Fler nyheter

22 november 2019

Intresserad av Kronobergs framtid? Nu finns en kortversion av den regionala utvecklingsstrategin

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). Strategin beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 2025. Nu kan du på ett enkelt sätt ta del prioriteringarna i en kortversion.

Kronobergs utveckling påverkas både av vad som händer i omvärlden och av hur aktörer i länet agerar. Med en gemensam regional utvecklingsstrategi kan alla aktörer få information om utvecklingen i Kronobergs län och vad vi behöver påverka och samverka om. Det vill säga den är ett verktyg för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar regional tillväxt. Den är styrande för Region Kronobergs arbete med hållbar regional utveckling och stödjande för andra aktörer i länet.

Här kan du ta del av kortversionen

Lägg till kortversionen i din telefon

Iphone: Klicka på dela-ikonen och välj ”Lägg till på hemskärmen”

Android: Klicka på ikonen längst ner till höger, välj lägg till sida på och klicka sen på ”hemskärm”.

Relaterade nyheter

Näringslivspolitik = kompetensförsörjning

18 februari 2020

Näringslivspolitik är idag alltmer synonymt med kompetensförsörjning. Det visar Sydsvenska handelskammarens rapport ”Så utvecklas sydöstra Sverige – en studie av näringslivets tillväxt och produktivit...

Nytt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

10 februari 2020

I april öppnar ett resurscentrum som ska ge stöd till yrkesverksamma som jobbar med våld i nära relationer. Fokus kommer att ligga på hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är ett förbättrat och lik...

På väg mot en cirkulär ekonomi

4 februari 2020

Titta dig omkring hemma och fundera på vilken sak som är äldst. Har du kanske en spegel, ett smycke eller en stol från förrförra seklet? Vi lever idag i ett samhälle där det mesta som omger oss är til...

Validering viktigt för framtidens kompetensförsörjning

31 januari 2020

Validering är centralt för att förverkliga möjligheterna till livslångt lärande och lösa kompetensbristen. Det var två viktiga budskap på den nationella valideringskonferensen i Växjö den 27-28 januar...