Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

5 mars 2020

Invånarna upplever god tillgång till vård i Kronoberg

2019 års Hälso- och sjukvårdsbarometer visar att 86 procent av invånarna i Kronobergs län anser att de har tillgång till den vård de behöver. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med resultaten i 2018 års undersökning.

Siffran är också högre än rikssnittet på 84 procent, och Kronoberg hamnar på plats 6 av länets 21 regioner.

– Det är glädjande att så många kronobergare upplever att de har tillgång till den vår de behöver. Vi är väl medvetna om att just tillgängligheten är viktig för invånarna. Vi har under 2019 jobbat intensivt med att förbättra vår tillgänglighet och kommer att fortsätta det arbetet framledes, säger Martin Myrskog, regiondirektör.

Förtroendet för hälso- och sjukvården i sin helhet minskade dock något under förra året. 63 procent uppger att de har ett stort eller ganska stort förtroende för vården. 2018 var siffran 67 procent. I hela landet är det 6 av 10 som har förtroende för vården. Högst i landet ligger Region Jönköpings län där 76 procent uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för vården.

För sjukhusen är förtroendet större, 71 procent svarar att de har stort eller ganska stort förtroende. För vårdcentralerna är motsvarande siffra 62 procent.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019, pdf, öppnas i nytt fönster

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Undersökningen genomfördes under april och maj respektive oktober och november 2019. Totalt har drygt 42 000 personer över hela landet svarat på enkäten som genomfördes med en mixad datainsamlingsmetod.

Undersökningsföretaget Indikator har genomfört undersökningen på uppdrag av samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Fimpa och förbättra ditt hälsoläge

7 april 2020

Det är många som vill sluta röka nu. Att sluta röka är en av de mest kraftfulla åtgärder du som rökare kan göra själv för att öka motståndskraften mot sjukdomar och minska risken för komplikationer vi...

Fullmäktige fattar beslut om digitala möten

6 april 2020

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i minskad omfattning. På dagordningen står ett enda ärende – att tillåta nämnder och styrelser att sammanträda digitalt.

Första dödsfallet i covid-19 i länet

6 april 2020

En äldre person med konstaterad covid-19 har avlidit. Personen vårdades på ett särskilt boende och var inte inneliggande på sjukhus.

100 har anmält intresse för att jobba extra i Region Kronoberg

3 april 2020

Över 100 personer har anmält intresse för att jobba extra inom vården i Region Kronoberg. Majoriteten av de som anmält intresse har sjukvårdsutbildning.