Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

4 december 2018

Kampanj om suicidprevention i december

Varje år tar ca 1500 personer i Sverige sitt liv. Mer än 1000 av dem är pojkar och män. Under jul- och nyårshelgerna är det många som mår psykiskt dåligt. I december satsar därför Region Kronoberg på att uppmärksamma psykisk ohälsa som leder till suicid.

Vi vill uppmana människor att hjälpa varann att må bättre – och våga fråga! Det akuta tillståndet som leder till suicid är övergående. Det är viktigt att människor får vara en del av en social gemenskap, säger Mikael Öberg (MP), ordförande i folkhälsoberedningen.

Region Kronoberg vill förmedla att det finns hjälp att få och sprida kunskap om hur man kan förhindra suicid. I december genomförs flera aktiviteter: filmer och material från kampanjen ”Stör döden” visas i periodpauserna på hockey- och innebandymatcher i länet. Både Tingsryds AIF, Växjö Vipers, Växjö Lakers och Troja bidrar till detta utan ersättning. Information sprids även via tidningar, sociala medier, bussar, radio och bio mm. Materialet från ”Stör döden” riktar sig till yngre män och deras närstående, men syftet är att nå alla målgrupper och skapa ett brett samhällsengagemang för att förhindra suicid.

Det finns många myter om suicid – exempelvis att man väcker den björn som sover om man frågar någon om de har självmordstankar. Det stämmer inte utan är snarare tvärtom så att man minskar risken för suicid om man visar att man bryr sig och vågar fråga, säger Jonas Ericsson, regional samordnare för suicidprevention.

Stort engagemang i frågan

Suicidprevention har länge setts som psykiatrins ansvar, men i länet eftersträvas ett brett samhällsengagemang. Det finns en länsgemensam suicidpreventionsgrupp med representanter från olika delar av sjukvården, kommuner, intresseföreningar, sjukhuskyrkan, elevhälsan och länsstyrelsen som samarbetar för att minska antalet suicid. En handlingsplan tas fram och ett skolbaserat program om psykisk ohälsa erbjuds alla högstadieskolor i länet. Dessutom görs en grundläggande webbutbildning för personal och andra som vill öka sin kunskap om suicidprevention.

Det finns ett stort intresse att medverka i det suicidpreventiva arbetet. Många vill vara med och bidra vilket bådar gott för att arbetet ska få effekt, säger Jonas.

Om självmordstankar på 1177

Till kampanjen Stör döden

Kontakt

Michael Öberg (MP)

Gruppledare Miljöpartiet

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0476-133 19, 0731-52 02 44

Jonas Ericsson

Regional utvecklingsledare psykisk hälsa

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 72, 0709-84 44 08

Relaterade nyheter

Mobil röntgen ska testas i Älmhult

12 december 2018

För ökad trygghet och välbefinnande kommer Älmhults kommun att testa mobil röntgen i samarbete med Region Kronoberg. Satsningen är en del i projektet Äldrehälsa Kronoberg. Med mobil röntgen kan kommun...

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Magnus Hellgren ska samordna de regionala strategierna för trä och skog

10 december 2018

2011 respektive 2017 antogs en regional trästrategi och skogsstrategi som beslutats av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Arbetet har engagerat många där totalt 12 olika organisationer...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...