Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

4 december 2018

Kampanj om suicidprevention i december

Varje år tar ca 1500 personer i Sverige sitt liv. Mer än 1000 av dem är pojkar och män. Under jul- och nyårshelgerna är det många som mår psykiskt dåligt. I december satsar därför Region Kronoberg på att uppmärksamma psykisk ohälsa som leder till suicid.

Vi vill uppmana människor att hjälpa varann att må bättre – och våga fråga! Det akuta tillståndet som leder till suicid är övergående. Det är viktigt att människor får vara en del av en social gemenskap, säger Mikael Öberg (MP), ordförande i folkhälsoberedningen.

Region Kronoberg vill förmedla att det finns hjälp att få och sprida kunskap om hur man kan förhindra suicid. I december genomförs flera aktiviteter: filmer och material från kampanjen ”Stör döden” visas i periodpauserna på hockey- och innebandymatcher i länet. Både Tingsryds AIF, Växjö Vipers, Växjö Lakers och Troja bidrar till detta utan ersättning. Information sprids även via tidningar, sociala medier, bussar, radio och bio mm. Materialet från ”Stör döden” riktar sig till yngre män och deras närstående, men syftet är att nå alla målgrupper och skapa ett brett samhällsengagemang för att förhindra suicid.

Det finns många myter om suicid – exempelvis att man väcker den björn som sover om man frågar någon om de har självmordstankar. Det stämmer inte utan är snarare tvärtom så att man minskar risken för suicid om man visar att man bryr sig och vågar fråga, säger Jonas Ericsson, regional samordnare för suicidprevention.

Stort engagemang i frågan

Suicidprevention har länge setts som psykiatrins ansvar, men i länet eftersträvas ett brett samhällsengagemang. Det finns en länsgemensam suicidpreventionsgrupp med representanter från olika delar av sjukvården, kommuner, intresseföreningar, sjukhuskyrkan, elevhälsan och länsstyrelsen som samarbetar för att minska antalet suicid. En handlingsplan tas fram och ett skolbaserat program om psykisk ohälsa erbjuds alla högstadieskolor i länet. Dessutom görs en grundläggande webbutbildning för personal och andra som vill öka sin kunskap om suicidprevention.

Det finns ett stort intresse att medverka i det suicidpreventiva arbetet. Många vill vara med och bidra vilket bådar gott för att arbetet ska få effekt, säger Jonas.

Om självmordstankar på 1177

Till kampanjen Stör döden

Kontakt

Michael Öberg (MP)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0476-133 19, 0731-52 02 44

Jonas Ericsson

Regional utvecklingsledare psykisk hälsa

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 79 72, 0709-84 44 08

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...