Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

1 april 2019

Kronoberg: Det lilla länet med global konkurrenskraft

Det är lätt att bli hemmablind. Därför är det både nyttigt och spännande att få ta del av någon utomståendes syn på oss. Vi har nu en pinfärsk sådan från OECD.

OECD gör standardiserade analyser över ekonomisk tillväxt och utvecklingskraft i regioner globalt. Nu har de varit på besök i Småland och Blekinge. Den rapport de levererar pekar på flera framgångar sedan de var här 2010, men också flera utmaningar.

Till utmaningarna hör lågt nyföretagande, särskilt bland kvinnor och unga, låg utbildningsnivå och långa avstånd till en storstad. Framgångar sedan 2010 är ökad samverkan på regional nivå, förbättrade inomregionala kommunikationer och ett strategiskt arbete för att stötta befintliga företag. De noterar också en ökad samverkan mellan akademi, offentlighet och näringsliv, något som de anser vi behöver än mer av för att få en hög innovationstakt. OECD konstaterar att utvecklingen skiljer sig mycket mellan de olika länen i Småland-Blekinge. Kalmar och Blekinge beröms för sitt besöksnäringsarbete medan Kronoberg lyfts för sin fantastiska BRP-utveckling.

OECD beskriver också den stora flyktinginvandring som skett och som innebär både stora utmaningar och möjligheter för regionen. Utmaningen ligger i att få in dessa nya i samhället och arbetslivet på ett bra sätt. Och däri ligger också möjligheten. Med den stora jobbtillväxt vi har och en demografisk utveckling där gruppen åttioplus ökar drastiskt, behövs fler som kan bidra. 

En direkt uppmaning vi får från OECD är att marknadsföra de goda möjligheterna till ett gott liv som vår region kan erbjuda. Vi har lyckan att leva i en del av världen där livskvaliteten är god, något som är värt att vara stolta över och att berätta om.

OECD territorial reviews Småland–Blekinge 2017-2018 svensk sammanfattning, pdf, öppnas i nytt fönster

/Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

Synpunkter på aktualiserad strategi

18 april 2019

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Bredband i 72 procent av Kronobergs hushåll

9 april 2019

I oktober 2018 hade 72 procent av Kronobergs hushåll tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/. Det är en ökning med drygt 5 procent sedan 2017. Snittet för riket är 81 procent. Det vis...

Testcyklister bytte bilen mot elcykel – cyklade nästan 300 mil under fyra veckor

3 april 2019

25 testcyklister bidrog till att minska koldioxidutsläppen i Kronobergs län med 500 kilo under fyra veckor genom att byta ut bilen mot elcykel till och från sitt arbete. – Ibland tänker man att en cyk...