Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

1 april 2019

Kronoberg: Det lilla länet med global konkurrenskraft

Det är lätt att bli hemmablind. Därför är det både nyttigt och spännande att få ta del av någon utomståendes syn på oss. Vi har nu en pinfärsk sådan från OECD.

OECD gör standardiserade analyser över ekonomisk tillväxt och utvecklingskraft i regioner globalt. Nu har de varit på besök i Småland och Blekinge. Den rapport de levererar pekar på flera framgångar sedan de var här 2010, men också flera utmaningar.

Till utmaningarna hör lågt nyföretagande, särskilt bland kvinnor och unga, låg utbildningsnivå och långa avstånd till en storstad. Framgångar sedan 2010 är ökad samverkan på regional nivå, förbättrade inomregionala kommunikationer och ett strategiskt arbete för att stötta befintliga företag. De noterar också en ökad samverkan mellan akademi, offentlighet och näringsliv, något som de anser vi behöver än mer av för att få en hög innovationstakt. OECD konstaterar att utvecklingen skiljer sig mycket mellan de olika länen i Småland-Blekinge. Kalmar och Blekinge beröms för sitt besöksnäringsarbete medan Kronoberg lyfts för sin fantastiska BRP-utveckling.

OECD beskriver också den stora flyktinginvandring som skett och som innebär både stora utmaningar och möjligheter för regionen. Utmaningen ligger i att få in dessa nya i samhället och arbetslivet på ett bra sätt. Och däri ligger också möjligheten. Med den stora jobbtillväxt vi har och en demografisk utveckling där gruppen åttioplus ökar drastiskt, behövs fler som kan bidra. 

En direkt uppmaning vi får från OECD är att marknadsföra de goda möjligheterna till ett gott liv som vår region kan erbjuda. Vi har lyckan att leva i en del av världen där livskvaliteten är god, något som är värt att vara stolta över och att berätta om.

OECD territorial reviews Småland–Blekinge 2017-2018 svensk sammanfattning, pdf, öppnas i nytt fönster

/Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

29 juli 2019

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet at...

Turismen ökar i Kronobergs län

23 juli 2019

Kronoberg är den region i Sverige som har störst andel utländska besökare. Under 2018 hade länet över en miljon turistnätter – en siffra som har ökat de senaste åren. Dessutom har turismnäringen i lä...