Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

1 april 2019

Kronoberg: Det lilla länet med global konkurrenskraft

Det är lätt att bli hemmablind. Därför är det både nyttigt och spännande att få ta del av någon utomståendes syn på oss. Vi har nu en pinfärsk sådan från OECD.

OECD gör standardiserade analyser över ekonomisk tillväxt och utvecklingskraft i regioner globalt. Nu har de varit på besök i Småland och Blekinge. Den rapport de levererar pekar på flera framgångar sedan de var här 2010, men också flera utmaningar.

Till utmaningarna hör lågt nyföretagande, särskilt bland kvinnor och unga, låg utbildningsnivå och långa avstånd till en storstad. Framgångar sedan 2010 är ökad samverkan på regional nivå, förbättrade inomregionala kommunikationer och ett strategiskt arbete för att stötta befintliga företag. De noterar också en ökad samverkan mellan akademi, offentlighet och näringsliv, något som de anser vi behöver än mer av för att få en hög innovationstakt. OECD konstaterar att utvecklingen skiljer sig mycket mellan de olika länen i Småland-Blekinge. Kalmar och Blekinge beröms för sitt besöksnäringsarbete medan Kronoberg lyfts för sin fantastiska BRP-utveckling.

OECD beskriver också den stora flyktinginvandring som skett och som innebär både stora utmaningar och möjligheter för regionen. Utmaningen ligger i att få in dessa nya i samhället och arbetslivet på ett bra sätt. Och däri ligger också möjligheten. Med den stora jobbtillväxt vi har och en demografisk utveckling där gruppen åttioplus ökar drastiskt, behövs fler som kan bidra. 

En direkt uppmaning vi får från OECD är att marknadsföra de goda möjligheterna till ett gott liv som vår region kan erbjuda. Vi har lyckan att leva i en del av världen där livskvaliteten är god, något som är värt att vara stolta över och att berätta om.

OECD territorial reviews Småland–Blekinge 2017-2018 svensk sammanfattning, pdf, öppnas i nytt fönster

/Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör

Relaterade nyheter

Nya EU-projekt till Kronoberg, Småland och Öarna

14 juni 2019

Den 12-13 juni beviljades flera av Kronobergs projektansökningar. Projekten ska bland annat arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

Carolina Klüft inviger Science Gym i Lessebo!

10 juni 2019

Lördagen den 31 augusti besöker Region Kronobergs Science gym – ett teknikfyllt tält med fokus på rörelseglädje – Lessebo.

Sydsvenska regioner samarbetar för att nå nationella bredbandsmål

5 juni 2019

Regionsamverkan Sydsverige med regionerna i Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne har tecknat samverkansavtal med IP-Only som ska få bredbandsutbyggnaden i Sydsverige att ta nya steg och äve...

700 elever besökte Linnéuniversitetet

23 maj 2019

I går besökte 700 nyfikna grundskoleelever Linnéuniversitetet. Där fick eleverna bland annat se en storslagen och sprakande rymdshow med Tekniska museet. Dessutom fick eleverna lära känna universitete...