Fler nyheter

5 juli 2018

Internationellt intresse för våldspreventivt arbete inom Region Kronoberg

I samband med den internationella konferensen International Association of Forensic Mental Health Services i Antwerpen, Belgien, fick rättspsykiatriska regionkliniken inom Region Kronoberg internationell uppmärksamhet för sitt inspirerande och nytänkande arbete inom området våldsprevention.

Hot och våld är tyvärr en del av vardagen för många som arbetar inom hälso- och sjukvården och då kanske främst inom psykiatri och rättspsykiatri. Sedan tidigare har Statens beredning för medicinsk och social utvärdering konstaterat att det saknas vetenskapligt underlag för stora delar av arbetet med bl.a. våldsprevention inom psykiatrin och rättspsykiatrin. Region Kronobergs rättspsykiatriska regionklinik i Växjö har tack vare ett framsynt och forskningsbaserat arbete kommit långt när det gäller att ta fram och arbeta med strukturerade riskhanteringsplaner för just hanteringen av hot och våld.

Att arbeta med våldsprevention är, förutom behandling av svår psykisk ohälsa, ett av rättspsykiatrins viktiga uppdrag, säger forskningskoordinatorn Märta Wallinius. Det vi arbetar med är att, genom ett strukturerat arbete med medarbetarna men även tillsammans med delaktiga och aktiva patienter, minska de framtida riskerna för hot och våld.

Genom att göra patienterna delaktiga i sin egen riskhantering, får de ökade möjligheter att bli medvetna om vilka risker som finns för framtida hot och våld. Patienter får dessutom vara med och ta ansvar för sin egen livssituation på ett annat sätt än vad som gjorts tidigare inom den rättspsykiatriska vården.

För att möta det internationella intresset kommer metoden att översättas till engelska efter sommaren.

Kontakt

Märta Wallinius

Forskningskoordinator, legitimerad psykolog och medicine doktor

Märta Wallinius är leg. psykolog och medicine doktor, disputerad i ämnet Rättspsykiatri vid Medicinska Fakulteten, Lunds universitet år 2012. Hennes avhandling handlar om kliniska, kognitiva och betee...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-67 30 04

Relaterade nyheter

Stabil läkarbemanning genom aktiv samverkan, prisat på kvalitetsvecka

16 november 2018

När Region Kronoberg idag avslutade sin årliga kvalitetsvecka delades 2018-års kvalitetspris ut till vuxenpsykiatrin för deras lyckade arbete med att bli oberoende av hyrläkare.

Kronobergs elever säljer solcellsandelar för en bättre värld

15 november 2018

Under vintern och våren kommer elever i Kronoberg att sälja andelar i solceller som kommer monteras vid en skola i Thailand för att förbättra skolgången för elever på andra sidan jorden.

Ljusare framtid med många ST-läkare i Region Kronoberg

13 november 2018

Inom vissa läkarspecialiteter är det just nu svårt att rekrytera nya medarbetare till Region Kronoberg – till exempel inom primärvården och gyn/obstetrik. Men långsiktigt ser det bättre ut. Vårdcentra...

Jon Pallon, specialist i allmänmedicin!

8 november 2018

Jon Pallon jobbar som specialist i allmänmedicin på vårdcentralen Skärvet i Växjö – där han också gjorde sin specialisttjänstgöring (ST). Han blev färdig specialist i augusti, och valde sedan att stan...