: Det här är en e-postadress

Pressbilder: http://www.regionkronoberg.se/politiker/m/mikael-johansson/

 

Anders Henriksson (S), regionstyrelsens ordförande Region Kalmar län

Tel: 0480 - 845 54

E-post: Det här är en e-postadress

Pressbild: https://ltkalmar-mediagallery.imagevault.se/

 

Gunnel Holmér, avdelningschef Kulturparken Småland

Tel: 0470 – 70 42 04

E-post: Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

God krisberedskap i Region Kronoberg under sommaren

17 juli 2019

Under sommarmånaderna trappar många organisationer ned sin aktivitet. Det gäller dock inte krisberedskapen inom Region Kronoberg, där gäller samma rutiner som under resten av året.

Försenad diagnos anmäls enligt Lex Maria

16 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av tjocktarmscancer.

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

15 juli 2019

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av...

Kulturrådet fördelar pengar till utveckling av kultur i Kronoberg

11 juli 2019

Statens kulturråd har beviljat ett flertal projektansökningar från Kronoberg. Bidragen går till utvecklingsarbeten för bland annat satsningarna Medborgarscen, Muntligt berättande och ett gemensamt pro...