Fler nyheter

8 oktober 2018

Internationell konferens om glas planeras till Småland 2020

I maj 2020 planeras en tredagars konferens om glas med över tusen delegater från hela världen till Glasriket. Det är den internationella sammanslutningen Glass Art Society (GAS) som planerar att förlägga sin årliga konferens till Sverige i samarbete med svenska aktörer. Region Kronoberg har tagit på sig huvudmannaskapet för förarbetet.

Den planerade GAS-konferensen är ett utmärkt tillfälle att manifestera Glasrikets plats på världskartan och få fler att upptäcka det! Konferensen är viktig för Region Kronoberg både ur ett näringslivs- och turismperspektiv, säger Robert Olesen (S) vice ordförande i regionstyrelsen. 

Konferensen kommer att ha tema innovation och framtid inom glas. Avsikten är att alla intresserade inom glas i Glasriket, Småland, Sverige, Norden och globalt ska beredas möjlighet att berätta, visa upp sig och diskutera glasets utveckling och framtid. Det kommer att vara föreläsningar, seminarier och uppvisningar samt utställningar, happenings och fester.

Om GAS förläggs till Småland som planerat, skapar detta en stor möjlighet för svenskt glas. Då kan det Nya Glasriket definiera sig och visa upp sig för omvärlden. Industri och studioglas kan gå samman med samhällets aktörer och gemene man för att besvara frågor som vad är vi, vad vill vi vara och hur når vi dit? Här finns plats för idéer, förslag och diskussion.

Konferensen och dess tema omfattar både konstglas och bruksglas, studioglas och glasindustri samt utbildning, forskning och kringindustri. Även arkitektur och planglas kan vara en del av arrangemanget. Dessutom kan den svenska glasindustrins kulturhistoria bidra med viktig kunskap och utgöra en bas för innovativt tänkande. Allt som byggs upp, utvecklas och skapas inför konferensen kommer Glasriket tillgodo i framtiden. Massor av synergieffekter, nya marknader och erfarenheter kan användas även efter själva konferensen. Nya kontakter kan skapas, utbyte startas och utvecklas. Det gynnar på så sätt både affärer, kompetens och rykte.

Konferensen kräver stort engagemang

Det kommer att kräva ett stort engagemang, investeringar och planering. Region Kronoberg har tagit på sig huvudmannaskapet för förarbetet och finansierar detta med 830 000 kr. Kulturparken Småland har fått uppdraget att genomföra förarbetet. Samverkan sker också med Kalmar län. Engagemang kommer att krävas även från resterande delen av Glasriket och Sverige. Det gäller såväl enskilda som industri och samhällets institutioner.

Konferensen är för stor för att hållas på en enskild ort inom Glasriket. Alla orter med glasinriktning planeras i så fall att agera värdar. Huvudorterna blir Kosta, Kalmar och Växjö där hotell och konferensanläggningar finns. Andra orter med glasverksamhet får dagsprogram.

Bakgrund

Glass Art Society är en världsomspännande organisation med säte i Seattle, ett stort glasdistrikt i USA. Konferensen har genomförts årligen sedan 1971, senast i år i Venedig med cirka 1 800 deltagare. Deltagare på konferensen är utövande konstnärer, konsthantverkare och designer i glas, samlare, forskare och utbildningar i glas samt industri.

Kontakt

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 73
Robert Olesen (S)

Robert Olesen (S)

1:e vice ordförande i regionstyrelsen

Robert är även ledamot i regionfullmäktige, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ordförande i regionstyrelsens personalutskott, ledamot i pensionärsrådet samt ersättare i samverkansnä...

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 76 15

Gunnel Holmér

Kulturparken Småland/Sveriges glasmuseum, projektledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-70 42 04

Maja Heuer

The Glass Factory, Boda

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0471-24 92 20

Ole Victor

Linnéuniversitetet, Kalmar

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0480-44 63 71, 0707-74 60 30

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

"Tillväxtposition på topp trots strukturella utmaningar"

17 oktober 2018

Kronoberg är ett produktionslän med en stark entreprenörsanda. Här finns en blandning av små företag och stora världsledande företag som exempelvis Ikea, Nibe, Södra och Fortnox. Bakom Sveriges högsta...