Fler nyheter

10 mars 2020

Konsultföretaget Sirona ska stötta arbetet kring nära vård och nya sjukhuset

Konsultföretaget Sirona får uppdraget att stötta Region Kronobergs fortsatta utvecklingsresa mot den nära vården och ett nytt akutsjukhus i Växjö. Sirona har genomfört en första övergripande kartläggning av det totala vårdbehovet i Kronoberg. Nu är det klart att de även får uppdraget att genomföra fördjupade analyser av vårdbehovet och vara stödet i arbetet med att tydliggöra vad det nya sjukhuset ska erbjuda.

Vi har mycket goda erfarenheter från tidigare samarbete med Sirona och vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Även om Sirona har ett tydligt uppdrag som handlar om utvecklingen av det nya akutsjukhuset i Växjö, så är det viktigt att understryka att deras utredande uppdrag omfattar all hälso- och sjukvård. Vi behöver en god bild av helheten för att vi ska kunna ställa om sjukvården i Kronoberg på det sätt som krävs för framtiden, säger Mikael Johansson (M) regionstyrelsens ordförande.

Vårdbehov, vårdstruktur och produktivitet

Sironas fortsatta uppdrag innebär att genomföra fördjupade analyser av:

  • Framtida vårdbehov per diagnosområde/specialitet
  • Hur produktivitet inom vården kan utvecklas
  • Hur strukturer för framtida vårdnivåer och flöden bör utformas

Stöd till sjukhusprojektet

Sirona kommer också att vara ett konkret stöd för sjukhusprojektet i de utvecklingsarbeten som sker runt vårdens innehåll.

Mer om projektet Nytt akutsjukhus Växjö.

Kontakt

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60
Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Relaterade nyheter

100 har anmält intresse för att jobba extra i Region Kronoberg

3 april 2020

Över 100 personer har anmält intresse för att jobba extra inom vården i Region Kronoberg. Majoriteten av de som anmält intresse har sjukvårdsutbildning.

Snabbare betalning till mindre leverantörer

3 april 2020

För att hjälpa mindre lokala företag och samhällskritiska leverantörer har Region Kronoberg beslutat att godkänna kortare betalningstider än normalt gällande 30 dagar.

Ökning av antalet videobesök inom vården

2 april 2020

Region Kronoberg erbjuder sina patienter videobesök som ett alternativ då fysiska vårdmöten inte är möjliga. Erbjudandet har gått hem hos invånarna: På kort tid har videobesöken ökat rejält.

Kraftsamling för att tillverka skyddsutrustning

2 april 2020

Runtom pågår just nu tillverkning av skyddsvisir, som är en bristvara, för användning i vården. 3D-skrivare går varma och gamla overhead-papper kommer till användning.