Fler nyheter

8 november 2018

IT-avbrottet 21 september 2018

Nu har det första arbetet med att samla in information, sammanställa och analysera det som skedde i samband med IT-driftstörningen den 21 september avslutats. Erfarenheter och kunskap från händelsen kommer att på olika sätt att tas med i Region Kronobergs fortsatta kontinuitetsplanering.

Fredagen den 21 september 2018 drabbades Region Kronoberg av ett omfattande IT-avbrott. De som främst drabbades var hälso- och sjukvården, fastigheter och länstrafiken. Avbrottet inträffade i samband med ett planerat uppgraderingsarbete av ett IT-system. Problemet berodde på att det uppstod ett fel i den DNS-funktion (Domain Name System) som styr datatrafiken i det interna nätverket.

Felet i DNS-funktionen medförde att åtkomsten till merparten av regionens IT-system påverkades, vilket även fick till följd att vissa reservrutiner inte fungerade. Problemen startade på natten mot fredagen den 21 september vid 03.00-tiden. Verksamheter som själva uppmärksammade problemet började aktivt att arbeta problemlösning, alternativt med att starta upp sina reservrutiner.

Särskild krisledning initierades klockan 04.10 efter beslut av tjänsteman i beredskap (TIB). Händelsen bevakades inledningsvis i ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskapsgraden, fram till klockan halv sju då det stod klart att problemen skulle kunna bli varaktiga och orsaka stor påverkan på regionens verksamheter. Beredskapsläget höjdes då från stabsläge till förstärkningsläge, vilket är det näst högsta beredskapsläget.

På grund av det tekniska läget var det svårt för verksamheterna att få information. Trots att kommunikationsavdelning, IT och fastigheter enligt dokumentation försökt sprida information om aktuell lägesbild, är det uppenbart att lägesbilden inledningsvis inte nådde ut till verksamheterna i önskad omfattning.

Sjukvårdsledaren i särskild krisledning tog klockan 08.03 beslut att all vård som inte var akut skulle ställas in. Detta beslut nådde på grund av kommunikationsbriser inte alla berörda verksamheter via ordinarie kanaler, utan vissa verksamheter fick information via alternativa kanaler, till exempel via media.

Händelsen, och den inställda vården har föranlett olägenheter för många av de som hade planerade besök inom vården den aktuella fredagsförmiddagen.

Cirka klockan 11.00 hade problemet i IT-nätverket lokaliserats och även till stor del åtgärdats. Klockan 11.07 beslutades att den särskilda krisledningens förstärkningsläge skulle avslutas, och den särskilda krisledningen övergick då åter till ett stabsläge som bevakade händelseutvecklingen fram till tisdagen den 25:e september klockan 15.27. I stort har händelsen hanterats tillfredställande.

Åtgärder för säkerställande av informationsspridning, samt en uppdatering av vissa rutiner kring krishantering och reservsystem kommer att genomföras. Detta som en del av det systematiska arbetet med att utveckla Region Kronobergs krishanteringsförmåga.

 Kontaktperson:

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Relaterade nyheter

Klart med ny rektor för Grimslövs Folkhögskola

14 mars 2019

Erik Engsbråten blir ny rektor på Grimslövs Folkhögskola. Region Kronoberg äger och driver folkhögskolan som har inriktningen hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Erik tillträder tjänst...

Försenad diagnos av allvarlig infektion

11 mars 2019

Region Kronoberg kommer att Lex Maria anmäla en händelse där en patient med infektion i ryggen fick sin utredning, diagnos och behandling fördröjd på ett av länets sjukhus.

Sjukhusen i stabsläge på grund av ansträngt vårdplatsläge

11 mars 2019

På grund av ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö har sjukhusvården klockan 13.40 den 11 mars 2019 höjt sin beredskap till ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskap...

Region Kronoberg har polisanmält misstänkt stöld av läkemedel

8 mars 2019

Region Kronoberg har uppdagat ökat uttag av narkotikaklassade läkemedel på sjukhusen i Ljungby och Växjö. Regionen ser allvarligt på det inträffade och har polisanmält händelserna.