Fler nyheter

8 oktober 2018

Internationell konferens om glas planeras till Småland 2020

I maj 2020 planeras en tredagars konferens om glas med över tusen delegater från hela världen till Glasriket. Det är den internationella sammanslutningen Glass Art Society (GAS) som planerar att förlägga sin årliga konferens till Sverige i samarbete med svenska aktörer. Region Kronoberg har tagit på sig huvudmannaskapet för förarbetet.

Den planerade GAS-konferensen är ett utmärkt tillfälle att manifestera Glasrikets plats på världskartan och få fler att upptäcka det! Konferensen är viktig för Region Kronoberg både ur ett näringslivs- och turismperspektiv, säger Robert Olesen (S) vice ordförande i regionstyrelsen. 

Konferensen kommer att ha tema innovation och framtid inom glas. Avsikten är att alla intresserade inom glas i Glasriket, Småland, Sverige, Norden och globalt ska beredas möjlighet att berätta, visa upp sig och diskutera glasets utveckling och framtid. Det kommer att vara föreläsningar, seminarier och uppvisningar samt utställningar, happenings och fester.

Om GAS förläggs till Småland som planerat, skapar detta en stor möjlighet för svenskt glas. Då kan det Nya Glasriket definiera sig och visa upp sig för omvärlden. Industri och studioglas kan gå samman med samhällets aktörer och gemene man för att besvara frågor som vad är vi, vad vill vi vara och hur når vi dit? Här finns plats för idéer, förslag och diskussion.

Konferensen och dess tema omfattar både konstglas och bruksglas, studioglas och glasindustri samt utbildning, forskning och kringindustri. Även arkitektur och planglas kan vara en del av arrangemanget. Dessutom kan den svenska glasindustrins kulturhistoria bidra med viktig kunskap och utgöra en bas för innovativt tänkande. Allt som byggs upp, utvecklas och skapas inför konferensen kommer Glasriket tillgodo i framtiden. Massor av synergieffekter, nya marknader och erfarenheter kan användas även efter själva konferensen. Nya kontakter kan skapas, utbyte startas och utvecklas. Det gynnar på så sätt både affärer, kompetens och rykte.

Konferensen kräver stort engagemang

Det kommer att kräva ett stort engagemang, investeringar och planering. Region Kronoberg har tagit på sig huvudmannaskapet för förarbetet och finansierar detta med 830 000 kr. Kulturparken Småland har fått uppdraget att genomföra förarbetet. Samverkan sker också med Kalmar län. Engagemang kommer att krävas även från resterande delen av Glasriket och Sverige. Det gäller såväl enskilda som industri och samhällets institutioner.

Konferensen är för stor för att hållas på en enskild ort inom Glasriket. Alla orter med glasinriktning planeras i så fall att agera värdar. Huvudorterna blir Kosta, Kalmar och Växjö där hotell och konferensanläggningar finns. Andra orter med glasverksamhet får dagsprogram.

Bakgrund

Glass Art Society är en världsomspännande organisation med säte i Seattle, ett stort glasdistrikt i USA. Konferensen har genomförts årligen sedan 1971, senast i år i Venedig med cirka 1 800 deltagare. Deltagare på konferensen är utövande konstnärer, konsthantverkare och designer i glas, samlare, forskare och utbildningar i glas samt industri.

Kontakt

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Anders Unger

Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 30 73
Robert Olesen (S)

Robert Olesen (S)

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0767-20 76 15

Gunnel Holmér

Kulturparken Småland/Sveriges glasmuseum, projektledare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-70 42 04

Maja Heuer

The Glass Factory, Boda

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0471-24 92 20

Ole Victor

Linnéuniversitetet, Kalmar

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0480-44 63 71, 0707-74 60 30

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...