Fler nyheter

1 december 2017

Klart med mobil läkare till Markaryd

I början av nästa år får Region Kronoberg sin andra mobila läkare. Det är nuvarande projektledaren för Äldrehälsa Kronoberg tillika verksamhetschefen för medicinkliniken i Ljungby, Karl Ljungström som kommer att börja som mobil läkare i Markaryd under nästa år.

Jag ser fram emot att börja min nya tjänst som mobil läkare och jag ser det som en spännande utmaning efter mina dryga 5 år på medicinkliniken i Ljungby och 15 år på medicinkliniken i Växjö, säger Karl Ljungström.

Tjänsten som mobil läkare innebär att patienterna erbjuds hembesök som ett alternativ där den mobila läkaren blir spindel i nätet i den äldres vård tillsammans med hemsjukvården. Som mobil läkare arbetar man nära patienterna, den kommunala hemsjukvården, vårdcentraler och sjukhus.

Det här arbetssättet som utvecklats i Ljungby av Kjell Petersson tillsammans med hemsjukvården är framtiden, det kommer att revolutionera hur vi ser på avancerad sjukvård i stort, inte bara för de äldre.

Äldrehälsa Kronoberg och mobil läkare

Arbetet som mobil läkare kombinerar Karl Ljungström även fortsättningsvis med att vara projektledare för Äldrehälsa Kronoberg tillsammans med Nihad Hodzic, Ljungby kommun och Lone Larsen utvecklingsledare Region Kronoberg.

Mobil läkare är en del av projektet Äldrehälsas fyra fokusområden där ett mål har varit att utöka mobil läkare till Älmhult och Markaryd. Syftet med Mobil läkare är att utveckla konceptet för att skapa kontinuitet och trygghet för den äldre. Ge nödvändigt läkarstöd till kommunens hemsjukvård och därmed skapa förutsättningar för vård i hemmet om så önskas.

Projekttiden är satt till slutet av år 2019. De mest sjuka äldre och deras anhöriga skall då vara helt trygga med att de får den hjälp och vård de behöver och på det sätt de behöver den. Kommunikationen och samarbetet mellan organisationerna kommer fungera som att det var en gemensam organisation och tilliten mellan de olika delarna är fullständig. Projektet har varit personcentrerat från starten år 2016.

Kontaktperson

Karl Ljungström

Mobil läkare och projektledare för Äldrehälsa Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-25 96 68

Relaterade nyheter

Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

20 februari 2018

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsveri...

Region Kronoberg anmäler enligt Lex Maria

19 februari 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient utretts för en misstänkt tumör i mag-tarmkanalen men där diagnosen försenats på ett av länets sjukhus.

Region Kronobergs medarbetare får 2,5 miljoner till forskning

14 februari 2018

De tre kommande åren avsätter Region Kronoberg 5 miljoner kronor årligen till forskning och utveckling. 2,5 miljoner av dem går till forskning som utförs av medarbetarna.

Stabsläget på Centrallasarettet i Växjö har upphävts

9 februari 2018

Medicin och kirurgiverksamheterna på Centrallasarett Växjö har idag återgått till normalläge.