Fler nyheter

20 april 2018

Invigning av sesammottagningen och cellprovsmottagningens nya lokaler i Dockan

Sesammottagningen och cellprovsmottagningen har i april flyttat till Dockan-huset på Norra Esplanaden 35, Växjö. Fredag den 20 april invigdes de nya gemensamma lokalerna.

Region Kronoberg valde i november 2017 att utöka sina lokaler med 3600 kvm i fastigheten Dockan på Norra Esplanaden i Växjö. I Dockan-huset finns idag Region Kronobergs verksamheter vårdcentralen Centrum, familjehälsan, ungdomsmottagningen och barnahus. I april flyttade även sesammottagningen och cellprovsmottagningen in i Dockan. Fredag den 20 april invigdes de nya lokalerna. 

Det finns en stor samordningsvinst med att flytta sesammottagningen och cellprovsmottagningen till Dockan. Det blir inte bara centralt och tillgängligt. Det skapar också en trygghet att man vet vart man ska gå, säger Henrietta Serate (s), 1:e vice ordförande i folkhälsoberedningen.

Kvinnoklinikens avdelningschefer Katia
Nord Dahlström och Anna Besiért höll tal.

Vi har fått superfräscha nya lokaler. Det känns som en vidareutveckling. Jag vill tacka all personal som varit så samarbetsvilliga, säger kvinnoklinikens avdelningschef Anna Besiért.

1992 flyttade vi från Dockan till Centrallasarettet Växjö, till vad som då var tänkt som tillfälliga lokaler. idag är vi återigen tillbaka på Dockan och det är vi så glada för, fortsätter Anna.

Med de nya fräscha lokalerna blickar mottagningarna framåt. 

Efter tre års tid och hårt arbete har vi nu fått fast tid i våra kallelser. Det är vi mycket glada för. Vi har idag öppet fem dagar i veckan. Vi jobbar också vidare mot vårt mål att bli bäst i landet på täckningsgrad, berättar avdelningschef Katia Dahl Nordström.

Det bjöds på snittar.

Cellprovstagare fr.v. Hanna-Melina Stöckemann, Johanna Bergmark och Emma Stålhammar.

Vi hade bristfälliga lokaler tidigare. Det känns positivt med de nya lokalerna och det kommer bli en stor skillnad att jobba här jämfört med hur vi hade det tidigare, säger Johanna Bergmark.

Ett av alla de nya, fräscha besöksrummen på mottagningarna.

Kontakt

Henrietta Serrate (S)

1:e vice ordförande i folkhälsoberedningen. Ledamot i regionfullmäktige

Henrietta är även ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0768-95 53 75

Anna Biesért

Avdelningschef kvinnokliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0372-58 57 98