Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

8 juni 2017

Konst sökes till nybyggnation av vuxenpsykiatrin och habiliteringen

Byggandet av de nya lokalerna på Sigfridsområdet har startat. Nu söker regionen konst till de nya byggnaderna i en upphandling.

En ny byggnad för äldre-, psykos, beroende- och allmänpsykiatrin samt psykiatrisk akutmottagning ska stå klar på Sigfridsområdet 2018 och kunna tas i bruk under 2019. På över 12 000 kvadratmeter kommer flertalet psykiatriska mottagningar och avdelningar att finnas samlade.

Vuxenpsykiatrin i Sigfridsområdet kommer att besökas av människor med behov av akut hjälp, de som söker upp vård, följer med alternativt besöker anhöriga samt de som arbetar i området.

Besök i dessa byggnader kan medföra stress och oro och därför är det extra viktigt att lära sig och förstå platsen, det som kommer att ske här och vilken stämning vi vill förmedla med hjälp av konsten. Säger Magnus Frithiof, chef för psykiatricentrum.

Vi kommer att arbeta i dialog med brukare, verksamheten och arkitekter genom hela processen i framtagandet av konstprojekten samt satsa på hur vi förmedlar konsten när den tillslut är på plats. Målet är att konsten blir en del av den dagliga verksamheten och en hjälp för patienter, anhöriga och personal att bearbeta olika situationer, säger Åsa-Viktoria Wihlborg, konstkonsult i Region Kronoberg.

Total upphandlingssumma är 3 600 000 kronor och består av sammanlagt 7 skissuppdrag och 3-5 utförandeuppdrag. Upphandlingen görs i enlighet med LOU.

Delta i upphandlingen

Ansök via Konstpool, öppnas i nytt fönster

Frågor gällande uppdraget ställs via Konstpools frågor och svar.

Sista dag för att ansöka är den 28 augusti. Förfrågningsunderlag och mer information finns på:

Konstpool.se

Fakta om konst i regionen

I arbetet med konsten i Sigfridsområdet följer vi målsättningen med den konstnärliga gestaltningen i Region Kronoberg som lyder:

Att konsten ska bidra till estetiska upplevelser som stimulerar visuellt och intellektuellt. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen ska stärka förutsättningarna för professionella kulturskapare och möjliggöra för konstnärer att representeras i offentliga miljöer genom inköp och uppdrag. Konsten ska vara av hög konstnärlig kvalitet, skapad av nu verksamma, professionella konstnärer och inköpen ska eftersträva en spridning av tekniker, material och uttryckssätt. Regional anknytning, jämställdhet och mångfald ska beaktas för att skapa en god balans. Ett övergripande krav på den konstnärliga gestaltningen är att verket enligt professionell bedömning är väl utfört, både tekniskt och innehållsmässigt.

Ur Plan för Konstnärlig gestaltning inom Region Kronoberg 2016-12-28
.

Kontakt

Pernilla Jönsson

Upphandlare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 62 99

Åsa-Viktoria Wihlborg

Konstkonsult

  • Telefon: 0707-38 53 39

Relaterade nyheter

Kronobergs kulturplan klar för remissrunda

22 juni 2017

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat kultur i hela länet, Kronobergs starka muntliga berättartradition, arbetet med yttrandefrihetsfrågor och bild- och formområdet som...

Påverka Kronobergs utveckling - svara på remisser

13 juni 2017

Flera strategidokument som pekar ut riktningen för Kronobergs utveckling går inom kort ut på remiss.

Bild- och formutveckling prioriteras i Kronoberg

1 juni 2017

Det strategiska utvecklingsarbetet för att stärka infrastrukturen inom bild och form i länet kommer att fortsätta. För att främja såväl allmänhet som konstaktörer i länet inrättas en ny tjänst inom ku...

Sök Region Kronobergs kulturstipendier

23 maj 2017

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendier. Kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området kan ansöka om ett arbetsstipendium som omfattar 60 000 kr och ett ungdomsstipendium...