Fler nyheter

18 november 2019

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar eller en kronisk sjukdom, exempelvis hjärt- eller kärlsjukdom.

Även de som är under 65 år och kontrolleras för vissa kroniska sjukdomar löper större risk att bli allvarligare sjuk i influensa. Därför är det viktigt att de också vaccinerar sig i högre utsträckning.

Vi vet att vaccinationen räddar liv och minskar risken för sjukdom. Även om man känner sig frisk och stark är risken större för äldre personer att bli allvarligt sjuk om man smittas med influensa. Detsamma gäller personer som har nedsatt immunförsvar eller kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes, lungsjukdom eller hjärtsjukdom samt de som är gravida, säger Christian Romin Blomkvist, smittskyddsläkare i Region Kronoberg.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som har fyllt 65 år, eller tillhör någon av de nämnda grupperna, vaccinerar sig varje år. I dagarna får alla ålderspensionärer i Kronoberg ett brev från Region Kronoberg med erbjudande om gratis vaccination mot årets influensa. Erbjudandet till personer med kroniska sjukdomar och nedsatt immunförsvar kommuniceras framför allt i mötet med vårdpersonal, men vikten av att vaccinera sig kommer också att lyftas i annonser, sociala medier och på webbplatsen 1177.se.

Även personal vaccineras

Enligt Folkhälsomyndigheten bör personal som vårdar patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar erbjudas vaccination. Region Kronoberg väljer att gå längre än så, och erbjuda vaccinering till all vårdpersonal och andra personalgrupper som träffar patienter regelbundet, exempelvis transportörer, servicevärdar och lokalvårdare.

Syftet är så klart att minska risken för att patienter smittas i vården, men också att minska spridningen av influensa överhuvudtaget, säger Christian Romin Blomkvist.

Det är WHO som beslutar vilka virusstammar som ska ingå i vaccinet. Detta görs i februari–mars varje år, för att vaccinet ska hinna produceras.

Denna säsong innehåller vaccinet fyra olika virusstammar, för att få en så god skyddseffekt som möjligt. I övrigt är det uppbyggt på samma sätt som tidigare säsongsvaccin, säger Christian Romin Blomkvist.

Mer information

Läs mer om influensa och riskgrupper på 1177.se 

Kontakt

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

20 december 2019

Tre projekt inom skog och trä har beviljats finansiering av EU:s strukturfonder och regionerna. Projekten ger möjligheter att göra betydande insatser inom kompetensutveckling och mångbruksföretagare m...

Ålderspensionärer i Kronoberg bäst i Sverige på att vaccinera sig mot influensa

20 december 2019

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fram till och med 15 december hade 60 procent av ålderspensionärerna i Kronobergs län vaccinerat sig mot årets säsongsinfluensa. Av de regioner som rappor...