Fler nyheter
Foto: Emelie Otterbeck Foto: Emelie Otterbeck

4 februari 2020

Kontaktsjuksköterska i regionen prisas

Elisabeth Einarsson Åberg som arbetar på kirurgkliniken i Växjö har utsetts till årets kontaktsjuksköterska i cancervården i den södra sjukvårdsregionen.

På måndagen fick Elisabeth Einarsson Åberg ta emot utmärkelsen av kronprinsessan Victoria under en jubileumsdag för den nationella cancerstrategin.

– Det kändes ju fantastiskt att få vara med om en sådan här dag. Kronprinsessan Victoria höll ett väldigt fint tal innan prisutdelningen. Jag märkte att hon var så engagerad i cancerutvecklingen, säger Elisabeth Einarsson Åberg.

Stärka patientens ställning

Hon beskriver sitt yrke som väldigt givande, att få vara en trygghet för patienter och anhöriga i den svåra situation de är i när de får ett cancerbesked.

– Att stärka både patienter och anhörigas ställning gentemot vården under en kritisk tid är väldigt viktigt, säger Elisabeth Einarsson Åberg.

Hon vill också lyfta vikten av ett bra team.

– När mina läkare i teamet berättade att de nominerat mig så blev jag så oerhört tacksam bara för det. Att de tänkte på mig och ville nominera mig. För som kontaktsjuksköterska kan jag inte vara trygg i min roll om jag inte har teamet med mig.

Motiveringen lyder:

Elisabeth har stenkoll på alla patienter, finns alltid tillgänglig och ringer upp och kontrollerar hur det går om patienterna inte själva hör av sig. Hon är väldigt lyhörd för patienters och anhörigas behov på ett sätt som läkarna oftast inte lyckas med. Hon skänker trygghet och stärker både patienters och anhörigas ställning gentemot vården under en kritisk tid! När sjukhusets egna utredningsresurser brister lyckas hon alltid hitta en snabbare undersökningstid i någon av grannregionerna.

Elisabeth har varit med i hela utvecklingen av kontaktsjuksköterskerollen i Växjö. De flesta arbetsrutiner har hon själv arbetat fram under åren. Hon är inte bara kontaktsjuksköterska utan är på eget initiativ även huvudkoordinator för SVF-utredningarna och letar upp den snabbaste utredningstiden för patienterna. När någon läkare är frånvarande ser hon till att en kollega övertar ansvaret så ingenting blir liggande. Elisabeth är en klippa som vi inte skulle klara oss utan!

Vårdkontakt för cancersjuka

Kontaktsjuksköterskor är vårdkontakter för cancersjuka, och stöttar och hjälper patienten. De skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens och de närståendes möjlighet att vara delaktig i patientens vård.

Läs mer om priset hos Regionalt Cancercentrum Syd

Om kontaktsjuksköterskor hos 1177

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.