Fler nyheter

18 juli 2018

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hälso- och sjukvård i Sverige.

Fyra av fem personer i södra Sverige tycker att det är bra att vissa operationer endast görs på enstaka sjukhus. Det framgår av en stor undersökning som är gjord med invånare i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

Undersökningen visar att människor är beredda att resa längre om det är bra för kvaliteten på den vård de får, säger Rita Jedlert, direktör vid Södra regionvårdsnämndens kansli.

I undersökningen som gjordes i Södra sjukvårdsregionen, det vill säga Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne, har invånare fått svara på frågor om samarbete inom vården. Undersökningen visar att tre av fyra personer tycker att man bör samarbeta när det gäller operationer och behandlingar som man behöver genomgå sällan i livet. Nästan lika många (71 procent) vill se samarbete när man som patient behöver träffa personal med specialistkunskaper.

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hälso-och sjukvård i Sverige.

Det kan handla om att kronobergarna får vissa behandlingar utförda i andra regioner, medan invånare i andra län kan få komma till Växjö eller Ljungby. Vi har hög kvalitet inom flera områden och goda möjligheter att erbjuda specialistvård för en del operationer och behandlingar i Kronoberg, säger Per-Henrik Nilsson, hälso och sjukvårdsdirektör, Region Kronoberg.

Framtida utmaningar

Bakgrunden till undersökningen är arbetet med att utveckla samarbetet i södra Sverige för att skapa bättre vård för patienterna. Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar framöver. Befolkningen blir äldre och vi får allt bättre behandlingsmetoder, men resurserna ökar inte i samma utsträckning som behoven. Dessutom råder brist på vissa yrkesgrupper.

Det är viktigt att vi hjälps åt sjukhusen emellan för att skapa en god och jämlik vård. Alla har rätt att, utifrån sina behov, få tillgång till samma vård oavsett var man bor, säger Rita Jedlert.

Varannan medborgare har förtroende för sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen. Men lika många upplever att vård inte ges på lika villkor. Knappt en av tio tror att sjukvårdens resurser är tillräckliga för att möta medborgarnas behov. Trots det anser fyra av fem att bästa tänkbara vård alltid ska erbjudas, oavsett kostnad. Det kommer givetvis att bli en stor utmaning framöver och det är ytterligare ett tungt argument för ett utökat samarbete landsting och regioner emellan.

Fakta om undersökningen

Över sextusen invånare i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne har fått svara på frågor i undersökningen som genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer. Svarsfrekvensen var 74 procent.

Läs mer om samarbetet och resultatet från undersökningen på webbplatsen sodrasjukvardsregionen.se: 

Samarbete för bättre vård, öppnas i nytt fönster

Fakta - Samarbete för bättre vård

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner. Sedan 2016 har vårdgivarna i Södra sjukvårdsregionen, Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne, arbetat för att utveckla samarbetet kring den somatiska vården. 

I april 2018 beslutade Södra Regionvårdsnämnden att permanenta och bredda samarbetet. Samarbetet kan exempelvis handla om hur vården för specifika diagnosgrupper ska fungera, vilka ingrepp och behandlingar som ska göras var, och hur man kan samarbeta runt olika moment i en vårdkedja. Det kan också handla om att utveckla samarbetet kring tillgänglighet, kompetens­försörjning och villkor för medarbetarna vid arbete hos annan huvudman.

Målet är att kunna erbjuda en jämlik och likvärdig vård med hög kvalitet, med andra ord bättre vård för patienten. Att hitta långsiktiga och ekonomiskt hållbara lösningar samt att säkra kompetensförsörjningen är andra viktiga mål.

Kontakt

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Rita Jedlert

Direktör Södra regionvårdsnämndens kansli

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0461-764 50

Relaterade nyheter

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

6 december 2018

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Hudmottagningen får nya lokaler i Dockan

5 december 2018

Onsdag den 5 december invigdes hudmottagningens nya lokaler i Dockan-huset. Lokalerna har totalrenoverats och anpassats för hudmottagningens verksamhet.