Fler nyheter

18 november 2019

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar eller en kronisk sjukdom, exempelvis hjärt- eller kärlsjukdom.

Även de som är under 65 år och kontrolleras för vissa kroniska sjukdomar löper större risk att bli allvarligare sjuk i influensa. Därför är det viktigt att de också vaccinerar sig i högre utsträckning.

Vi vet att vaccinationen räddar liv och minskar risken för sjukdom. Även om man känner sig frisk och stark är risken större för äldre personer att bli allvarligt sjuk om man smittas med influensa. Detsamma gäller personer som har nedsatt immunförsvar eller kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes, lungsjukdom eller hjärtsjukdom samt de som är gravida, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har fyllt 65 år, eller tillhör någon av de nämnda grupperna, vaccinerar sig varje år. I dagarna får alla ålderspensionärer i Kronoberg ett brev från Region Kronoberg med erbjudande om gratis vaccination mot årets influensa. Erbjudandet till personer med kroniska sjukdomar och nedsatt immunförsvar kommuniceras framför allt i mötet med vårdpersonal, men vikten av att vaccinera sig kommer också att lyftas i annonser, sociala medier och på webbplatsen 1177.se.

Även personal vaccineras

Enligt Folkhälsomyndigheten bör personal som vårdar patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar erbjudas vaccination. Region Kronoberg väljer att gå längre än så, och erbjuda vaccinering till all vårdpersonal och andra personalgrupper som träffar patienter regelbundet, exempelvis transportörer, servicevärdar och lokalvårdare.

Syftet är så klart att minska risken för att patienter smittas i vården, men också att minska spridningen av influensa överhuvudtaget, säger Christian Romin Blomkvist.

Det är WHO som beslutar vilka virusstammar som ska ingå i vaccinet. Detta görs i februari–mars varje år, för att vaccinet ska hinna produceras.

Denna säsong innehåller vaccinet fyra olika virusstammar, för att få en så god skyddseffekt som möjligt. I övrigt är det uppbyggt på samma sätt som tidigare säsongsvaccin, säger Christian Romin Blomkvist.

Mer information

Läs mer om influensa och riskgrupper på 1177.se 

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.