Fler nyheter

3 juli 2019

Kompetensutveckling pågår

Lokalerna på Järnvägsgatan i Hovmantorp är fortfarande de ”nya” lokalerna två år efter flytten av det som idag är LG Produktion. Två företag blev ett när Ulf Åström tog över även sin fars företag som han tidigare arbetat i. LG Produktion har tagit hjälp av Region Kronobergs projekt Kompetens i Kronoberg för att kompetensutveckla sina medarbetare och på så sätt öka takten.

Det är 16 medarbetare på företaget och med något undantag så bor alla i Hovmantorp. Det är alltså ett starkt förankrat företag som tillsammans med några andra företag på orten utgör verkstadsindustrin. Ulf Åström är VD och ägare och ser det lokala som en framgångsfaktor.

Vi har som många andra svårigheter att rekrytera, men bor man på orten och jobbar hos oss så brukar man stanna kvar länge, säger Ulf. Vi försöker se till att organisera verksamheten flexibelt så att det enkelt går att kombinera familjeliv med jobb. Bor man i Hovmantorp så slipper man ju helt enkelt pendla.

För att bli fullfjädrad i yrket menar Ulf att det kan ta sex, sju år innan man behärskar alla aspekter inom det som företaget håller på med. Förutom att söka nya kompetenta medarbetare så krävs en kompetensutveckling av redan befintliga anställda. LG Produktion deltar i det regionala projektet Kompetens i Kronoberg där Region Kronoberg fått pengar av Europeiska socialfonden.

Jag ser det som nödvändigt att ständigt öka kompetensen i företaget. Genom att vara med i Kompetens i Kronoberg har vi kunnat öka på takten på kompetensutvecklingen och kunnat utbilda fler personer, säger Ulf Åström. Utbildning av personalen är också något som kan göra oss fortsatt attraktiva som arbetsgivare.

Under maj månad genomfördes en utbildning i Mastercam, ett CAD-program som används både för att konstruera och rita men även som styrning för de maskiner som sen ska ta fram bitarna. På LG Produktion ansvarar medarbetaren både för programmeringen och sen för utförandet vid maskinen. Hälften av de 16 anställda gick utbildningen.

Det är ofta ett omväxlande arbete på LG Produktion med flera kunder och där upplagorna på de producerade detaljerna kan vara från ett litet antal upp till 4000 stycken. Mångsidigheten och den direkta kontakten är det som Ulf ser som konkurrensfördelar gentemot de riktigt stora företag som gör mängdbitar.

Vi satsar på kunder som vi kan skapa en relation till och ha ett långsiktigt samarbete, säger Ulf Åström. Några vi arbetat länge med är JLT Mobile som tillverkar datorer till bland annat truckar. Wexiödisk är en annan kund och även företaget Caldaro som gör joysticks för industriändamål som hjullastare. Det händer också att andra företag på orten lackerar detaljer hos oss i vår anläggning.

Även om det är full produktion i lokalerna på Järnvägsgatan så finns det plats över. Och företagets plan är att växa och få mer uppdrag med de befintliga kunderna. De långsiktiga relationerna skapar basen för det.

Artikeln är lånad från Lessebo kommun

Relaterade nyheter

1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Kronoberg och Blekinge

14 november 2019

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdel...

Nu lanseras Business region Kronoberg – plattformen för företagare

13 november 2019

Den 14 november lanseras businessregionkronberg.se – en plattform med målet att bli en självklar ingång för företagare som söker stöd i att starta upp, utveckla eller etablera sin verksamhet. Sidan ha...

Informationsmöte om projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Interreg

5 november 2019

Region Kronoberg bjuder in till informationsmöte om hur din verksamhet kan bidra till den regionala utvecklingen och strukturell förändring på ett hållbart sätt. Lyssna till när Tillväxtverket berätta...

Regional samverkan för företagen

30 oktober 2019

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gas...